Magnis Resources Ltd (MNS)

Sydney
0.380
+0.010(+2.70%)
  • Khối lượng:
    3,290,782
  • Giá Mua/Bán:
    0.380/0.385
  • Biên độ ngày:
    0.375 - 0.395

Dữ liệu Lịch sử MNS

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
01/11/2022 - 01/12/2022
0.3800.3850.3950.3753.29M+2.70%
0.3700.3600.3750.3601.02M+2.78%
0.3600.3550.3700.3552.16M+2.86%
0.3500.3650.3700.3502.87M-4.11%
0.3650.3700.3800.3651.67M-1.35%
0.3700.3700.3750.3651.53M0.00%
0.3700.3600.3800.3603.68M+1.37%
0.3650.3800.3900.3606.04M-3.95%
0.3800.3900.3900.3801.62M-1.30%
0.3850.4000.4050.3851.90M-2.53%
0.3950.3900.4050.3902.18M+2.60%
0.3850.4050.4050.3803.09M-3.75%
0.4000.4150.4200.4002.42M-4.76%
0.4200.4100.4350.4055.83M+5.00%
0.4000.3900.4100.3855.63M+6.67%
0.3750.3800.3850.3751.43M-2.60%
0.3850.3850.3950.3752.48M+2.67%
0.3750.3750.3900.3752.10M-1.32%
0.3800.3800.3850.3701.68M+4.11%
0.3650.3600.3800.3602.44M+1.39%
0.3600.3700.3750.360999.73K-4.00%
0.3750.3700.3900.3652.68M0.00%
0.3750.3750.3750.3601.04M0.00%
Cao nhất: 0.435Thấp nhất: 0.350Chênh lệch: 0.085Trung bình: 0.378% Thay đổi: 1.333