Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
ƯU ĐÃI Thứ Hai Điện Tử: InvestingPro+ Giảm Tới 54% NHẬN ƯU ĐÃI
Đóng

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PGI)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
24,000.0 0.0    0.00%
28/11 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000PGI2 
 • Khối lượng: 11,300
 • Giá Mua/Bán: 23,800.0 / 24,000.0
 • Biên độ ngày: 23,700.0 - 24,000.0
Bảo hiểm Petrolimex 24,000.0 0.0 0.00%

Mô hình Nến PGI

 
Truy cập tới hàng tá mô hình biểu đồ CFD hình nến trực tiếp về các chỉ báo thị trường tăng giá và giảm giá đối với cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình bao gồm đầy đủ các khung thời gian cho đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Dành được lợi thế thương mại với tính năng mô hình tự động nhận biết và nắm bắt tầm nhìn của các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Dragonfly Doji 1D Hiện tại
Dragonfly Doji 5H Hiện tại
Dragonfly Doji 1H Hiện tại
Hanging Man 1H Hiện tại
Dragonfly Bearish 1H Hiện tại
Doji Star Bearish 30 Hiện tại
Deliberation Bearish 15 Hiện tại
Doji Star Bearish 15 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Bullish doji Star 1W 1 20/11/2022
Tri-Star Bullish 1D 1 25/11/2022
Belt Hold Bullish 30 1 28/11/2022 13:30
Tri-Star Bullish 5H 2 25/11/2022 13:00
Belt Hold Bearish 30 2 28/11/2022 13:00
Engulfing Bearish 30 2 28/11/2022 13:00
Belt Hold Bullish 15 2 28/11/2022 13:30
Belt Hold Bearish 15 3 28/11/2022 13:00
Engulfing Bearish 15 3 28/11/2022 13:00
Harami Bullish 5H 5 23/11/2022 06:00
Harami Cross 5H 5 23/11/2022 06:00
Belt Hold Bullish 1D 6 18/11/2022
Falling Three Methods 1M 7 4/22
Belt Hold Bullish 1W 7 09/10/2022
Bullish doji Star 1D 8 15/11/2022
Harami Bullish 1D 8 15/11/2022
Harami Cross 1D 8 15/11/2022
Belt Hold Bullish 5H 8 18/11/2022 11:00
Abandoned Baby Bullish 1M 9 02/22
Three Inside Up 1M 9 02/22
Belt Hold Bearish 1D 9 14/11/2022
Engulfing Bearish 1D 9 14/11/2022
Harami Bullish 1M 10 01/22
Harami Cross 1M 10 01/22
Harami Cross 1H 11 23/11/2022 09:00
Harami Bullish 1H 11 23/11/2022 09:00
Tri-Star Bullish 30 11 25/11/2022 09:30
Dragonfly Doji 1D 12 08/11/2022
Bullish doji Star 5H 12 14/11/2022 12:00
Tri-Star Bearish 30 12 25/11/2022 09:00
Belt Hold Bearish 5H 13 14/11/2022 07:00
Engulfing Bearish 5H 13 14/11/2022 07:00
Bullish Hammer 1D 14 04/11/2022
Dragonfly Doji 1H 14 21/11/2022 11:00
Tri-Star Bullish 15 16 25/11/2022 09:15
Belt Hold Bearish 1W 17 31/07/2022
Harami Cross 30 17 22/11/2022 13:30
Bullish doji Star 30 17 22/11/2022 13:30
Harami Bullish 30 17 22/11/2022 13:30
Tri-Star Bearish 15 17 25/11/2022 09:00
Belt Hold Bullish 1H 18 18/11/2022 13:00
Harami Bullish 1D 19 28/10/2022
Harami Cross 1D 19 28/10/2022
Bullish Hammer 5H 19 08/11/2022 06:00
Belt Hold Bearish 1D 20 27/10/2022
Harami Cross Bearish 1H 21 16/11/2022 09:00
Harami Bearish 1M 22 01/21
Harami Cross 1D 22 25/10/2022
Bullish doji Star 1D 22 25/10/2022
