Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư Din Capital (PDB) (PDB)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
29,400.0 +100.0    +0.34%
26/11 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000PDB4 
 • Khối lượng: 113,200
 • Giá Mua/Bán: 0.0 / 0.0
 • Biên độ ngày: 29,000.0 - 32,000.0
Din Capital 29,400.0 +100.0 +0.34%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Abandoned Baby Bullish 1H Hiện tại
Bullish Engulfing 1H Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Two Crows 1W 1 14/11/2021
Downside Gap Three Methods 1D 2 24/11/2021
Engulfing Bearish 1H 3 26/11/2021 10:00
Bullish doji Star 1D 4 22/11/2021
Bullish doji Star 30 4 26/11/2021 11:00
Dragonfly Doji 30 4 26/11/2021 11:00
Inverted Hammer 5H 6 23/11/2021 11:00
Harami Cross Bearish 30 7 26/11/2021 09:30
Harami Cross 1D 8 16/11/2021
Harami Bullish 1D 8 16/11/2021
Bullish doji Star 1D 8 16/11/2021
Belt Hold Bearish 1H 8 25/11/2021 10:00
Bullish doji Star 15 8 26/11/2021 11:00
Dragonfly Doji 15 8 26/11/2021 11:00
Belt Hold Bullish 5H 9 22/11/2021 05:00
Belt Hold Bullish 5H 10 19/11/2021 12:00
Belt Hold Bearish 30 10 25/11/2021 13:30
Doji Star Bearish 1H 11 24/11/2021 13:00
Separating Lines Bullish 30 11 25/11/2021 13:00
Bullish Engulfing 1W 12 29/08/2021
Doji Star Bearish 1D 13 09/11/2021
Gravestone Doji 1D 13 09/11/2021
Stick Sandwich 1H 13 23/11/2021 14:00
Belt Hold Bearish 30 14 25/11/2021 10:00
Engulfing Bearish 30 14 25/11/2021 10:00
Harami Cross Bearish 30 15 25/11/2021 09:30
Engulfing Bearish 1D 16 04/11/2021
Three Outside Down 1M 17 6/20
Engulfing Bearish 1M 18 5/20
Inverted Hammer 5H 18 15/11/2021 13:00
Belt Hold Bearish 15 18 25/11/2021 13:45
Engulfing Bearish 15 18 25/11/2021 13:45
Evening Doji Star 15 18 25/11/2021 13:45
Evening Star 15 18 25/11/2021 13:45
Doji Star Bearish 30 19 24/11/2021 13:00
Doji Star Bearish 15 19 25/11/2021 13:30
Abandoned Baby Bullish 30 20 24/11/2021 09:00
Morning Doji Star 30 20 24/11/2021 09:00
Morning Star 30 20 24/11/2021 09:00
Three Inside Up 15 20 25/11/2021 13:15
Belt Hold Bullish 1H 21 22/11/2021 09:00
Bullish doji Star 30 21 23/11/2021 14:30
Harami Bullish 15 21 25/11/2021 13:00
Harami Cross 15 21 25/11/2021 13:00
Dragonfly Doji 1W 22 20/06/2021
Three Inside Up 1D 22 27/10/2021
Belt Hold Bearish 15 22 25/11/2021 11:15
Harami Bullish 1W 23 13/06/2021
Harami Cross 1W 23 13/06/2021
Harami Cross 1D 23 26/10/2021
Belt Hold Bullish 1H 23 19/11/2021 13:00
Inverted Hammer 1H 23 19/11/2021 13:00
Separating Lines Bullish 15 23 25/11/2021 11:00
Bullish Engulfing 5H 24 10/11/2021 13:00
Three Outside Down 5H 25 10/11/2021 08:00
Abandoned Baby Bullish 15 25 25/11/2021 10:30
Belt Hold Bullish 15 25 25/11/2021 10:30
Bullish Engulfing 15 25 25/11/2021 10:30
Engulfing Bearish 5H 26 09/11/2021 12:00
Bullish doji Star 15 26 25/11/2021 10:15
Dragonfly Doji 15 26 25/11/2021 10:15
Deliberation Bearish 1H 27 18/11/2021 14:00
Belt Hold Bearish 15 27 25/11/2021 10:00
Engulfing Bearish 15 27 25/11/2021 10:00
Evening Doji Star 15 27 25/11/2021 10:00
Evening Star 15 27 25/11/2021 10:00
Belt Hold Bearish 5H 28 08/11/2021 11:00
Engulfing Bearish 5H 28 08/11/2021 11:00
Three Outside Up 1H 28 18/11/2021 13:00
Deliberation Bearish 15 28 25/11/2021 09:45
Doji Star Bearish 15 28 25/11/2021 09:45
Bullish Engulfing 1H 29 18/11/2021 11:00
Bullish doji Star 1H 30 18/11/2021 10:00
Bullish doji Star 30 30 22/11/2021 14:30
Three Inside Up 5H 31 05/11/2021 08:00
