Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Oriental Petroleum and Minerals Corp (OPM)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
0.0100 0.0000    0%
03/12 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo PHP ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Philippines
Mã ISIN:  PHY654111111 
 • Khối lượng: 16,200,000
 • Giá Mua/Bán: 0.0100 / 0.0120
 • Biên độ ngày: 0.0100 - 0.0110
Oriental Petrol 0.0100 0.0000 0%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Tri-Star Bullish 1W Hiện tại
Gravestone Doji 1W Hiện tại
Gravestone Doji 1D Hiện tại
Belt Hold Bearish 5H Hiện tại
Harami Bullish 1H Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Harami Cross Bearish 5H 1 02/12/2021 10:00
Belt Hold Bearish 1H 1 03/12/2021 08:00
Bullish doji Star 30 1 03/12/2021 09:00
Harami Bullish 30 1 03/12/2021 09:00
Harami Cross 30 1 03/12/2021 09:00
Belt Hold Bullish 1M 2 10/21
Dragonfly Doji 1W 2 14/11/2021
Gravestone Doji 1D 2 01/12/2021
Tri-Star Bearish 1H 2 02/12/2021 10:00
Belt Hold Bearish 30 2 03/12/2021 08:30
Bullish doji Star 15 2 03/12/2021 09:00
Harami Bullish 15 2 03/12/2021 09:00
Harami Cross 15 2 03/12/2021 09:00
Bullish doji Star 1M 3 9/21
Harami Bullish 1M 3 9/21
Harami Cross 1M 3 9/21
Gravestone Doji 1D 3 29/11/2021
Tri-Star Bearish 30 3 02/12/2021 10:00
Belt Hold Bearish 15 3 03/12/2021 08:45
On Neck Bearish 1M 4 8/21
Dragonfly Doji 1W 4 31/10/2021
Tri-Star Bullish 1D 4 26/11/2021
Harami Cross Bearish 5H 4 01/12/2021 04:00
Tri-Star Bearish 15 4 02/12/2021 10:15
Belt Hold Bullish 5H 5 29/11/2021 07:00
Bullish Engulfing 5H 5 29/11/2021 07:00
Tri-Star Bullish 1H 5 01/12/2021 11:00
Harami Cross Bearish 1W 6 17/10/2021
Doji Star Bearish 1D 6 24/11/2021
Hanging Man 1D 6 24/11/2021
Dragonfly Bearish 1D 6 24/11/2021
Dragonfly Doji 1D 6 24/11/2021
Tri-Star Bullish 30 6 01/12/2021 11:00
Tri-Star Bearish 30 7 01/12/2021 10:30
Harami Cross 5H 8 25/11/2021 08:00
Harami Bullish 5H 8 25/11/2021 08:00
Bullish doji Star 5H 8 25/11/2021 08:00
Tri-Star Bullish 15 8 01/12/2021 11:15
Doji Star Bearish 1D 9 19/11/2021
Hanging Man 1D 9 19/11/2021
Dragonfly Bearish 1D 9 19/11/2021
Dragonfly Doji 1D 9 19/11/2021
Evening Star 5H 9 24/11/2021 07:00
Evening Doji Star 5H 9 24/11/2021 07:00
Engulfing Bearish 5H 9 24/11/2021 07:00
Belt Hold Bearish 5H 9 24/11/2021 07:00
Bullish doji Star 1H 9 29/11/2021 11:00
Harami Bullish 1H 9 29/11/2021 11:00
Harami Cross 1H 9 29/11/2021 11:00
Tri-Star Bearish 15 9 01/12/2021 10:45
Belt Hold Bullish 1D 10 18/11/2021
Bullish Engulfing 1D 10 18/11/2021
Doji Star Bearish 5H 10 23/11/2021 11:00
Tri-Star Bullish 30 10 29/11/2021 11:00
Dragonfly Doji 1W 11 12/09/2021
Gravestone Doji 1D 11 17/11/2021
Tri-Star Bullish 1D 11 17/11/2021
Tri-Star Bearish 30 11 29/11/2021 10:30
Harami Cross Bearish 1W 12 05/09/2021
Belt Hold Bullish 5H 12 22/11/2021 10:00
Bullish Engulfing 5H 12 22/11/2021 10:00
Morning Doji Star 5H 12 22/11/2021 10:00
