Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Holcim Argentina SA (HARG)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
163.000 0.000    0.00%
01:52:00 - Dữ Liệu Trì Hoãn. Tiền tệ tính theo ARS ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Argentina
Mã ISIN:  ARP6806N1051 
 • Khối lượng: 12,555
 • Giá Mua/Bán: 164.000 / 167.000
 • Biên độ ngày: 164.000 - 173.000
Holcim Argentina 163.000 0.000 0.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Falling Three Methods 1M Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Stick Sandwich 30 1 29/01/2022 01:00
Belt Hold Bullish 30 2 29/01/2022 00:30
Engulfing Bearish 1M 4 9/21
Stick Sandwich 15 4 29/01/2022 00:45
Belt Hold Bullish 15 5 29/01/2022 00:30
Bullish Engulfing 1W 6 12/12/2021
Belt Hold Bullish 15 7 29/01/2022 00:00
Bullish Engulfing 15 7 29/01/2022 00:00
Morning Doji Star 1W 8 28/11/2021
Bullish Engulfing 1W 8 28/11/2021
Harami Cross Bearish 30 8 28/01/2022 21:30
Tri-Star Bullish 15 8 28/01/2022 23:45
Bullish doji Star 1W 9 21/11/2021
Belt Hold Bearish 1W 10 14/11/2021
Engulfing Bearish 1W 10 14/11/2021
Three Inside Up 1D 10 14/01/2022
Harami Bullish 1D 11 13/01/2022
Harami Cross 1D 11 13/01/2022
Inverted Hammer 1H 11 27/01/2022 02:00
Belt Hold Bearish 15 11 28/01/2022 23:00
Engulfing Bearish 15 11 28/01/2022 23:00
Bullish Engulfing 1W 12 31/10/2021
Stick Sandwich 1D 12 12/01/2022
Deliberation Bearish 1M 13 12/20
Engulfing Bearish 1W 13 24/10/2021
Belt Hold Bearish 1D 14 10/01/2022
Engulfing Bearish 5H 14 19/01/2022 23:00
Harami Cross Bearish 30 16 27/01/2022 23:30
Harami Bullish 30 19 27/01/2022 22:00
Harami Cross 30 19 27/01/2022 22:00
Shooting Star 15 19 28/01/2022 21:00
Three Outside Up 5H 20 14/01/2022 23:00
Belt Hold Bullish 1D 21 29/12/2021
Bullish Engulfing 1D 21 29/12/2021
Belt Hold Bullish 5H 21 14/01/2022 18:00
Bullish Engulfing 5H 21 14/01/2022 18:00
Stick Sandwich 15 21 28/01/2022 02:15
Bullish doji Star 1D 22 28/12/2021
Engulfing Bearish 30 22 27/01/2022 02:30
Inverted Hammer 30 22 27/01/2022 02:30
Belt Hold Bullish 15 22 28/01/2022 02:00
Engulfing Bearish 1M 23 02/20
Tri-Star Bullish 30 23 27/01/2022 02:00
Tri-Star Bullish 30 26 27/01/2022 00:30
Doji Star Bearish 1W 29 04/07/2021
Belt Hold Bearish 5H 29 10/01/2022 19:00
Harami Bullish 30 29 26/01/2022 23:00
Harami Cross 30 29 26/01/2022 23:00
Belt Hold Bullish 1H 32 21/01/2022 23:00
Belt Hold Bearish 30 32 26/01/2022 21:30
Doji Star Bearish 1W 33 06/06/2021
Deliberation Bearish 1M 35 02/19
Doji Star Bearish 1M 35 02/19
Three Inside Up 1W 36 16/05/2021
Belt Hold Bearish 15 36 27/01/2022 21:30
Falling Three Methods 5H 37 04/01/2022 18:00
Evening Doji Star 1H 37 21/01/2022 00:00
Evening Star 1H 37 21/01/2022 00:00
Abandoned Baby Bullish 30 37 26/01/2022 01:00
Dragonfly Doji 30 38 26/01/2022 00:30
Belt Hold Bearish 15 38 27/01/2022 02:45
Engulfing Bearish 15 38 27/01/2022 02:45
Bullish Engulfing 15 39 27/01/2022 02:30
Belt Hold Bullish 15 39 27/01/2022 02:30
Harami Bullish 1W 41 11/04/2021
Harami Cross 1W 41 11/04/2021
Engulfing Bearish 5H 41 30/12/2021 18:00
Bullish doji Star 1H 41 20/01/2022 02:00
