CTCP Sữa Hà Nội (HNM)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
9,800.0
0.0
(0.00%)
Dữ Liệu Trì Hoãn
Biên độ ngày
9,600.0
9,800.0
Biên độ 52 tuần
6,000.0
12,000.0
Khối lượng
0
Giá Mua/Bán
5,200.0 / 5,300.0

Bình luận HNM