Harami Bullish 1D 22 25/10/2022
Belt Hold Bullish 1H 22 15/11/2022 14:00
Bullish doji Star 30 22 21/11/2022 10:30
Harami Bullish 30 22 21/11/2022 10:30
Harami Cross 30 22 21/11/2022 10:30
Belt Hold Bearish 1D 23 24/10/2022
Engulfing Bearish 1D 23 24/10/2022
Belt Hold Bearish 1H 23 15/11/2022 13:00
Engulfing Bearish 1H 23 15/11/2022 13:00
Bullish doji Star 1W 25 05/06/2022
Tri-Star Bearish 30 25 21/11/2022 09:00
Bullish doji Star 15 25 22/11/2022 13:15
Harami Bullish 15 25 22/11/2022 13:15
Harami Cross 15 25 22/11/2022 13:15
Falling Three Methods 1W 26 29/05/2022
Bullish Hammer 1W 26 29/05/2022
Deliberation Bearish 1M 27 8/20
Doji Star Bearish 1M 27 8/20
Belt Hold Bullish 30 28 18/11/2022 13:30
Bullish Engulfing 30 28 18/11/2022 13:30
Harami Cross 1H 29 14/11/2022 10:00
Bullish doji Star 1H 29 14/11/2022 10:00
Harami Bullish 1H 29 14/11/2022 10:00
Tri-Star Bearish 30 29 18/11/2022 13:00
Belt Hold Bearish 1H 30 14/11/2022 09:00
Engulfing Bearish 1H 30 14/11/2022 09:00
Evening Doji Star 1H 30 14/11/2022 09:00
Evening Star 1H 30 14/11/2022 09:00
Doji Star Bearish 1H 31 11/11/2022 14:00
Engulfing Bearish 1M 32 3/20
Harami Bullish 5H 32 27/10/2022 14:00
Harami Cross 5H 32 27/10/2022 14:00
Belt Hold Bullish 1H 32 11/11/2022 13:00
Harami Cross 15 32 21/11/2022 10:15
Bullish doji Star 15 32 21/11/2022 10:15
Harami Bullish 15 32 21/11/2022 10:15
Belt Hold Bullish 1D 33 10/10/2022
Belt Hold Bearish 1H 33 11/11/2022 10:00
Engulfing Bearish 1H 33 11/11/2022 10:00
Three Outside Down 1D 34 07/10/2022
Harami Cross Bearish 30 34 16/11/2022 09:00
Tri-Star Bullish 15 34 21/11/2022 09:30
Belt Hold Bearish 1D 35 06/10/2022
Engulfing Bearish 1D 35 06/10/2022
Three Inside Up 30 35 15/11/2022 14:00
Morning Star 30 35 15/11/2022 14:00
Morning Doji Star 30 35 15/11/2022 14:00
Belt Hold Bullish 30 35 15/11/2022 14:00
Bullish Engulfing 30 35 15/11/2022 14:00
Tri-Star Bearish 15 35 21/11/2022 09:15
Gravestone Doji 1D 36 05/10/2022
Belt Hold Bullish 5H 36 25/10/2022 12:00
Morning Doji Star 5H 36 25/10/2022 12:00
Morning Star 5H 36 25/10/2022 12:00
Bullish doji Star 30 36 15/11/2022 13:30
Harami Bullish 30 36 15/11/2022 13:30
Harami Cross 30 36 15/11/2022 13:30
Harami Cross 5H 37 25/10/2022 07:00
Bullish doji Star 5H 37 25/10/2022 07:00
Harami Bullish 5H 37 25/10/2022 07:00
Belt Hold Bearish 30 37 15/11/2022 13:00
Engulfing Bearish 30 37 15/11/2022 13:00
Belt Hold Bearish 5H 38 24/10/2022 11:00
Engulfing Bearish 5H 38 24/10/2022 11:00
Engulfing Bearish 1M 40 7/19
Belt Hold Bullish 1D 40 29/09/2022
Doji Star Bearish 1H 40 08/11/2022 14:00
Tri-Star Bearish 15 40 18/11/2022 13:00
Bullish Engulfing 1H 41 08/11/2022 13:00
Hanging Man 1W 42 06/02/2022
Three Outside Up 1W 42 06/02/2022
Harami Bullish 1D 42 27/09/2022
Harami Cross 1D 42 27/09/2022
Bullish Engulfing 1W 43 23/01/2022
Bullish Hammer 1W 43 23/01/2022
Belt Hold Bullish 1H 43 08/11/2022 10:00
Belt Hold Bearish 1H 44 08/11/2022 09:00
