Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
ƯU ĐÃI Thứ Hai Điện Tử: InvestingPro+ Giảm Tới 60% NHẬN ƯU ĐÃI
Đóng

Magnis Resources Ltd (MNS)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
0.380 +0.010    +2.70%
12:10:20 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo AUD ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Úc
Mã ISIN:  AU000000MNS3 
 • Khối lượng: 3,290,782
 • Giá Mua/Bán: 0.380 / 0.385
 • Biên độ ngày: 0.375 - 0.395
Magnis Resources Ltd 0.380 +0.010 +2.70%

Mô hình Nến MNS

 
Truy cập tới hàng tá mô hình biểu đồ CFD hình nến trực tiếp về các chỉ báo thị trường tăng giá và giảm giá đối với cổ phiếu Magnis Resources Ltd và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình bao gồm đầy đủ các khung thời gian cho đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Dành được lợi thế thương mại với tính năng mô hình tự động nhận biết và nắm bắt tầm nhìn của các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Belt Hold Bearish 15 Hiện tại
Engulfing Bearish 15 Hiện tại
Evening Doji Star 15 Hiện tại
Evening Star 15 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Dark Cloud Cover 1W 2 13/11/2022
Harami Cross Bearish 5H 2 30/11/2022 08:00
Stick Sandwich 1H 3 01/12/2022 09:00
Bullish doji Star 30 3 01/12/2022 10:30
Harami Bullish 30 3 01/12/2022 10:30
Harami Cross 30 3 01/12/2022 10:30
Doji Star Bearish 15 3 01/12/2022 11:15
Harami Cross Bearish 5H 4 29/11/2022 12:00
Bullish Engulfing 15 4 01/12/2022 11:00
Belt Hold Bullish 1D 6 23/11/2022
Engulfing Bearish 1H 7 30/11/2022 11:00
Stick Sandwich 30 7 01/12/2022 08:30
Harami Cross 15 7 01/12/2022 10:15
Harami Bullish 15 7 01/12/2022 10:15
Bullish doji Star 15 7 01/12/2022 10:15
Stick Sandwich 1D 9 18/11/2022
Shooting Star 5H 10 25/11/2022 03:00
Three Inside Up 5H 10 25/11/2022 03:00
Harami Cross Bearish 1H 10 30/11/2022 08:00
Engulfing Bearish 1W 11 11/09/2022
Upside Gap Three Methods 1W 11 11/09/2022
Harami Bullish 5H 11 24/11/2022 12:00
Harami Cross 5H 11 24/11/2022 12:00
Three Outside Up 1H 11 30/11/2022 07:00
Advance Block Bearish 1W 12 04/09/2022
Engulfing Bearish 1D 12 15/11/2022
Morning Star 1H 12 30/11/2022 06:00
Morning Doji Star 1H 12 30/11/2022 06:00
Bullish Engulfing 1H 12 30/11/2022 06:00
Belt Hold Bullish 1H 12 30/11/2022 06:00
Bullish doji Star 1H 13 29/11/2022 12:00
Tri-Star Bullish 30 13 30/11/2022 11:00
Belt Hold Bearish 15 13 01/12/2022 08:45
Engulfing Bearish 15 13 01/12/2022 08:45
Evening Doji Star 15 13 01/12/2022 08:45
Evening Star 15 13 01/12/2022 08:45
Three Outside Up 5H 14 23/11/2022 11:00
Tri-Star Bearish 30 14 30/11/2022 10:30
Downside Gap Three Methods 5H 15 23/11/2022 06:00
Belt Hold Bullish 5H 15 23/11/2022 06:00
Bullish Engulfing 5H 15 23/11/2022 06:00
Belt Hold Bearish 1H 15 29/11/2022 10:00
Three Inside Up 1M 16 8/21
Harami Bullish 1M 17 7/21
Separating Lines Bullish 1H 17 29/11/2022 08:00
Harami Bullish 15 17 01/12/2022 07:45
Harami Cross 15 17 01/12/2022 07:45
Engulfing Bearish 1M 19 5/21
Belt Hold Bullish 1D 19 04/11/2022
Inverted Hammer 1D 19 04/11/2022
Morning Doji Star 1H 19 29/11/2022 06:00
Morning Star 1H 19 29/11/2022 06:00
Three Inside Up 1H 19 29/11/2022 06:00
Harami Cross Bearish 30 19 30/11/2022 08:00
Harami Cross 1H 20 28/11/2022 12:00
