Investor AB ser. B (INVEb)

Stockholm
Tiền tệ tính theo SEK
Miễn trừ Trách nhiệm
206.1
-1.5(-0.70%)
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Kết quả lợi tức dự kiến trong 15 ngày
Biên độ ngày
205.1206.9
Biên độ 52 tuần
158.5223.6
Giá đ.cửa hôm trước
207.5
Giá mở cửa
206.9
Biên độ ngày
205.1-206.9
Biên độ 52 tuần
158.5-223.6
Khối lượng
312,051
KLTB (3 thg)
2,454,360
Thay đổi 1 năm
25.33%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
3,062,525,707
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh

Mọi Người Cũng Xem

626.6
NOVOb
+0.14%
297.70
BOL
-0.77%
158.80
PERP
-0.06%
20.3050
EMBRACb
-2.64%
88.46
NOVN
+2.81%

Báo cáo Thu nhập B