Engulfing Bearish 1H 44 08/11/2022 09:00
Tri-Star Bullish 15 44 16/11/2022 09:30
Tri-Star Bullish 5H 45 19/10/2022 06:00
Tri-Star Bearish 15 45 16/11/2022 09:15
Tri-Star Bearish 5H 46 18/10/2022 10:00
Morning Doji Star 1M 47 12/18
Inverted Hammer 1W 47 26/12/2021
Belt Hold Bullish 1D 47 20/09/2022
Bullish doji Star 1M 48 11/18
Doji Star Bearish 1H 49 04/11/2022 14:00
Doji Star Bearish 30 49 11/11/2022 14:00
Harami Cross Bearish 15 49 15/11/2022 13:30
Belt Hold Bullish 30 50 11/11/2022 13:30
Bullish Engulfing 30 50 11/11/2022 13:30
Belt Hold Bullish 15 50 15/11/2022 13:15
Belt Hold Bullish 1W 51 28/11/2021
Harami Cross 1D 51 14/09/2022
Harami Bullish 1D 51 14/09/2022
Belt Hold Bearish 15 51 15/11/2022 13:00
Engulfing Bearish 15 51 15/11/2022 13:00
Belt Hold Bearish 1D 52 13/09/2022
Bullish doji Star 1H 52 04/11/2022 10:00
Harami Bullish 1H 52 04/11/2022 10:00
Harami Cross 1H 52 04/11/2022 10:00
Harami Bullish 1M 53 6/18
Harami Cross 1M 53 6/18
Homing Pigeon 1H 53 04/11/2022 09:00
Belt Hold Bullish 1D 56 07/09/2022
Harami Cross Bearish 1H 56 03/11/2022 11:00
Doji Star Bearish 15 56 14/11/2022 14:45
Harami Cross 1M 57 02/18
Belt Hold Bullish 5H 57 10/10/2022 07:00
Belt Hold Bullish 15 57 14/11/2022 14:15
Bullish Engulfing 15 57 14/11/2022 14:15
Doji Star Bearish 1W 58 10/10/2021
Harami Bullish 5H 58 07/10/2022 14:00
Tri-Star Bearish 15 58 14/11/2022 14:00
Abandoned Baby Bullish 1M 59 12/17
Bullish Engulfing 1M 59 12/17
Morning Doji Star 1M 59 12/17
Bullish doji Star 1M 60 11/17
Belt Hold Bearish 5H 61 06/10/2022 08:00
Homing Pigeon 5H 61 06/10/2022 08:00
Bullish Engulfing 1M 62 9/17
Belt Hold Bearish 5H 62 05/10/2022 12:00
Belt Hold Bullish 15 62 14/11/2022 09:30
Inverted Hammer 1M 64 7/17
Doji Star Bearish 30 64 08/11/2022 13:30
Belt Hold Bullish 1D 65 23/08/2022
Bullish Engulfing 30 65 08/11/2022 13:00
Morning Star 30 67 08/11/2022 10:30
Three Inside Up 30 67 08/11/2022 10:30
Morning Doji Star 30 67 08/11/2022 10:30
Bullish Engulfing 30 67 08/11/2022 10:30
Belt Hold Bullish 30 67 08/11/2022 10:30
Belt Hold Bullish 15 67 11/11/2022 13:30
Bullish Engulfing 15 67 11/11/2022 13:30
Bullish doji Star 30 68 08/11/2022 10:00
Harami Bullish 30 68 08/11/2022 10:00
Harami Cross 30 68 08/11/2022 10:00
Tri-Star Bullish 15 68 11/11/2022 10:45
Three Outside Up 1W 69 25/07/2021
Belt Hold Bearish 5H 69 30/09/2022 07:00
Engulfing Bearish 5H 69 30/09/2022 07:00
Inverted Hammer 30 69 08/11/2022 09:30
Tri-Star Bearish 15 69 11/11/2022 10:30
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận PGI

Viết cảm nghĩ của bạn về Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
Thanhhon Nguyen
Thanhhon Nguyen 09/10/2018 9:14
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
PGL CÓ BÊN DẦU KHÍ KO
Thông Quảng
Thông Quảng 02/05/2017 11:19
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
PGI chưa có xu hướng rõ ràng
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email