Morning Star 5H 12 22/11/2021 10:00
Three Inside Up 5H 12 22/11/2021 10:00
Tri-Star Bullish 15 12 29/11/2021 11:00
Bullish Engulfing 1W 13 29/08/2021
Hanging Man 1D 13 15/11/2021
Dragonfly Bearish 1D 13 15/11/2021
Dragonfly Doji 1D 13 15/11/2021
Bullish doji Star 5H 13 22/11/2021 05:00
Harami Bullish 5H 13 22/11/2021 05:00
Harami Cross 5H 13 22/11/2021 05:00
Tri-Star Bearish 15 13 29/11/2021 10:30
Gravestone Doji 1W 14 22/08/2021
Tri-Star Bullish 1W 14 22/08/2021
Belt Hold Bearish 1D 14 12/11/2021
Homing Pigeon 1D 14 12/11/2021
Belt Hold Bearish 5H 14 19/11/2021 07:00
Engulfing Bearish 5H 14 19/11/2021 07:00
Evening Doji Star 5H 14 19/11/2021 07:00
Evening Star 5H 14 19/11/2021 07:00
Belt Hold Bearish 1D 15 11/11/2021
Stick Sandwich 1D 15 11/11/2021
Doji Star Bearish 5H 15 18/11/2021 11:00
Dragonfly Doji 1W 16 08/08/2021
Belt Hold Bullish 1D 16 10/11/2021
Belt Hold Bearish 1D 17 09/11/2021
Homing Pigeon 1D 17 09/11/2021
Harami Cross Bearish 5H 17 17/11/2021 10:00
Belt Hold Bullish 1D 19 05/11/2021
Morning Star 5H 19 16/11/2021 09:00
Three Inside Up 5H 19 16/11/2021 09:00
Bullish Engulfing 5H 19 16/11/2021 09:00
Morning Doji Star 5H 19 16/11/2021 09:00
Belt Hold Bullish 5H 19 16/11/2021 09:00
Bullish doji Star 1H 19 25/11/2021 08:00
Harami Bullish 1H 19 25/11/2021 08:00
Harami Cross 1H 19 25/11/2021 08:00
Belt Hold Bullish 1D 20 04/11/2021
Bullish Engulfing 1D 20 04/11/2021
Bullish doji Star 5H 20 16/11/2021 04:00
Harami Bullish 5H 20 16/11/2021 04:00
Harami Cross 5H 20 16/11/2021 04:00
Belt Hold Bearish 1H 20 24/11/2021 10:00
Engulfing Bearish 1H 20 24/11/2021 10:00
Belt Hold Bearish 5H 21 15/11/2021 08:00
Stick Sandwich 5H 21 15/11/2021 08:00
Dragonfly Doji 1D 22 02/11/2021
Belt Hold Bullish 5H 22 12/11/2021 10:00
Engulfing Bearish 1H 22 24/11/2021 08:00
Belt Hold Bearish 1H 22 24/11/2021 08:00
Belt Hold Bearish 5H 23 12/11/2021 05:00
Tri-Star Bullish 1H 23 23/11/2021 11:00
Tri-Star Bullish 30 23 25/11/2021 08:30
Tri-Star Bearish 1H 24 23/11/2021 10:00
Tri-Star Bearish 30 24 24/11/2021 10:30
Doji Star Bearish 5H 25 11/11/2021 04:00
Gravestone Doji 1D 26 26/10/2021
Belt Hold Bullish 5H 26 10/11/2021 08:00
Gravestone Doji 1D 27 25/10/2021
Belt Hold Bearish 5H 27 09/11/2021 07:00
Harami Cross Bearish 1H 27 22/11/2021 11:00
Bullish doji Star 5H 28 08/11/2021 11:00
Harami Bullish 5H 28 08/11/2021 11:00
Harami Cross 5H 28 08/11/2021 11:00
Belt Hold Bullish 1H 28 22/11/2021 10:00
Bullish Engulfing 1H 28 22/11/2021 10:00
Engulfing Bearish 30 28 24/11/2021 08:30
Belt Hold Bearish 30 28 24/11/2021 08:30
Tri-Star Bullish 15 28 25/11/2021 08:45
Belt Hold Bullish 1D 29 21/10/2021
Bullish Engulfing 1D 29 21/10/2021
Morning Doji Star 1D 29 21/10/2021
Morning Star 1D 29 21/10/2021
Three Inside Up 1D 29 21/10/2021
Tri-Star Bearish 1H 29 22/11/2021 09:00
Tri-Star Bearish 15 29 24/11/2021 10:30
Harami Cross 1D 30 20/10/2021
Bullish doji Star 1D 30 20/10/2021
Harami Bullish 1D 30 20/10/2021
