CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
17,800
+300(+1.71%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
17,30017,800
Biên độ 52 tuần
15,60020,800
Giá Mua/Bán
47,200.00 / 47,900.00
Giá đ.cửa hôm trước
17,500
Giá mở cửa
17,600
Biên độ ngày
17,300-17,800
Biên độ 52 tuần
15,600-20,800
Khối lượng
146,034
KLTB (3 thg)
288,270
Thay đổi 1 năm
2.3%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
70,000,000
Giá trị hợp lý
Mở Khóa
Đường Thanh Toán Cổ Tức
Mở Khóa
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về MPC?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc

Hồ sơ Công ty CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú là công ty có trụ sở tại Việt Nam hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực chế biến thủy sản. Công ty chế biến và xuất khẩu các sản phẩm tôm tươi, đông lạnh và chế biến, bao gồm tôm nguyên con, tôm bỏ đầu còn vỏ (HLSO) block và tôm đông lạnh siêu tốc (IQF), chẳng hạn như tôm lột vỏ lấy chỉ (PD), tôm PD hấp, tôm lột vỏ để đuôi (PTO), tôm PTO hấp, tôm nobashi, tôm sushi và tôm tempura. Công ty, thông qua các công ty con, nhập khẩu và phân phối hải thủy sản, nuôi tôm, sản xuất chế phẩm sinh học phục vụ nuôi trồng thuỷ sản, tư vấn công nghệ nuôi tôm, vận hành cảng biển và cung cấp dịch vụ logistics.