CTCP PGT Holdings (PGT)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
3,000.0
-100.0
(-3.23%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
2,900.0
3,000.0
Biên độ 52 tuần
2,600.0
11,400.0
Khối lượng
1,161
Giá đ.cửa hôm trước
3,100
Giá mở cửa
2,900
Biên độ ngày
2,900-3,000
Biên độ 52 tuần
2,600-11,400
Khối lượng
1,161
KLTB (3 thg)
6,196
Thay đổi 1 năm
-73.28%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
9,241,801
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Phân tích CTCP PGT Holdings

Hồ sơ Công ty CTCP PGT Holdings

Công ty Cổ phần PGT Holdings là một công ty có trụ sở tại Việt Nam chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực tài chính vi mô. Thông qua công ty con có trụ sở tại Myanmar, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn BMF MicroFinance, Công ty tham gia vào việc cung cấp các dịch vụ tài chính cho các khách hàng có thu nhập thấp. Công ty cũng tham gia vào việc cung ứng lao động và cung cấp dịch vụ lưu trú khách sạn. Ngoài ra, Công ty còn cung cấp dịch vụ tư vấn cho các hoạt động mua bán và sáp nhập và các hoạt động đầu tư. Các hoạt động kinh doanh khác bao gồm cung cấp dịch vụ đào tạo nghề và du lịch, cũng như đầu tư bất động sản.

Lĩnh vực
Tài chính
Nhân viên
0
Thị trường
Việt Nam