Metropolitan Bank and Trust Co ADR (MTPOY)

16
0(0.00%)
  • Khối lượng:
    0
  • Giá Mua/Bán:
    0/0
  • Biên độ ngày:
    16 - 16
Giao dịch gần mức Đáy trong 52 tuần

Metropolitan Bank ADR đã đạt mức giá giao dịch thấp nhất của họ trong năm vừa qua (khoảng thời gian 52 tuần). Đây là một chỉ báo kỹ thuật có thể được dùng để phân tích giá trị hiện tại của cổ phiếu và dự đoán biến động giá trong tương lai.

1 / 2

Dữ liệu Lịch sử MTPOY

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
01/12/2014 - 30/09/2022
161616160.10K-20.00%
20202020-9.09%
22222222+4.76%
212121213.52K+5.00%
202020200.10K+5.26%
191919190.20K-5.00%
202020201.90K0.00%
202020200.80K+5.26%
191919190.10K-5.00%
202020200.10K+5.26%
191919190.10K-5.00%
202020202.03K+17.65%
171717172.32K+21.43%
141414140.80K+7.69%
131313131.38K-18.75%
161616162.05K0.00%
161616162.13K+14.29%
141414140.10K-6.67%
151515150.30K0.00%
151515150.10K-28.57%
212121210.19K-12.50%
242424241.56K-4.00%
252525250.10K+8.70%
232424234.02K-4.17%
242424240.11K-14.29%
282828281.31K-3.45%
292929290.14K-12.12%
333333330.14K-2.94%
343434340.14K+3.03%
333333330.14K+106.25%
Cao nhất: 34Thấp nhất: 13Chênh lệch: 21Trung bình: 21% Thay đổi: 0