Belt Hold Bullish 5H 30 05/11/2021 08:00
Tri-Star Bullish 1H 30 19/11/2021 11:00
Tri-Star Bullish 15 30 24/11/2021 10:15
Belt Hold Bullish 5H 31 04/11/2021 07:00
Tri-Star Bearish 1H 31 19/11/2021 10:00
Tri-Star Bullish 30 31 23/11/2021 10:00
Tri-Star Bearish 15 31 24/11/2021 09:30
Belt Hold Bearish 5H 32 03/11/2021 11:00
Stick Sandwich 5H 32 03/11/2021 11:00
Tri-Star Bearish 30 32 23/11/2021 09:30
Tri-Star Bullish 15 32 24/11/2021 09:15
Hanging Man 1D 33 15/10/2021
Dragonfly Bearish 1D 33 15/10/2021
Belt Hold Bearish 1D 34 14/10/2021
Stick Sandwich 1D 34 14/10/2021
Belt Hold Bearish 5H 34 02/11/2021 10:00
Engulfing Bearish 5H 34 02/11/2021 10:00
Tri-Star Bullish 30 35 22/11/2021 11:30
Belt Hold Bearish 1D 36 12/10/2021
Tri-Star Bearish 30 36 22/11/2021 11:00
Harami Cross Bearish 1D 37 11/10/2021
Bullish Engulfing 1D 38 08/10/2021
Harami Cross Bearish 1H 38 17/11/2021 09:00
Tri-Star Bullish 30 38 22/11/2021 10:00
Harami Cross Bearish 1D 39 07/10/2021
Tri-Star Bearish 30 39 22/11/2021 09:30
Tri-Star Bullish 15 39 23/11/2021 09:45
Bullish Engulfing 1M 40 8/18
Bullish Engulfing 1D 40 06/10/2021
Tri-Star Bearish 15 40 23/11/2021 09:30
Hanging Man 1D 41 05/10/2021
Dragonfly Bearish 1D 41 05/10/2021
Dragonfly Doji 1D 41 05/10/2021
Harami Cross Bearish 5H 41 27/10/2021 04:00
Harami Cross Bearish 1H 41 16/11/2021 10:00
Bullish doji Star 1M 42 6/18
Harami Bullish 1M 42 6/18
Harami Cross 1M 42 6/18
Belt Hold Bullish 5H 42 26/10/2021 08:00
Tri-Star Bullish 30 42 19/11/2021 10:30
Harami Cross Bearish 1D 43 01/10/2021
Belt Hold Bullish 5H 43 25/10/2021 07:00
Tri-Star Bearish 1H 43 16/11/2021 08:00
Tri-Star Bearish 30 43 19/11/2021 10:00
Tri-Star Bullish 15 43 22/11/2021 11:30
Bullish Engulfing 1M 44 4/18
Belt Hold Bullish 1D 44 30/09/2021
Belt Hold Bullish 5H 44 22/10/2021 09:00
Tri-Star Bearish 15 44 22/11/2021 11:00
Belt Hold Bullish 5H 45 21/10/2021 08:00
Bullish Engulfing 5H 45 21/10/2021 08:00
Dragonfly Doji 1D 46 28/09/2021
Dragonfly Bearish 1D 46 28/09/2021
Hanging Man 1D 46 28/09/2021
Tri-Star Bullish 15 46 22/11/2021 10:00
Hanging Man 1D 47 27/09/2021
Dragonfly Bearish 1D 47 27/09/2021
Dragonfly Doji 1D 47 27/09/2021
Tri-Star Bullish 1D 47 27/09/2021
Bullish doji Star 5H 47 19/10/2021 11:00
Harami Bullish 5H 47 19/10/2021 11:00
Harami Cross 5H 47 19/10/2021 11:00
Belt Hold Bearish 1H 47 15/11/2021 08:00
Tri-Star Bearish 15 47 22/11/2021 09:30
Tri-Star Bearish 1D 48 24/09/2021
Harami Cross Bearish 1H 48 12/11/2021 11:00
Hanging Man 1D 49 23/09/2021
Dragonfly Bearish 1D 49 23/09/2021
Dragonfly Doji 1D 49 23/09/2021
Three Inside Up 5H 49 18/10/2021 10:00
Morning Star 5H 49 18/10/2021 10:00
Morning Doji Star 5H 49 18/10/2021 10:00
Bullish Engulfing 5H 49 18/10/2021 10:00
Belt Hold Bullish 5H 49 18/10/2021 10:00
Belt Hold Bullish 1H 49 12/11/2021 10:00
Doji Star Bearish 1D 50 22/09/2021
Hanging Man 1D 50 22/09/2021
Dragonfly Bearish 1D 50 22/09/2021
Dragonfly Doji 1D 50 22/09/2021
Harami Cross 5H 50 18/10/2021 05:00
