Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
👀 Có Gì Trong Danh Mục Đầu Tư của Bezos, Buffett & Berkowitz? Mở Khóa Dữ Liệu
Đóng

CTCP Đầu Tư Năm Bảy Bảy (NBB)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
14,600.0 +200.0    +1.39%
31/05 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000NBB3 
 • Khối lượng: 1,238,800
 • Giá Mua/Bán: 0.0 / 0.0
 • Biên độ ngày: 14,200.0 - 14,800.0
Đầu Tư Năm Bảy Bảy 14,600.0 +200.0 +1.39%

Mô hình Nến NBB

 
Truy cập tới hàng tá mô hình biểu đồ CFD hình nến trực tiếp về các chỉ báo thị trường tăng giá và giảm giá đối với cổ phiếu CTCP Đầu Tư Năm Bảy Bảy và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình bao gồm đầy đủ các khung thời gian cho đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Dành được lợi thế thương mại với tính năng mô hình tự động nhận biết và nắm bắt tầm nhìn của các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Doji Star Bearish 1W Hiện tại
Harami Bullish 30 Hiện tại
Harami Cross 30 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Dark Cloud Cover 1D 1 30/05/2023
Belt Hold Bearish 1W 2 14/05/2023
Doji Star Bearish 1D 2 29/05/2023
Three Outside Down 15 2 31/05/2023 14:00
Belt Hold Bearish 15 3 31/05/2023 13:45
Engulfing Bearish 15 3 31/05/2023 13:45
Engulfing Bearish 1D 4 25/05/2023
Belt Hold Bullish 1H 4 31/05/2023 09:00
Three Outside Down 1W 6 16/04/2023
Engulfing Bearish 1W 7 09/04/2023
Three Outside Down 5H 8 25/05/2023 14:00
Belt Hold Bullish 30 8 31/05/2023 09:00
Inverted Hammer 30 8 31/05/2023 09:00
Belt Hold Bullish 1H 9 30/05/2023 09:00
Belt Hold Bullish 15 9 31/05/2023 10:45
Belt Hold Bullish 1D 11 16/05/2023
Harami Bullish 15 12 31/05/2023 10:00
Harami Cross 15 12 31/05/2023 10:00
Dark Cloud Cover 1D 14 11/05/2023
Belt Hold Bearish 1H 14 29/05/2023 09:00
Doji Star Bearish 1H 15 26/05/2023 14:00
Belt Hold Bearish 15 15 31/05/2023 09:15
Dark Cloud Cover 15 15 31/05/2023 09:15
Engulfing Bearish 1M 16 01/22
Engulfing Bearish 5H 16 19/05/2023 13:00
Evening Doji Star 5H 16 19/05/2023 13:00
Separating Lines Bullish 1H 16 26/05/2023 13:00
Belt Hold Bullish 15 16 31/05/2023 09:00
Bullish Engulfing 15 16 31/05/2023 09:00
Doji Star Bearish 5H 17 19/05/2023 08:00
Bullish Engulfing 30 17 30/05/2023 09:00
Belt Hold Bullish 30 17 30/05/2023 09:00
Harami Cross Bearish 30 18 29/05/2023 14:30
Belt Hold Bullish 15 18 30/05/2023 14:15
Bullish Engulfing 15 18 30/05/2023 14:15
Doji Star Bearish 1M 20 9/21
Harami Cross Bearish 1W 20 08/01/2023
Bullish Engulfing 1M 21 8/21
Doji Star Bearish 1D 21 27/04/2023
Belt Hold Bullish 15 22 30/05/2023 13:15
Belt Hold Bullish 5H 23 16/05/2023 05:00
Stick Sandwich 1H 23 25/05/2023 10:00
Harami Bullish 1W 24 11/12/2022
Harami Cross 1W 24 11/12/2022
On Neck Bearish 5H 24 15/05/2023 14:00
Dark Cloud Cover 1H 25 24/05/2023 14:00
Dragonfly Doji 15 25 30/05/2023 11:00
Morning Doji Star 1W 26 27/11/2022
Bullish Engulfing 1D 26 20/04/2023
Morning Doji Star 5H 26 12/05/2023 11:00
Three Inside Up 5H 26 12/05/2023 11:00
Bullish Engulfing 5H 26 12/05/2023 11:00
Belt Hold Bullish 5H 26 12/05/2023 11:00
Morning Star 5H 26 12/05/2023 11:00
Belt Hold Bearish 30 26 29/05/2023 09:00
Bullish doji Star 1W 27 20/11/2022
Bullish doji Star 5H 27 12/05/2023 06:00
Harami Bullish 5H 27 12/05/2023 06:00
Harami Cross 5H 27 12/05/2023 06:00
Belt Hold Bearish 1H 27 24/05/2023 11:00
Engulfing Bearish 1H 27 24/05/2023 11:00
Upside Gap Three Methods 1H 27 24/05/2023 11:00
Harami Cross 1D 28 18/04/2023
Bullish doji Star 1D 28 18/04/2023
Harami Bullish 1D 28 18/04/2023
Harami Bullish 30 28 26/05/2023 14:00
Harami Cross 30 28 26/05/2023 14:00
Belt Hold Bearish 5H 29 11/05/2023 05:00
Engulfing Bearish 5H 29 11/05/2023 05:00
Belt Hold Bearish 30 29 26/05/2023 13:30
Dark Cloud Cover 30 29 26/05/2023 13:30
Separating Lines Bullish 30 30 26/05/2023 13:00
Abandoned Baby Bullish 1D 32 12/04/2023
