Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Oriental Petroleum and Minerals Corp B (OPMB)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
0.0120 0.0000    0%
12:00:00 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo PHP ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Philippines
Mã ISIN:  PHY654111038 
 • Khối lượng: 15,300,000
 • Giá Mua/Bán: 0.0120 / 0.0130
 • Biên độ ngày: 0.0120 - 0.0130
Oriental Petrol B 0.0120 0.0000 0%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Gravestone Doji 5H Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Belt Hold Bullish 1M 1 12/21
Tri-Star Bearish 1H 1 27/01/2022 10:00
Harami Bullish 30 1 27/01/2022 10:00
Harami Cross 30 1 27/01/2022 10:00
Bullish doji Star 15 1 27/01/2022 10:00
Harami Bullish 15 1 27/01/2022 10:00
Harami Cross 15 1 27/01/2022 10:00
Belt Hold Bullish 1W 2 09/01/2022
Belt Hold Bearish 15 2 27/01/2022 09:45
Engulfing Bearish 15 2 27/01/2022 09:45
Engulfing Bearish 1W 3 02/01/2022
Doji Star Bearish 1D 3 21/01/2022
Gravestone Doji 1D 3 21/01/2022
Tri-Star Bullish 1H 4 25/01/2022 11:00
Bullish doji Star 1M 5 8/21
Harami Bullish 1M 5 8/21
Harami Cross 1M 5 8/21
Harami Cross Bearish 1W 5 19/12/2021
Tri-Star Bearish 1D 5 19/01/2022
Belt Hold Bearish 5H 5 21/01/2022 10:00
Tri-Star Bullish 30 5 25/01/2022 11:00
Belt Hold Bullish 1W 6 12/12/2021
Three Outside Up 5H 6 21/01/2022 05:00
Tri-Star Bullish 1H 6 24/01/2022 11:00
Tri-Star Bearish 30 6 25/01/2022 08:30
Belt Hold Bearish 1W 7 05/12/2021
Bullish Engulfing 5H 7 20/01/2022 09:00
Tri-Star Bullish 15 7 25/01/2022 11:15
Belt Hold Bullish 1W 8 28/11/2021
Bullish Engulfing 1W 8 28/11/2021
Tri-Star Bearish 15 8 25/01/2022 08:30
Tri-Star Bullish 30 9 24/01/2022 09:00
Belt Hold Bearish 1H 10 21/01/2022 11:00
Engulfing Bearish 1H 10 21/01/2022 11:00
Tri-Star Bullish 15 10 24/01/2022 10:45
Harami Cross Bearish 1W 11 07/11/2021
Tri-Star Bullish 1D 11 10/01/2022
Belt Hold Bearish 5H 11 17/01/2022 06:00
Engulfing Bearish 5H 11 17/01/2022 06:00
Harami Cross 30 11 21/01/2022 11:30
Harami Bullish 30 11 21/01/2022 11:30
Bullish doji Star 30 11 21/01/2022 11:30
Belt Hold Bullish 1W 12 31/10/2021
Bullish Engulfing 1W 12 31/10/2021
Tri-Star Bearish 1D 12 07/01/2022
Belt Hold Bearish 30 12 21/01/2022 11:00
Engulfing Bearish 30 12 21/01/2022 11:00
Tri-Star Bullish 15 12 24/01/2022 09:00
Gravestone Doji 1W 13 24/10/2021
Doji Star Bearish 1H 13 21/01/2022 08:00
Gravestone Doji 1W 14 17/10/2021
Separating Lines Bullish 1H 14 20/01/2022 10:00
Harami Cross 15 14 21/01/2022 11:30
Harami Bullish 15 14 21/01/2022 11:30
Bullish doji Star 15 14 21/01/2022 11:30
Belt Hold Bearish 15 15 21/01/2022 11:15
Engulfing Bearish 15 15 21/01/2022 11:15
Gravestone Doji 1W 16 03/10/2021
Belt Hold Bullish 1D 16 31/12/2021
Tri-Star Bullish 5H 16 10/01/2022 04:00
Tri-Star Bullish 1H 16 20/01/2022 08:00
Doji Star Bearish 30 16 21/01/2022 08:30
Gravestone Doji 1W 17 26/09/2021