Inverted Hammer 30 31 22/11/2021 14:00
Harami Bullish 1M 33 02/19
Engulfing Bearish 5H 33 04/11/2021 07:00
Belt Hold Bearish 1M 34 01/19
Doji Star Bearish 15 35 24/11/2021 13:00
Deliberation Bearish 15 35 24/11/2021 13:00
Three Outside Up 1W 36 14/03/2021
Doji Star Bearish 5H 36 02/11/2021 10:00
Bullish Engulfing 1W 37 07/03/2021
Separating Lines Bullish 5H 37 02/11/2021 05:00
Belt Hold Bullish 30 37 22/11/2021 09:00
Belt Hold Bullish 15 39 23/11/2021 14:15
Bullish Engulfing 1H 40 16/11/2021 10:00
Three Outside Up 1M 41 6/18
Doji Star Bearish 1D 41 30/09/2021
Deliberation Bearish 1D 41 30/09/2021
Belt Hold Bullish 30 41 19/11/2021 13:00
Bullish Engulfing 30 41 19/11/2021 13:00
Bullish Engulfing 1M 42 5/18
Three Black Crows 1W 42 31/01/2021
Dragonfly Doji 1M 43 4/18
Belt Hold Bullish 1D 43 28/09/2021
Separating Lines Bullish 5H 43 28/10/2021 05:00
Deliberation Bearish 15 43 23/11/2021 13:15
Doji Star Bearish 15 43 23/11/2021 13:15
Belt Hold Bearish 1W 44 17/01/2021
On Neck Bearish 1D 44 27/09/2021
Belt Hold Bullish 15 45 23/11/2021 11:15
Belt Hold Bearish 1H 46 15/11/2021 09:00
Engulfing Bearish 1H 46 15/11/2021 09:00
Three Inside Up 1D 47 22/09/2021
Bullish doji Star 15 47 23/11/2021 10:45
Harami Bullish 15 47 23/11/2021 10:45
Harami Cross 15 47 23/11/2021 10:45
Harami Cross 1D 48 21/09/2021
Harami Bullish 1D 48 21/09/2021
Upside Gap Three Methods 1W 50 06/12/2020
Harami Bullish 1D 50 17/09/2021
Harami Cross 1D 50 17/09/2021
Belt Hold Bearish 1D 51 16/09/2021
Belt Hold Bearish 5H 52 21/10/2021 13:00
Engulfing Bearish 5H 52 21/10/2021 13:00
Three Outside Up 1D 53 14/09/2021
Belt Hold Bullish 1H 53 11/11/2021 13:00
Tri-Star Bullish 15 53 23/11/2021 09:15
Bullish doji Star 1M 54 5/17
Bullish Engulfing 1D 54 13/09/2021
Belt Hold Bearish 5H 54 20/10/2021 12:00
Engulfing Bearish 5H 54 20/10/2021 12:00
Three Inside Up 30 55 18/11/2021 09:00
Bullish doji Star 15 55 22/11/2021 14:45
Doji Star Bearish 5H 56 19/10/2021 11:00
Gravestone Doji 5H 56 19/10/2021 11:00
Engulfing Bearish 1H 56 11/11/2021 09:00
Harami Cross 30 56 17/11/2021 14:30
Harami Bullish 30 56 17/11/2021 14:30
Bullish doji Star 30 56 17/11/2021 14:30
Bullish Engulfing 1M 57 02/17
Hanging Man 1W 57 18/10/2020
Harami Bullish 15 59 22/11/2021 13:30
Harami Cross 15 59 22/11/2021 13:30
Doji Star Bearish 1D 60 01/09/2021
Hanging Man 1D 60 01/09/2021
Dragonfly Bearish 1D 60 01/09/2021
Three Black Crows 1M 62 9/16
Three Outside Down 15 62 22/11/2021 10:30
Belt Hold Bearish 15 63 22/11/2021 10:15
Engulfing Bearish 15 63 22/11/2021 10:15
Upside Gap Three Methods 15 63 22/11/2021 10:15
Belt Hold Bearish 5H 64 13/10/2021 10:00
Dark Cloud Cover 5H 64 13/10/2021 10:00
Belt Hold Bullish 1W 65 23/08/2020
On Neck Bearish 1D 66 24/08/2021
Bullish Hammer 1D 66 24/08/2021
Doji Star Bearish 5H 66 12/10/2021 14:00
Deliberation Bearish 5H 66 12/10/2021 14:00
Belt Hold Bullish 1W 67 09/08/2020
Doji Star Bearish 5H 68 11/10/2021 13:00
Belt Hold Bearish 1H 68 08/11/2021 13:00
Engulfing Bearish 1H 68 08/11/2021 13:00
Belt Hold Bullish 15 68 22/11/2021 09:00
Bullish doji Star 1W 69 26/07/2020
Dragonfly Doji 1D 69 19/08/2021
Belt Hold Bearish 30 69 16/11/2021 11:00
Doji Star Bearish 15 69 19/11/2021 14:45
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận PDB

Viết cảm nghĩ của bạn về Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư Din Capital (PDB)
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email