Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Hai Phong Electricity Water Machine Assembly JSC (DNC)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
61,000.0 +0.0    +0.00%
13/01 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000DNC7 
 • Khối lượng: 0
 • Giá Mua/Bán: 0.0 / 0.0
 • Biên độ ngày: 61,000.0 - 61,000.0
Hai Phong Electricity Water Machine Assembly JSC 61,000.0 +0.0 +0.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Belt Hold Bullish 1W Hiện tại
Belt Hold Bullish 1D Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Harami Cross Bearish 1M 1 12/21
Belt Hold Bullish 1W 1 02/01/2022
Belt Hold Bullish 1D 2 06/01/2022
Tri-Star Bullish 5H 2 12/01/2022 06:00
Tri-Star Bullish 1H 2 12/01/2022 10:00
Tri-Star Bullish 15 2 12/01/2022 10:15
Deliberation Bearish 1M 4 9/21
Harami Cross Bearish 1W 5 14/11/2021
Harami Bearish 1W 5 14/11/2021
Three Inside Up 1D 5 24/11/2021
Belt Hold Bullish 1W 6 07/11/2021
Bullish Engulfing 1W 6 07/11/2021
Harami Bullish 1D 6 18/11/2021
Harami Cross 1D 6 18/11/2021
Tri-Star Bearish 1H 6 10/12/2021 10:00
Tri-Star Bearish 30 6 10/12/2021 10:30
Tri-Star Bearish 15 6 10/12/2021 10:30
Tri-Star Bullish 1H 7 24/11/2021 14:00
Tri-Star Bullish 30 7 24/11/2021 14:30
Tri-Star Bullish 15 7 24/11/2021 14:45
Three Outside Up 1M 8 5/21
Three Outside Up 1W 8 24/10/2021
Belt Hold Bullish 1D 8 11/11/2021
Bullish Engulfing 1D 8 11/11/2021
Bullish Engulfing 1M 9 4/21
Belt Hold Bullish 1W 9 10/10/2021
Bullish Engulfing 1W 9 10/10/2021
Tri-Star Bullish 15 9 18/11/2021 09:00
Tri-Star Bullish 1D 10 03/11/2021
Belt Hold Bullish 5H 11 11/11/2021 09:00
Bullish Engulfing 5H 11 11/11/2021 09:00
Harami Bullish 15 11 17/11/2021 14:00
Harami Cross 15 11 17/11/2021 14:00
Inverted Hammer 1M 12 01/21
Bullish Engulfing 1H 12 11/11/2021 10:00
Belt Hold Bullish 1H 12 11/11/2021 10:00
Belt Hold Bearish 1M 13 12/20
Engulfing Bearish 1M 13 12/20
Tri-Star Bullish 5H 13 03/11/2021 11:00
Tri-Star Bullish 15 13 11/11/2021 10:15
Bullish Engulfing 1M 14 11/20
Tri-Star Bearish 15 14 11/11/2021 10:00
Tri-Star Bullish 1H 15 03/11/2021 13:00
Tri-Star Bullish 30 15 03/11/2021 13:30
Tri-Star Bullish 1D 17 08/10/2021
Tri-Star Bearish 30 17 01/11/2021 09:30
Tri-Star Bullish 15 17 03/11/2021 13:30
Belt Hold Bullish 1W 18 04/07/2021
Belt Hold Bullish 1W 19 27/06/2021
Bullish Engulfing 1W 19 27/06/2021
Tri-Star Bearish 15 19 01/11/2021 09:45
Inverted Hammer 1W 20 20/06/2021
Belt Hold Bearish 1M 21 4/20
Tri-Star Bullish 5H 21 06/10/2021 08:00
Tri-Star Bullish 1H 23 06/10/2021 10:00
Harami Cross Bearish 1M 24 01/20
Tri-Star Bullish 30 24 06/10/2021 10:00
Belt Hold Bearish 1W 25 16/05/2021
Tri-Star Bullish 15 26 06/10/2021 10:15
Three Outside Down 1M 27 10/19
Belt Hold Bullish 1D 27 13/08/2021
Belt Hold Bearish 1M 28 9/19
Engulfing Bearish 1M 28 9/19
Deliberation Bearish 1W 28 25/04/2021
Doji Star Bearish 1W 28 25/04/2021
Bullish doji Star 15 29 20/09/2021 09:30