Bullish doji Star 5H 50 18/10/2021 05:00
Harami Bullish 5H 50 18/10/2021 05:00
Belt Hold Bearish 1H 50 12/11/2021 09:00
Engulfing Bearish 1H 50 12/11/2021 09:00
Tri-Star Bullish 15 50 19/11/2021 10:45
Belt Hold Bullish 1D 51 21/09/2021
Belt Hold Bearish 5H 51 15/10/2021 07:00
Harami Cross Bearish 30 51 17/11/2021 09:00
Tri-Star Bearish 15 51 19/11/2021 10:15
Belt Hold Bullish 1M 52 8/17
Bullish Engulfing 1M 52 8/17
Belt Hold Bullish 1D 52 20/09/2021
Harami Bullish 5H 52 14/10/2021 11:00
Harami Cross 5H 52 14/10/2021 11:00
Tri-Star Bullish 1H 53 11/11/2021 10:00
Belt Hold Bullish 1M 54 6/17
Belt Hold Bullish 1D 54 16/09/2021
Harami Cross Bearish 30 54 16/11/2021 10:00
Dragonfly Doji 1D 55 15/09/2021
Hanging Man 1D 55 15/09/2021
Dragonfly Bearish 1D 55 15/09/2021
Doji Star Bearish 1H 55 11/11/2021 08:00
Belt Hold Bullish 30 55 16/11/2021 09:30
Bullish Engulfing 30 55 16/11/2021 09:30
Belt Hold Bullish 1H 56 10/11/2021 11:00
Bullish Engulfing 1H 56 10/11/2021 11:00
Tri-Star Bearish 30 56 16/11/2021 08:30
Belt Hold Bearish 5H 57 12/10/2021 04:00
Gravestone Doji 1M 58 02/17
Harami Cross Bearish 5H 58 11/10/2021 08:00
Harami Cross Bearish 1H 58 10/11/2021 09:00
Gravestone Doji 1M 59 01/17
Separating Lines Bullish 5H 59 08/10/2021 10:00
Gravestone Doji 1M 60 12/16
Tri-Star Bullish 1H 60 09/11/2021 11:00
Harami Cross Bearish 15 60 17/11/2021 08:45
Harami Cross Bearish 1D 61 07/09/2021
Harami Cross Bearish 5H 61 07/10/2021 09:00
Tri-Star Bearish 1H 61 09/11/2021 10:00
Belt Hold Bearish 30 61 15/11/2021 08:30
Belt Hold Bullish 15 61 17/11/2021 08:30
Bullish Engulfing 15 61 17/11/2021 08:30
Harami Bullish 1M 62 10/16
Harami Cross 1M 62 10/16
Bullish Engulfing 1D 63 03/09/2021
Separating Lines Bullish 5H 63 06/10/2021 08:00
Doji Star Bearish 1M 64 8/16
Hanging Man 1D 64 02/09/2021
Dragonfly Bearish 1D 64 02/09/2021
Dragonfly Doji 1D 64 02/09/2021
Belt Hold Bearish 5H 64 05/10/2021 07:00
Engulfing Bearish 5H 64 05/10/2021 07:00
Harami Cross Bearish 1H 64 08/11/2021 11:00
Harami Cross Bearish 30 64 12/11/2021 10:30
Harami Cross Bearish 15 64 16/11/2021 10:15
Dragonfly Doji 1D 65 01/09/2021
Belt Hold Bullish 1H 65 08/11/2021 10:00
Bullish Engulfing 1H 65 08/11/2021 10:00
Belt Hold Bullish 30 65 12/11/2021 10:00
Belt Hold Bullish 15 65 16/11/2021 09:45
Bullish Engulfing 15 65 16/11/2021 09:45
Doji Star Bearish 1M 66 6/16
Dragonfly Doji 1D 66 31/08/2021
Tri-Star Bearish 1H 66 08/11/2021 09:00
Belt Hold Bearish 30 66 12/11/2021 09:30
Engulfing Bearish 30 66 12/11/2021 09:30
Tri-Star Bearish 15 66 16/11/2021 08:30
Belt Hold Bullish 5H 67 01/10/2021 08:00
Tri-Star Bullish 1D 68 26/08/2021
Belt Hold Bullish 5H 68 30/09/2021 07:00
Harami Cross Bearish 1H 68 05/11/2021 11:00
Tri-Star Bullish 15 68 15/11/2021 11:30
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận OPM

Viết cảm nghĩ của bạn về Oriental Petroleum and Minerals Corp
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email