Heung A Shippi (003280)

Seoul
1,600
-40(-2.44%)
  • Khối lượng:
    791,257
  • Giá Mua/Bán:
    1,600/1,605
  • Biên độ ngày:
    1,590 - 1,670

Bình luận 003280

Bạn cảm thấy thế nào về Heung A Shippi?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Tất Cả Bình Luận

(0)