CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC)

Hà Nội
16,200
0(0.00%)
 • Khối lượng:
  0
 • Giá Mua/Bán:
  47,200/47,900
 • Biên độ ngày:
  16,000 - 17,900
Tỷ Suất Cổ Tức Cao

Tỷ suất cổ tức cho biết một công ty trả cho cổ đông của mình bao nhiêu tiền cổ tức hàng năm trên mỗi đô la được đầu tư. Chỉ số này phản ánh số tiền mà một nhà đầu tư nhận được bên cạnh mọi khoản lãi từ vốn trong cổ phiếu.

Dữ liệu Lịch sử MPC

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
08/11/2022 - 08/12/2022
18,50017,30019,40017,000311.20K+6.32%
17,40017,80017,80017,20073.41K0.00%
17,40017,70017,70017,10032.90K0.00%
17,40017,80018,10017,00081.10K-0.57%
17,50016,90017,50016,500139.17K+3.55%
16,90014,80017,30014,80057.10K-0.59%
17,00016,90017,20016,40095.15K+1.80%
16,70016,60016,70016,20045.90K+2.45%
16,30016,90017,00016,10023.70K-0.61%
16,40017,00017,00016,40021.30K-2.38%
16,80016,80017,20016,30057.00K+2.44%
16,40016,50016,50016,10049.91K0.00%
16,40016,80016,80015,80058.40K+2.50%
16,00015,90016,90015,50067.91K+2.56%
15,60014,20015,90014,000117.50K+9.86%
14,20016,00016,00014,20076.30K-12.35%
16,20017,00017,90016,00039.69K-3.57%
16,80017,00017,90015,70026.51K+1.82%
16,50017,70017,70016,00043.70K-2.94%
17,00017,30017,40017,00030.80K-0.58%
17,10017,70017,70016,50015.55K-2.84%
Cao nhất: 19,400Thấp nhất: 14,000Chênh lệch: 5,400Trung bình: 16,690% Thay đổi: 5
 • Thủng mốc 38 có đáng ngại không
  0