Dragonfly Doji 1H 41 20/01/2022 02:00
Tri-Star Bullish 15 41 27/01/2022 01:45
Doji Star Bearish 5H 42 29/12/2021 22:00
Belt Hold Bearish 1H 42 20/01/2022 01:00
Bullish Engulfing 1W 43 28/03/2021
Belt Hold Bullish 1W 43 28/03/2021
Three Outside Up 1D 43 25/11/2021
Belt Hold Bullish 5H 43 29/12/2021 17:00
Belt Hold Bullish 1H 43 20/01/2022 00:00
Bullish Engulfing 1H 43 20/01/2022 00:00
Belt Hold Bearish 30 43 25/01/2022 22:00
Dark Cloud Cover 30 43 25/01/2022 22:00
Evening Star 1W 44 21/03/2021
Morning Doji Star 1D 44 24/11/2021
Bullish Engulfing 1D 44 24/11/2021
Abandoned Baby Bullish 1D 44 24/11/2021
Dragonfly Doji 5H 44 29/12/2021 02:00
Separating Lines Bullish 30 44 25/01/2022 21:30
Doji Star Bearish 1W 45 14/03/2021
Bullish doji Star 1D 45 23/11/2021
Harami Cross Bearish 1H 45 19/01/2022 22:00
Tri-Star Bullish 15 45 27/01/2022 00:30
Three Inside Down 1M 46 3/18
On Neck Bearish 5H 46 28/12/2021 01:00
Belt Hold Bullish 1H 46 19/01/2022 21:00
Hanging Man 30 46 25/01/2022 02:30
Dragonfly Bearish 30 46 25/01/2022 02:30
Harami Bearish 1M 47 02/18
Harami Cross Bearish 1M 47 02/18
Harami Cross Bearish 1W 47 28/02/2021
Belt Hold Bullish 1D 47 18/11/2021
Harami Cross 15 47 27/01/2022 00:00
Harami Bullish 15 47 27/01/2022 00:00
Bullish doji Star 15 47 27/01/2022 00:00
Three Black Crows 1D 48 17/11/2021
Belt Hold Bearish 15 48 26/01/2022 23:45
Engulfing Bearish 15 48 26/01/2022 23:45
Three Outside Down 1D 49 16/11/2021
Morning Doji Star 30 49 25/01/2022 01:00
Belt Hold Bearish 1D 50 15/11/2021
Engulfing Bearish 1D 50 15/11/2021
Bullish doji Star 30 50 25/01/2022 00:30
Bullish Engulfing 1D 51 12/11/2021
Bullish doji Star 5H 51 22/12/2021 20:00
Homing Pigeon 1H 51 18/01/2022 22:00
Belt Hold Bearish 1H 52 18/01/2022 21:00
Tri-Star Bearish 15 52 26/01/2022 22:45
Harami Bullish 1W 53 17/01/2021
Harami Cross 1W 53 17/01/2021
Falling Three Methods 1H 53 18/01/2022 02:00
Belt Hold Bullish 1H 54 18/01/2022 01:00
Dragonfly Bearish 1M 55 6/17
Hanging Man 1M 55 6/17
Doji Star Bearish 1M 55 6/17
Deliberation Bearish 1D 57 04/11/2021
Doji Star Bearish 1D 57 04/11/2021
Doji Star Bearish 15 57 26/01/2022 21:30
Three Inside Up 1W 58 13/12/2020
Harami Cross 5H 58 17/12/2021 00:00
Harami Bullish 1W 59 06/12/2020
Harami Cross 1W 59 06/12/2020
Belt Hold Bearish 5H 59 16/12/2021 19:00
Belt Hold Bullish 1H 59 15/01/2022 02:00
Bullish Engulfing 1H 59 15/01/2022 02:00
Harami Bullish 1H 61 15/01/2022 00:00
Harami Cross 1H 61 15/01/2022 00:00
Three Inside Up 30 61 22/01/2022 01:00
Three Outside Down 1D 63 27/10/2021
Homing Pigeon 5H 63 14/12/2021 17:00
Two Crows 30 63 22/01/2022 00:00
Engulfing Bearish 1D 64 26/10/2021
Belt Hold Bullish 1H 64 14/01/2022 21:00
Bullish Engulfing 1H 64 14/01/2022 21:00
Engulfing Bearish 1W 65 25/10/2020
Belt Hold Bullish 30 65 21/01/2022 23:00
Bullish Engulfing 30 65 21/01/2022 23:00
Belt Hold Bearish 15 68 26/01/2022 00:45
Engulfing Bearish 15 68 26/01/2022 00:45
Inverted Hammer 1H 69 13/01/2022 22:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận HARG

Viết cảm nghĩ của bạn về Holcim Argentina SA
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email