Bullish doji Star 1H 20 28/11/2022 12:00
Harami Bullish 1H 20 28/11/2022 12:00
Abandoned Baby Bullish 1D 21 02/11/2022
Engulfing Bearish 15 21 30/11/2022 11:45
Bullish doji Star 1D 22 01/11/2022
Dragonfly Doji 1D 22 01/11/2022
Harami Bullish 1D 22 01/11/2022
Harami Cross 1D 22 01/11/2022
Homing Pigeon 1D 23 31/10/2022
Belt Hold Bullish 30 23 30/11/2022 06:00
Bullish Engulfing 30 23 30/11/2022 06:00
Belt Hold Bearish 15 24 30/11/2022 11:00
Engulfing Bearish 15 24 30/11/2022 11:00
Harami Cross 1D 25 27/10/2022
Harami Bullish 1D 25 27/10/2022
Harami Bullish 1H 25 28/11/2022 07:00
Harami Cross 1H 25 28/11/2022 07:00
Tri-Star Bullish 15 25 30/11/2022 10:45
Homing Pigeon 5H 26 15/11/2022 08:00
Three Outside Down 30 26 29/11/2022 11:00
Tri-Star Bearish 15 26 30/11/2022 10:30
Harami Cross 1M 27 9/20
Bullish doji Star 1H 27 25/11/2022 12:00
Harami Bullish 1H 27 25/11/2022 12:00
Harami Cross 1H 27 25/11/2022 12:00
Belt Hold Bearish 30 27 29/11/2022 10:30
Engulfing Bearish 30 27 29/11/2022 10:30
Harami Cross 1W 28 15/05/2022
Belt Hold Bearish 1H 28 25/11/2022 11:00
Bullish Hammer 1W 29 08/05/2022
Three Outside Up 1M 30 6/20
Doji Star Bearish 1D 30 20/10/2022
Belt Hold Bullish 1H 30 25/11/2022 09:00
Bullish Engulfing 1H 30 25/11/2022 09:00
Tri-Star Bullish 15 30 30/11/2022 09:30
Bullish Engulfing 1M 31 5/20
Doji Star Bearish 30 31 29/11/2022 08:30
Hanging Man 30 31 29/11/2022 08:30
Dragonfly Bearish 30 31 29/11/2022 08:30
Harami Cross Bearish 1H 32 25/11/2022 07:00
Separating Lines Bullish 30 32 29/11/2022 08:00
Three Outside Down 1W 33 10/04/2022
Belt Hold Bullish 15 33 30/11/2022 08:45
Bullish Engulfing 15 33 30/11/2022 08:45
Engulfing Bearish 1M 34 02/20
Engulfing Bearish 1W 34 03/04/2022
Doji Star Bearish 1H 34 24/11/2022 12:00
Deliberation Bearish 1W 35 27/03/2022
Doji Star Bearish 1W 35 27/03/2022
Harami Bullish 5H 35 09/11/2022 12:00
Harami Cross 5H 35 09/11/2022 12:00
Belt Hold Bullish 1H 35 24/11/2022 11:00
Harami Cross Bearish 15 35 30/11/2022 08:15
Harami Cross 1D 36 12/10/2022
Harami Bullish 1D 36 12/10/2022
Bullish doji Star 1D 36 12/10/2022
Morning Doji Star 30 36 29/11/2022 06:00
Morning Star 30 36 29/11/2022 06:00
Three Inside Up 30 36 29/11/2022 06:00
Bullish doji Star 30 37 28/11/2022 12:00
Harami Bullish 30 37 28/11/2022 12:00
Harami Cross 30 37 28/11/2022 12:00
Belt Hold Bearish 30 39 28/11/2022 11:00
Inverted Hammer 1M 41 7/19
Belt Hold Bearish 5H 41 07/11/2022 05:00
Harami Cross Bearish 1H 41 23/11/2022 12:00
Belt Hold Bullish 15 41 30/11/2022 06:00
Bullish Engulfing 15 41 30/11/2022 06:00
Stick Sandwich 1W 42 06/02/2022
Tri-Star Bearish 15 42 29/11/2022 12:00
Dragonfly Doji 15 43 29/11/2022 11:45
Bullish doji Star 1M 44 4/19
Harami Bullish 1M 44 4/19
Harami Cross 1M 44 4/19
Evening Doji Star 1W 44 23/01/2022
Three Outside Up 1H 44 23/11/2022 09:00
Doji Star Bearish 1W 45 16/01/2022
Bullish Engulfing 1H 45 23/11/2022 08:00
Tri-Star Bullish 30 45 28/11/2022 08:00
Dragonfly Doji 1H 46 23/11/2022 07:00
Three Outside Down 15 46 29/11/2022 11:00
Bullish Engulfing 1M 47 01/19
Belt Hold Bearish 5H 47 02/11/2022 10:00
Belt Hold Bullish 1H 47 23/11/2022 06:00
Harami Bullish 30 47 28/11/2022 07:00
Harami Cross 30 47 28/11/2022 07:00
Belt Hold Bearish 15 47 29/11/2022 10:45
