CTCP Dược phẩm Hà Nội (DHN)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
22,100
+5,700
(+34.76%)
Đóng cửa
Tỷ Suất Cổ Tức Cao
Biên độ ngày
22,100
22,100
Biên độ 52 tuần
16,400
33,000
Khối lượng
3,300
Giá đ.cửa hôm trước
16,400
Giá mở cửa
22,100
Biên độ ngày
22,100-22,100
Biên độ 52 tuần
16,400-33,000
Khối lượng
3,300
KLTB (3 thg)
3,300
Thay đổi 1 năm
-33.03%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
-
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Phân tích CTCP Dược phẩm Hà Nội

Hồ sơ Công ty CTCP Dược phẩm Hà Nội

Lĩnh vực
Y Tế
Nhân viên
0
Thị trường
Việt Nam