CTCP Tập Đoàn Đầu Tư Din Capital (PDB) (PDB)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
9,900.0
-200.0
(-1.98%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
9,900.0
10,300.0
Biên độ 52 tuần
8,600.0
20,000.0
Khối lượng
8,900

Dữ liệu Lịch sử PDB

Khung Thời Gian
Daily
22/08/2023 - 22/09/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
9,900.010,100.010,300.09,900.08.90K-1.98%
10,100.010,300.010,300.010,100.014.00K-3.81%
10,500.010,200.010,500.010,100.04.70K+2.94%
10,200.010,400.010,400.010,200.012.60K-2.86%
10,500.010,800.010,800.010,500.09.50K-2.78%
10,800.010,300.010,800.010,200.029.90K+4.85%
10,300.010,400.010,500.010,200.014.60K0.00%
10,300.010,500.010,600.010,200.017.10K-3.74%
10,700.010,300.010,900.010,300.017.30K0.00%
10,700.010,500.011,000.010,500.011.60K0.00%
10,700.09,800.010,700.09,800.049.40K+9.18%
9,800.09,900.010,000.09,800.022.90K-1.01%
9,900.010,100.010,100.09,800.03.80K-1.00%
10,000.010,000.010,000.09,900.06.75K0.00%
10,000.09,600.010,000.09,500.013.10K+2.04%
9,800.09,900.010,000.09,800.010.00K-1.01%
9,900.09,800.010,000.09,800.017.30K-1.00%
10,000.010,000.010,000.09,900.08.30K+1.01%
9,900.010,000.010,000.09,900.01.30K-1.98%
10,100.010,000.010,100.09,800.01.70K+3.06%
9,800.010,300.010,300.09,700.04.20K-2.00%
10,000.010,000.010,000.09,600.013.00K0.00%
Cao nhất
11,000.0
% Thay đổi
-1.0
Trung bình
10,177.3
Chênh lệch
1,500.0
Thấp nhất
9,500.0