Engulfing Bearish 15 47 29/11/2022 10:45
Downside Gap Three Methods 5H 49 01/11/2022 09:00
Belt Hold Bullish 30 49 28/11/2022 06:00
Bullish Engulfing 30 49 28/11/2022 06:00
Morning Doji Star 30 49 28/11/2022 06:00
Morning Star 30 49 28/11/2022 06:00
Three Inside Up 30 49 28/11/2022 06:00
Bullish Hammer 5H 50 01/11/2022 04:00
Bullish doji Star 30 50 25/11/2022 12:00
Harami Bullish 30 50 25/11/2022 12:00
Harami Cross 30 50 25/11/2022 12:00
Harami Cross Bearish 15 50 29/11/2022 09:30
Stick Sandwich 1H 51 22/11/2022 09:00
Belt Hold Bullish 1H 52 22/11/2022 08:00
Belt Hold Bearish 30 52 25/11/2022 11:00
Stick Sandwich 30 52 25/11/2022 11:00
Bullish doji Star 5H 53 28/10/2022 10:00
Engulfing Bearish 1H 53 22/11/2022 07:00
Belt Hold Bullish 30 53 25/11/2022 10:30
Evening Doji Star 15 53 29/11/2022 08:45
Evening Star 15 53 29/11/2022 08:45
Engulfing Bearish 15 53 29/11/2022 08:45
Belt Hold Bearish 15 53 29/11/2022 08:45
Engulfing Bearish 1W 54 14/11/2021
Belt Hold Bullish 1H 54 22/11/2022 06:00
Bullish Engulfing 1H 54 22/11/2022 06:00
Belt Hold Bearish 30 54 25/11/2022 10:00
Doji Star Bearish 15 54 29/11/2022 08:30
Harami Bullish 5H 55 27/10/2022 09:00
Harami Cross 5H 55 27/10/2022 09:00
Belt Hold Bullish 30 55 25/11/2022 09:30
Bullish Engulfing 30 55 25/11/2022 09:30
Separating Lines Bullish 15 55 29/11/2022 08:15
Belt Hold Bearish 15 56 29/11/2022 08:00
Engulfing Bearish 15 56 29/11/2022 08:00
Three Outside Down 5H 57 26/10/2022 08:00
Dragonfly Doji 1H 57 21/11/2022 10:00
Belt Hold Bullish 30 57 25/11/2022 08:30
Bullish Engulfing 30 57 25/11/2022 08:30
Engulfing Bearish 5H 58 26/10/2022 03:00
Dragonfly Doji 1H 58 21/11/2022 09:00
Belt Hold Bearish 15 58 29/11/2022 07:30
Engulfing Bearish 15 58 29/11/2022 07:30
Deliberation Bearish 5H 59 25/10/2022 12:00
Doji Star Bearish 5H 59 25/10/2022 12:00
Harami Bullish 1H 59 21/11/2022 08:00
Harami Cross 1H 59 21/11/2022 08:00
Stick Sandwich 1W 60 03/10/2021
Belt Hold Bearish 1H 60 21/11/2022 07:00
Tri-Star Bullish 15 60 29/11/2022 07:00
Bullish doji Star 1H 62 18/11/2022 12:00
Harami Cross 1H 62 18/11/2022 12:00
Harami Bullish 1H 62 18/11/2022 12:00
Shooting Star 1D 63 02/09/2022
Belt Hold Bearish 30 63 24/11/2022 11:30
Harami Cross Bearish 15 63 29/11/2022 06:15
Bullish Hammer 1M 64 8/17
Belt Hold Bullish 1H 64 18/11/2022 10:00
Harami Cross Bearish 30 64 24/11/2022 11:00
Morning Doji Star 15 64 29/11/2022 06:00
Morning Star 15 64 29/11/2022 06:00
Three Inside Up 15 64 29/11/2022 06:00
Belt Hold Bullish 5H 65 21/10/2022 03:00
Belt Hold Bullish 30 65 24/11/2022 10:30
Harami Cross 15 65 28/11/2022 12:00
Bullish doji Star 15 65 28/11/2022 12:00
Harami Bullish 15 65 28/11/2022 12:00
Falling Three Methods 1M 66 6/17
Bullish doji Star 5H 66 20/10/2022 12:00
Harami Bullish 5H 66 20/10/2022 12:00
Harami Cross 5H 66 20/10/2022 12:00
Belt Hold Bearish 30 66 24/11/2022 10:00
Engulfing Bearish 30 66 24/11/2022 10:00
Engulfing Bearish 15 66 28/11/2022 11:45
Engulfing Bearish 1W 67 15/08/2021
Bullish doji Star 1D 67 29/08/2022
Harami Cross Bearish 5H 69 19/10/2022 11:00
Belt Hold Bearish 15 69 28/11/2022 11:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận MNS

Viết cảm nghĩ của bạn về Magnis Resources Ltd
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email