Tri-Star Bearish 5H 17 07/01/2022 06:00
Separating Lines Bullish 30 17 20/01/2022 10:00
Engulfing Bearish 30 18 20/01/2022 09:30
Belt Hold Bearish 30 18 20/01/2022 09:30
Doji Star Bearish 1D 19 27/12/2021
Dragonfly Doji 1D 19 27/12/2021
Belt Hold Bearish 1H 19 17/01/2022 09:00
Engulfing Bearish 1H 19 17/01/2022 09:00
Tri-Star Bullish 30 19 20/01/2022 08:30
Bullish doji Star 1W 20 05/09/2021
Harami Bullish 1W 20 05/09/2021
Harami Cross 1W 20 05/09/2021
Belt Hold Bullish 1D 20 24/12/2021
Belt Hold Bearish 1W 21 29/08/2021
Doji Star Bearish 15 21 21/01/2022 08:30
Tri-Star Bullish 5H 22 31/12/2021 09:00
Engulfing Bearish 30 22 17/01/2022 09:00
Belt Hold Bearish 30 22 17/01/2022 09:00
Separating Lines Bullish 15 22 20/01/2022 10:00
Belt Hold Bearish 15 23 20/01/2022 09:45
Engulfing Bearish 15 23 20/01/2022 09:45
Doji Star Bearish 5H 24 29/12/2021 12:00
Belt Hold Bullish 1W 25 01/08/2021
Tri-Star Bullish 1H 25 10/01/2022 08:00
Tri-Star Bullish 15 25 20/01/2022 08:30
Harami Cross Bearish 5H 26 28/12/2021 11:00
Tri-Star Bearish 1H 26 07/01/2022 10:00
Tri-Star Bearish 15 26 19/01/2022 11:00
Belt Hold Bearish 1D 27 15/12/2021
Bullish Engulfing 5H 27 28/12/2021 06:00
Belt Hold Bullish 5H 27 28/12/2021 06:00
Tri-Star Bullish 15 27 18/01/2022 11:00
Gravestone Doji 1D 28 14/12/2021
Tri-Star Bullish 30 28 10/01/2022 08:30
Tri-Star Bearish 15 28 17/01/2022 09:15
Bullish doji Star 1D 29 13/12/2021
Doji Star Bearish 5H 29 27/12/2021 05:00
Tri-Star Bearish 30 29 07/01/2022 10:00
Belt Hold Bearish 1D 30 10/12/2021
Engulfing Bearish 1D 30 10/12/2021
Evening Doji Star 1D 30 10/12/2021
Evening Star 1D 30 10/12/2021
Belt Hold Bullish 5H 30 24/12/2021 07:00
Dragonfly Doji 1D 31 09/12/2021
Hanging Man 1D 31 09/12/2021
Dragonfly Bearish 1D 31 09/12/2021
Doji Star Bearish 1D 31 09/12/2021
Harami Bullish 5H 31 23/12/2021 11:00
Harami Cross 5H 31 23/12/2021 11:00
Tri-Star Bullish 1H 31 03/01/2022 10:00
Belt Hold Bearish 1D 33 06/12/2021
Engulfing Bearish 1D 33 06/12/2021
Bullish Engulfing 5H 33 22/12/2021 05:00
Tri-Star Bullish 30 34 03/01/2022 10:00
Harami Cross Bearish 5H 35 21/12/2021 04:00
Tri-Star Bullish 15 35 10/01/2022 08:30
Tri-Star Bullish 1D 36 01/12/2021
Belt Hold Bullish 5H 36 20/12/2021 08:00
Tri-Star Bearish 15 36 07/01/2022 10:15
Tri-Star Bearish 1D 37 26/11/2021
Doji Star Bearish 1H 37 29/12/2021 12:00
Hanging Man 1D 38 23/11/2021
Dragonfly Bearish 1D 38 23/11/2021
Dragonfly Doji 1D 38 23/11/2021
Tri-Star Bullish 5H 38 16/12/2021 04:00
Tri-Star Bearish 5H 39 15/12/2021 13:00
Tri-Star Bearish 30 39 31/12/2021 08:30
Belt Hold Bullish 1M 40 9/18
Belt Hold Bullish 1M 41 8/18
Harami Cross Bearish 5H 41 14/12/2021 12:00
Tri-Star Bullish 15 41 03/01/2022 10:00
Morning Star 5H 42 14/12/2021 07:00
Abandoned Baby Bullish 5H 42 14/12/2021 07:00
Morning Doji Star 5H 42 14/12/2021 07:00
Tri-Star Bearish 15 42 03/01/2022 09:00
Bullish doji Star 5H 43 13/12/2021 06:00
Belt Hold Bullish 1H 43 28/12/2021 10:00
