Heung A Shippi (003280)

Seoul
1,600
-40(-2.44%)
  • Khối lượng:
    791,257
  • Giá Mua/Bán:
    1,600/1,605
  • Biên độ ngày:
    1,590 - 1,670

Dữ liệu Lịch sử 003280

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
27/10/2022 - 27/11/2022
1,6001,6351,6701,590791.26K-2.44%
1,6401,6751,6951,6201.03M-3.24%
1,6951,5051,8001,4609.45M+14.14%
1,4851,4551,5551,455728.17K+3.13%
1,4401,4901,4901,435192.86K-3.03%
1,4851,4801,5151,470164.61K-0.67%
1,4951,5451,5601,480372.70K-2.92%
1,5401,5601,5751,530251.56K-2.22%
1,5751,5701,5851,5300.54K+0.96%
1,5601,5601,5651,420611.33K+0.97%
1,5451,5451,5451,5450.00%
1,5451,5801,5951,525884.36K0.00%
1,5451,5151,5551,485554.18K+1.98%
1,5151,5101,5451,505395.46K0.00%
1,5151,5151,5351,495396.84K+1.00%
1,5001,4951,5251,445435.98K+2.04%
1,4701,4901,5201,430563.75K+1.73%
1,4451,4501,4751,4200.50K-3.34%
1,4951,4651,5451,4350.02K+1.70%
1,4701,4201,4801,385449.98K+3.52%
1,4201,4351,4501,385246.72K0.00%
1,4201,4501,4651,420407.88K-4.70%
1,4901,4701,5001,385402.76K+1.36%
Cao nhất: 1,800Thấp nhất: 1,385Chênh lệch: 415Trung bình: 1,517% Thay đổi: 9