Investor AB ser. A (INVEa)

Stockholm
Tiền tệ tính theo SEK
Miễn trừ Trách nhiệm
213.8
-1.5(-0.70%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
213.0215.5
Biên độ 52 tuần
165.4227.0
Giá đ.cửa hôm trước
215.3
Giá mở cửa
214.4
Biên độ ngày
213-215.5
Biên độ 52 tuần
165.4-227
Khối lượng
571,632
KLTB (3 thg)
1,378,162
Thay đổi 1 năm
22.7%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
3,062,525,707
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh

Báo cáo Thu nhập B