Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (HRC)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
52,000.0 -1000.0    -1.89%
14:29:21 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000HRC9 
 • Khối lượng: 300
 • Giá Mua/Bán: 49,350.0 / 52,000.0
 • Biên độ ngày: 52,000.0 - 52,000.0
Cao su Hòa Bình 52,000.0 -1000.0 -1.89%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Tri-Star Bearish 15 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Belt Hold Bullish 1W 1 08/05/2022
Tri-Star Bullish 1D 2 13/05/2022
Bullish Engulfing 1W 3 24/04/2022
Tri-Star Bullish 5H 3 13/05/2022 12:00
Tri-Star Bullish 15 4 24/05/2022 10:00
Harami Cross Bearish 1D 5 04/05/2022
Tri-Star Bearish 30 5 24/05/2022 09:30
Tri-Star Bearish 15 5 24/05/2022 09:45
Three Outside Down 1M 6 11/21
Bullish Engulfing 1D 6 26/04/2022
Three Inside Up 1D 6 26/04/2022
Belt Hold Bearish 1M 7 10/21
Engulfing Bearish 1M 7 10/21
Harami Bullish 1D 7 25/04/2022
Harami Cross 1D 7 25/04/2022
Tri-Star Bearish 1H 7 09/05/2022 14:00
Abandoned Baby Bullish 1W 8 20/03/2022
Morning Doji Star 1W 8 20/03/2022
Bullish Engulfing 5H 8 26/04/2022 10:00
Tri-Star Bullish 30 8 13/05/2022 13:00
Harami Bullish 1W 9 13/03/2022
Harami Cross 1W 9 13/03/2022
On Neck Bearish 1W 9 13/03/2022
Dragonfly Doji 1W 9 13/03/2022
Bullish doji Star 1W 9 13/03/2022
Tri-Star Bullish 15 10 09/05/2022 14:45
Tri-Star Bearish 15 11 09/05/2022 14:30
Three Inside Up 1M 13 4/21
Harami Bullish 1M 14 3/21
Harami Cross 1M 14 3/21
Harami Cross 1H 14 26/04/2022 10:00
Harami Bullish 1H 14 26/04/2022 10:00
Bullish doji Star 1H 14 26/04/2022 10:00
Tri-Star Bullish 5H 15 19/04/2022 08:00
Shooting Star 1M 16 01/21
Tri-Star Bearish 5H 16 18/04/2022 12:00
Harami Bullish 1W 17 09/01/2022
Harami Cross 1W 17 09/01/2022
Belt Hold Bearish 30 17 26/04/2022 09:30
Engulfing Bearish 30 17 26/04/2022 09:30
Harami Cross 15 19 26/04/2022 10:15
Harami Bullish 15 19 26/04/2022 10:15
Bullish doji Star 15 19 26/04/2022 10:15
Tri-Star Bullish 30 20 22/04/2022 14:30
Belt Hold Bearish 5H 22 08/04/2022 12:00
Engulfing Bearish 5H 22 08/04/2022 12:00
Tri-Star Bullish 1H 22 19/04/2022 09:00
Tri-Star Bearish 1H 23 18/04/2022 14:00
Tri-Star Bearish 30 23 22/04/2022 13:00
Downside Gap Three Methods 1M 24 5/20
Doji Star Bearish 1D 24 17/03/2022
Belt Hold Bearish 5H 24 07/04/2022 11:00
Engulfing Bearish 5H 24 07/04/2022 11:00
Belt Hold Bullish 1D 25 16/03/2022
Tri-Star Bullish 15 25 22/04/2022 14:30
Tri-Star Bullish 30 27 19/04/2022 09:30
Belt Hold Bearish 5H 28 04/04/2022 13:00
Engulfing Bearish 5H 28 04/04/2022 13:00
Tri-Star Bearish 30 28 18/04/2022 14:00
Bullish doji Star 1D 29 10/03/2022
Harami Bullish 1D 29 10/03/2022
Harami Cross 1D 29 10/03/2022
Tri-Star Bearish 15 29 22/04/2022 13:00
On Neck Bearish 1W 30 03/10/2021
Bullish Engulfing 1M 32 9/19
Deliberation Bearish 1D 32 02/03/2022
Doji Star Bearish 1D 32 02/03/2022
Bullish doji Star 15 32 19/04/2022 14:15
Harami Bullish 15 32 19/04/2022 14:15
Harami Cross 15 32 19/04/2022 14:15
Belt Hold Bullish 1W 33 29/08/2021
Belt Hold Bullish 5H 33 25/03/2022 08:00
Bullish Engulfing 1W 34 22/08/2021
Belt Hold Bullish 1W 34 22/08/2021
Bullish doji Star 1H 34 07/04/2022 13:00
Tri-Star Bullish 15 34 19/04/2022 09:45
Tri-Star Bearish 5H 35 22/03/2022 10:00
Belt Hold Bearish 1H 35 07/04/2022 11:00
Engulfing Bearish 1H 35 07/04/2022 11:00
