CTCP Tập Đoàn Đầu Tư Din Capital (PDB) (PDB)

Hà Nội
17,000.0
-1,600.0(-8.60%)
  • Khối lượng:
    38,010
  • Giá Mua/Bán:
    0.0/0.0
  • Biên độ ngày:
    16,800.0 - 18,100.0
Khối lượng giao dịch bất thường ngày hôm nay

Din Capital đã tăng gấp đôi (hoặc hơn) số cổ phiếu trung bình được giao dịch hàng ngày trong 3 tháng qua. Khối lượng cao thường thể hiện xu hướng mới và biến động giá cổ phiếu lớn hơn.

1 / 2

Dữ liệu Lịch sử PDB

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
26/08/2022 - 26/09/2022
17,000.018,000.018,000.016,800.038.01K-8.60%
18,600.019,800.020,000.018,500.038.20K-6.06%
19,800.021,000.021,000.019,200.062.31K-7.04%
21,300.022,500.022,500.020,600.058.07K+2.90%
20,700.020,200.020,700.017,300.0160.80K+9.52%
18,900.018,800.018,900.018,800.020.91K+9.88%
17,200.016,200.017,200.015,700.067.58K+9.55%
15,700.015,400.015,700.015,100.010.70K+0.64%
15,600.015,600.015,600.015,600.04.13K0.00%
15,600.015,700.015,700.015,600.01.10K0.00%
15,600.016,000.016,000.015,600.05.00K0.00%
15,600.015,400.016,000.015,300.04.30K+1.96%
15,300.015,300.016,000.015,300.05.90K0.00%
15,300.015,600.015,600.015,300.03.20K-2.55%
15,700.015,800.015,800.015,200.016.80K-0.63%
15,800.015,700.016,200.015,500.010.30K+0.64%
15,700.015,600.015,700.015,500.04.80K-0.63%
15,800.015,800.015,800.015,500.013.71K0.00%
15,800.015,700.016,400.015,500.07.10K-0.63%
15,900.015,900.016,000.015,800.00.60K-0.63%
Cao nhất: 22,500.0Thấp nhất: 15,100.0Chênh lệch: 7,400.0Trung bình: 16,845.0% Thay đổi: 6.3