Dragonfly Doji 1M 44 5/18
Belt Hold Bearish 5H 44 10/12/2021 08:00
Doji Star Bearish 30 44 29/12/2021 09:00
Doji Star Bearish 1M 45 4/18
Bullish doji Star 5H 45 09/12/2021 12:00
Harami Bullish 5H 45 09/12/2021 12:00
Harami Cross 5H 45 09/12/2021 12:00
Tri-Star Bullish 1H 45 27/12/2021 12:00
Belt Hold Bullish 1M 46 3/18
Belt Hold Bearish 5H 46 09/12/2021 07:00
Engulfing Bearish 5H 46 09/12/2021 07:00
Evening Doji Star 5H 46 09/12/2021 07:00
Evening Star 5H 46 09/12/2021 07:00
Doji Star Bearish 5H 47 07/12/2021 10:00
Morning Doji Star 5H 48 07/12/2021 05:00
Morning Star 5H 48 07/12/2021 05:00
Three Inside Up 5H 48 07/12/2021 05:00
Bullish doji Star 5H 49 06/12/2021 09:00
Harami Bullish 5H 49 06/12/2021 09:00
Harami Cross 5H 49 06/12/2021 09:00
Belt Hold Bearish 1H 49 24/12/2021 10:00
Tri-Star Bullish 15 52 29/12/2021 09:45
Tri-Star Bearish 15 53 29/12/2021 09:30
Belt Hold Bullish 1M 54 7/17
Bullish doji Star 5H 54 26/11/2021 09:00
Harami Bullish 5H 54 26/11/2021 09:00
Harami Cross 5H 54 26/11/2021 09:00
Doji Star Bearish 1H 54 22/12/2021 10:00
Bullish doji Star 1M 55 6/17
Dragonfly Doji 1M 55 6/17
Harami Bullish 1M 55 6/17
Harami Cross 1M 55 6/17
Harami Cross 1D 55 25/10/2021
Harami Bullish 1D 55 25/10/2021
Bullish doji Star 1D 55 25/10/2021
Belt Hold Bearish 5H 55 23/11/2021 06:00
Engulfing Bearish 5H 55 23/11/2021 06:00
Belt Hold Bullish 1H 55 22/12/2021 09:00
Bullish Engulfing 1H 55 22/12/2021 09:00
Doji Star Bearish 15 55 29/12/2021 08:45
Doji Star Bearish 1M 58 3/17
Tri-Star Bullish 15 58 28/12/2021 12:30
Gravestone Doji 1M 60 01/17
Belt Hold Bullish 1D 60 18/10/2021
Bullish Engulfing 1D 60 18/10/2021
Tri-Star Bullish 1H 60 21/12/2021 08:00
Harami Cross 1M 61 12/16
Harami Bullish 1M 61 12/16
Bullish doji Star 1M 61 12/16
Tri-Star Bearish 1H 61 20/12/2021 10:00
Belt Hold Bullish 15 61 28/12/2021 10:30
Bullish Engulfing 15 61 28/12/2021 10:30
Tri-Star Bullish 1H 62 20/12/2021 09:00
Tri-Star Bullish 1D 63 11/10/2021
Tri-Star Bearish 1H 63 20/12/2021 08:00
Doji Star Bearish 30 63 22/12/2021 10:30
Tri-Star Bearish 1D 64 07/10/2021
Belt Hold Bullish 30 64 22/12/2021 09:00
Bullish Engulfing 30 64 22/12/2021 09:00
Evening Doji Star 1M 65 8/16
Engulfing Bearish 1M 65 8/16
Abandoned Baby Bearish 1M 65 8/16
Hanging Man 1D 65 06/10/2021
Dragonfly Bearish 1D 65 06/10/2021
Dragonfly Doji 1D 65 06/10/2021
Deliberation Bearish 1M 66 7/16
Doji Star Bearish 1M 66 7/16
Tri-Star Bullish 1H 66 16/12/2021 08:00
Belt Hold Bullish 5H 67 05/11/2021 08:00
Bullish Engulfing 5H 67 05/11/2021 08:00
Tri-Star Bearish 1H 67 15/12/2021 13:00
Separating Lines Bullish 1M 68 5/16
Harami Bullish 15 68 24/12/2021 10:30
Harami Cross 15 68 24/12/2021 10:30
Tri-Star Bullish 30 69 21/12/2021 08:30
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận OPMB

Viết cảm nghĩ của bạn về Oriental Petroleum and Minerals Corp B
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email