Harami Bullish 1D 30 12/07/2021
Harami Cross 1D 30 12/07/2021
Belt Hold Bearish 15 30 06/09/2021 10:45
Engulfing Bearish 15 30 06/09/2021 10:45
Tri-Star Bullish 1M 31 5/19
Belt Hold Bearish 1W 32 21/03/2021
Tri-Star Bullish 1D 32 07/07/2021
Abandoned Baby Bullish 1W 33 14/03/2021
Tri-Star Bullish 5H 33 11/08/2021 12:00
Belt Hold Bearish 1M 34 02/19
Engulfing Bearish 1M 34 02/19
Harami Cross 1W 34 07/03/2021
Tri-Star Bullish 1D 34 30/06/2021
Bullish doji Star 1D 36 23/06/2021
Abandoned Baby Bullish 1W 37 31/01/2021
Belt Hold Bearish 5H 37 09/07/2021 09:00
Engulfing Bearish 5H 37 09/07/2021 09:00
Homing Pigeon 1D 39 17/06/2021
Tri-Star Bearish 5H 39 06/07/2021 11:00
Tri-Star Bullish 1D 41 15/06/2021
Tri-Star Bullish 5H 41 28/06/2021 13:00
Tri-Star Bearish 1H 42 09/07/2021 13:00
Harami Bullish 1M 43 01/18
Harami Cross 1M 43 01/18
Belt Hold Bearish 1W 44 06/12/2020
Engulfing Bearish 1W 44 06/12/2020
Tri-Star Bullish 1H 44 07/07/2021 09:00
Tri-Star Bullish 15 44 11/08/2021 10:00
Doji Star Bearish 1W 45 22/11/2020
Tri-Star Bearish 1H 45 06/07/2021 14:00
Tri-Star Bullish 30 46 07/07/2021 09:00
Tri-Star Bullish 1H 47 28/06/2021 14:00
Tri-Star Bearish 30 47 06/07/2021 14:00
Tri-Star Bearish 15 48 09/07/2021 13:00
Belt Hold Bullish 1W 49 25/10/2020
Inverted Hammer 1W 49 25/10/2020
Tri-Star Bullish 5H 50 15/06/2021 05:00
Tri-Star Bullish 15 50 07/07/2021 09:00
Tri-Star Bearish 15 51 06/07/2021 14:15
Doji Star Bearish 1W 53 30/08/2020
Bullish Engulfing 1D 54 12/05/2021
Tri-Star Bullish 15 54 28/06/2021 14:00
Tri-Star Bullish 30 55 22/06/2021 09:00
Tri-Star Bearish 15 56 23/06/2021 13:45
Inverted Hammer 1W 57 26/07/2020
Deliberation Bearish 1M 58 8/16
Tri-Star Bearish 1H 59 14/06/2021 11:00
Tri-Star Bullish 15 59 22/06/2021 09:45
Tri-Star Bullish 5H 61 19/05/2021 08:00
Tri-Star Bullish 15 61 22/06/2021 09:15
Deliberation Bearish 1M 62 4/16
Doji Star Bearish 1M 62 4/16
Belt Hold Bearish 1D 62 20/04/2021
Tri-Star Bullish 1H 62 07/06/2021 10:00
Tri-Star Bullish 30 62 14/06/2021 13:00
Tri-Star Bearish 30 63 14/06/2021 11:00
Belt Hold Bullish 1D 64 16/04/2021
Bullish Engulfing 1D 64 16/04/2021
Tri-Star Bullish 15 64 17/06/2021 09:00
Deliberation Bearish 1W 65 17/05/2020
Doji Star Bearish 1W 65 17/05/2020
Tri-Star Bearish 1H 65 31/05/2021 11:00
Harami Bullish 1M 66 9/15
Harami Cross 1M 66 9/15
Belt Hold Bullish 1W 66 10/05/2020
Belt Hold Bullish 1D 66 12/04/2021
Harami Bullish 1H 67 25/05/2021 10:00
Harami Cross 1H 67 25/05/2021 10:00
Tri-Star Bullish 5H 68 11/05/2021 10:00
Tri-Star Bullish 15 68 14/06/2021 13:15
Belt Hold Bullish 1M 69 5/15
Tri-Star Bearish 1D 69 23/03/2021
Tri-Star Bullish 1H 69 24/05/2021 14:00
Tri-Star Bearish 30 69 31/05/2021 11:00
Tri-Star Bearish 15 69 14/06/2021 11:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận DNC

Viết cảm nghĩ của bạn về Hai Phong Electricity Water Machine Assembly JSC
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email