Tri-Star Bearish 15 35 18/04/2022 14:00
Belt Hold Bullish 1W 37 18/07/2021
Bullish Engulfing 1W 37 18/07/2021
Tri-Star Bullish 5H 37 16/03/2022 14:00
Tri-Star Bearish 1H 39 06/04/2022 11:00
Dragonfly Doji 1W 40 13/06/2021
Inverted Hammer 1M 41 12/18
Belt Hold Bearish 30 41 07/04/2022 11:00
Engulfing Bearish 30 41 07/04/2022 11:00
Belt Hold Bearish 1H 42 04/04/2022 14:00
Engulfing Bearish 1H 42 04/04/2022 14:00
Tri-Star Bearish 15 42 12/04/2022 09:30
Tri-Star Bullish 1H 44 31/03/2022 14:00
Bullish doji Star 1D 45 17/01/2022
Harami Bullish 1D 45 17/01/2022
Harami Cross 1D 45 17/01/2022
Tri-Star Bearish 1H 45 31/03/2022 13:00
Dark Cloud Cover 1M 46 7/18
Hanging Man 1M 46 7/18
Harami Bullish 1W 46 02/05/2021
Harami Cross 1W 46 02/05/2021
Belt Hold Bearish 1D 46 13/01/2022
Belt Hold Bullish 5H 46 09/03/2022 12:00
Harami Bullish 5H 46 09/03/2022 12:00
Belt Hold Bearish 1W 47 25/04/2021
Tri-Star Bearish 30 47 06/04/2022 10:30
Three Outside Up 1M 48 5/18
Doji Star Bearish 1W 48 18/04/2021
Hanging Man 1W 48 18/04/2021
Dragonfly Bearish 1W 48 18/04/2021
Bullish doji Star 1D 48 07/01/2022
Harami Bullish 1D 48 07/01/2022
Harami Cross 1D 48 07/01/2022
Belt Hold Bullish 5H 48 04/03/2022 12:00
Bullish Engulfing 5H 48 04/03/2022 12:00
Belt Hold Bullish 1M 49 4/18
Bullish Engulfing 1M 49 4/18
Bullish doji Star 15 49 07/04/2022 13:45
Bullish Hammer 1W 50 04/04/2021
Tri-Star Bullish 1H 50 25/03/2022 10:00
Belt Hold Bearish 30 50 04/04/2022 14:00
Engulfing Bearish 30 50 04/04/2022 14:00
Belt Hold Bearish 15 50 07/04/2022 11:00
Engulfing Bearish 15 50 07/04/2022 11:00
Bullish doji Star 1M 51 02/18
Deliberation Bearish 5H 51 02/03/2022 05:00
Doji Star Bearish 5H 51 02/03/2022 05:00
Three White Soldiers 1W 52 21/03/2021
Three Outside Up 5H 52 01/03/2022 14:00
Doji Star Bearish 1H 52 23/03/2022 14:00
Bullish doji Star 1M 53 12/17
Three Outside Up 1W 53 14/03/2021
Tri-Star Bullish 30 53 31/03/2022 13:30
Belt Hold Bullish 1W 54 07/03/2021
Bullish Engulfing 1W 54 07/03/2021
Harami Cross Bearish 1D 54 22/12/2021
Tri-Star Bearish 1H 54 22/03/2022 14:00
Tri-Star Bearish 30 54 31/03/2022 13:00
Belt Hold Bullish 1D 55 21/12/2021
Bullish Engulfing 1D 55 21/12/2021
Three Outside Up 1M 56 9/17
Harami Cross Bearish 1D 56 20/12/2021
Downside Gap Three Methods 1M 57 8/17
Bullish Engulfing 1M 57 8/17
Belt Hold Bullish 1D 57 10/12/2021
Bullish Engulfing 1D 57 10/12/2021
Three Black Crows 1W 58 24/01/2021
Doji Star Bearish 1D 59 29/11/2021
Tri-Star Bullish 1H 59 16/03/2022 10:00
Tri-Star Bullish 15 59 06/04/2022 10:30
Tri-Star Bearish 1H 60 16/03/2022 09:00
Tri-Star Bullish 30 60 25/03/2022 10:00
Tri-Star Bearish 15 60 06/04/2022 10:15
Doji Star Bearish 30 62 23/03/2022 14:00
Thrusting Bearish 1M 63 02/17
Belt Hold Bullish 30 63 23/03/2022 13:30
Bullish Engulfing 30 63 23/03/2022 13:30
Tri-Star Bullish 15 63 06/04/2022 09:30
Engulfing Bearish 1W 64 13/12/2020
Belt Hold Bearish 1W 64 13/12/2020
Belt Hold Bullish 1D 65 17/11/2021
Tri-Star Bullish 30 65 22/03/2022 14:30
Belt Hold Bullish 1D 66 16/11/2021
Three Outside Up 1M 68 9/16
Three Outside Down 1W 68 15/11/2020
Bullish Engulfing 1M 69 8/16
Belt Hold Bearish 1W 69 08/11/2020
Engulfing Bearish 1W 69 08/11/2020
Belt Hold Bullish 1H 69 09/03/2022 14:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận HRC

Viết cảm nghĩ của bạn về Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email