Separating Lines Bullish 30 32 26/05/2023 10:30
Bullish doji Star 1D 33 11/04/2023
Harami Cross 1D 33 11/04/2023
Belt Hold Bullish 15 33 30/05/2023 09:00
Bullish Engulfing 15 33 30/05/2023 09:00
Separating Lines Bullish 30 34 26/05/2023 09:30
Harami Cross Bearish 15 34 29/05/2023 14:30
Abandoned Baby Bearish 1D 35 07/04/2023
Doji Star Bearish 1D 36 06/04/2023
Harami Cross 30 36 25/05/2023 14:30
Harami Bullish 30 36 25/05/2023 14:30
Bullish doji Star 30 36 25/05/2023 14:30
Bullish Engulfing 1W 37 11/09/2022
Bullish doji Star 1M 39 02/20
Three Black Crows 1W 39 28/08/2022
Belt Hold Bullish 1H 39 22/05/2023 09:00
Belt Hold Bullish 15 40 29/05/2023 13:00
Thrusting Bearish 30 41 25/05/2023 10:30
Engulfing Bearish 5H 42 27/04/2023 11:00
Falling Three Methods 30 42 25/05/2023 10:00
Inverted Hammer 1M 43 10/19
Engulfing Bearish 1W 44 24/07/2022
Upside Gap Three Methods 1W 44 24/07/2022
Bullish Engulfing 30 44 25/05/2023 09:00
Engulfing Bearish 1M 45 8/19
Advance Block Bearish 1W 45 17/07/2022
Shooting Star 1W 45 17/07/2022
Three Inside Up 5H 45 26/04/2023 05:00
Three Outside Up 15 45 29/05/2023 10:15
Inverted Hammer 5H 46 25/04/2023 14:00
Three Inside Down 1D 47 22/03/2023
Bullish Engulfing 30 47 24/05/2023 13:30
Thrusting Bearish 1W 49 19/06/2022
Three Inside Up 1D 49 20/03/2023
Belt Hold Bearish 30 49 24/05/2023 11:00
Dark Cloud Cover 30 49 24/05/2023 11:00
Harami Bullish 1D 50 17/03/2023
Harami Cross 1D 50 17/03/2023
Belt Hold Bearish 15 50 29/05/2023 09:00
Evening Doji Star 1M 51 02/19
Evening Star 1M 51 02/19
Engulfing Bearish 1D 51 16/03/2023
Harami Cross 15 51 26/05/2023 14:30
Bullish doji Star 15 51 26/05/2023 14:30
Harami Bullish 15 51 26/05/2023 14:30
Deliberation Bearish 1M 52 01/19
Doji Star Bearish 1M 52 01/19
Engulfing Bearish 1W 52 29/05/2022
Engulfing Bearish 5H 52 20/04/2023 14:00
Harami Bullish 1H 52 17/05/2023 11:00
Harami Cross 1H 52 17/05/2023 11:00
Stick Sandwich 15 52 26/05/2023 14:15
Belt Hold Bearish 1H 53 17/05/2023 10:00
Three Inside Up 30 53 24/05/2023 09:00
Abandoned Baby Bullish 1D 54 13/03/2023
Bullish Engulfing 1H 54 17/05/2023 09:00
Bullish doji Star 30 54 23/05/2023 14:30
Harami Bullish 30 54 23/05/2023 14:30
Harami Cross 30 54 23/05/2023 14:30
Bullish doji Star 1D 55 10/03/2023
Dragonfly Doji 1D 55 10/03/2023
Harami Bullish 1D 55 10/03/2023
Harami Cross 1D 55 10/03/2023
Belt Hold Bearish 15 55 26/05/2023 13:30
Dark Cloud Cover 15 55 26/05/2023 13:30
Harami Bullish 1M 56 9/18
Harami Cross 1M 56 9/18
Belt Hold Bullish 5H 59 17/04/2023 06:00
Belt Hold Bullish 1H 59 16/05/2023 09:00
Stick Sandwich 30 59 23/05/2023 10:30
Falling Three Methods 1W 60 03/04/2022
Bullish doji Star 5H 60 14/04/2023 13:00
Harami Cross Bearish 15 60 26/05/2023 10:45
Deliberation Bearish 30 63 22/05/2023 14:30
Doji Star Bearish 30 63 22/05/2023 14:30
On Neck Bearish 15 63 26/05/2023 10:00
Belt Hold Bearish 1H 64 15/05/2023 09:00
Three Outside Up 30 64 22/05/2023 14:00
Bullish Engulfing 1H 65 12/05/2023 14:00
Separating Lines Bullish 15 65 26/05/2023 09:30
Bullish Engulfing 1M 66 11/17
Downside Gap Three Methods 1W 67 13/02/2022
Bullish Engulfing 1W 67 13/02/2022
Belt Hold Bullish 5H 67 11/04/2023 05:00
Belt Hold Bearish 1D 68 21/02/2023
Dark Cloud Cover 1D 68 21/02/2023
Harami Bullish 5H 68 10/04/2023 14:00
Harami Cross 5H 68 10/04/2023 14:00
Belt Hold Bullish 1H 68 12/05/2023 10:00
Inverted Hammer 1H 68 12/05/2023 10:00
Bullish doji Star 1M 69 8/17
Three Black Crows 1W 69 23/01/2022
Inverted Hammer 1H 69 12/05/2023 09:00
Separating Lines Bullish 30 69 22/05/2023 10:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

 

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận NBB

Viết cảm nghĩ của bạn về CTCP Đầu Tư Năm Bảy Bảy
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
hai do
hai do 04/12/2021 11:22
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email