Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Alphabet Inc Class C (GOOG)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
2,429.00 +30.58    +1.28%
02:59:58 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo MXN ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Mexico
Mã ISIN:  US02079K1079 
S/N:  02079K107
 • Khối lượng: 609
 • Giá Mua/Bán: 2,415.03 / 2,435.00
 • Biên độ ngày: 2,391.58 - 2,429.00
Alphabet C 2,429.00 +30.58 +1.28%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Three Inside Up 5H Hiện tại
Three Inside Up 30 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Harami Bullish 5H 1 12/08/2022 18:00
Harami Cross 5H 1 12/08/2022 18:00
Harami Bullish 30 2 13/08/2022 01:30
Harami Cross 30 2 13/08/2022 01:30
Doji Star Bearish 1H 3 12/08/2022 23:00
Belt Hold Bullish 1H 4 12/08/2022 22:00
Bullish Engulfing 1H 4 12/08/2022 22:00
Three Inside Down 1D 5 05/08/2022
Belt Hold Bearish 1W 6 26/06/2022
Engulfing Bearish 1W 6 26/06/2022
Doji Star Bearish 1H 6 12/08/2022 20:00
Belt Hold Bearish 30 6 12/08/2022 23:30
Engulfing Bearish 30 6 12/08/2022 23:30
Upside Gap Three Methods 30 6 12/08/2022 23:30
Harami Bullish 15 6 13/08/2022 01:15
Harami Cross 15 6 13/08/2022 01:15
Three Inside Up 1W 7 19/06/2022
Three Outside Up 30 7 12/08/2022 23:00
Belt Hold Bearish 15 7 13/08/2022 01:00
Engulfing Bearish 15 7 13/08/2022 01:00
Harami Bullish 1W 8 12/06/2022
Harami Cross 1W 8 12/06/2022
Belt Hold Bullish 30 8 12/08/2022 22:30
Bullish Engulfing 30 8 12/08/2022 22:30
Morning Doji Star 30 8 12/08/2022 22:30
Morning Star 30 8 12/08/2022 22:30
Three Inside Up 30 8 12/08/2022 22:30
Doji Star Bearish 1M 9 11/21
Three Outside Down 5H 9 09/08/2022 00:00
Bullish doji Star 30 9 12/08/2022 22:00
Harami Bullish 30 9 12/08/2022 22:00
Harami Cross 30 9 12/08/2022 22:00
Belt Hold Bearish 5H 10 08/08/2022 19:00
Engulfing Bearish 5H 10 08/08/2022 19:00
Belt Hold Bullish 1H 10 11/08/2022 23:00
Belt Hold Bullish 15 10 13/08/2022 00:15
Bullish Engulfing 15 10 13/08/2022 00:15
Morning Doji Star 15 10 13/08/2022 00:15
Morning Star 15 10 13/08/2022 00:15
Three Inside Up 15 10 13/08/2022 00:15
Belt Hold Bearish 1M 11 9/21
Dark Cloud Cover 1M 11 9/21
Bullish doji Star 15 11 13/08/2022 00:00
Harami Bullish 15 11 13/08/2022 00:00
Harami Cross 15 11 13/08/2022 00:00
Engulfing Bearish 1H 12 11/08/2022 21:00
Harami Cross 1W 13 08/05/2022
Harami Bullish 1W 13 08/05/2022
Bullish doji Star 1W 13 08/05/2022
Harami Bullish 5H 13 05/08/2022 01:00
Harami Cross 5H 13 05/08/2022 01:00
Doji Star Bearish 30 13 12/08/2022 02:30
Three Outside Up 30 13 12/08/2022 02:30
Belt Hold Bearish 15 13 12/08/2022 23:30
Dark Cloud Cover 15 13 12/08/2022 23:30
Three Inside Down 5H 14 04/08/2022 20:00
Belt Hold Bullish 30 14 12/08/2022 02:00
Bullish Engulfing 30 14 12/08/2022 02:00
Three Inside Up 15 14 12/08/2022 23:15
Doji Star Bearish 1M 15 5/21
Hanging Man 1M 15 5/21
Dragonfly Bearish 1M 15 5/21
Harami Bearish 5H 15 04/08/2022 00:00
Three Outside Down 30 15 12/08/2022 01:30
Harami Bullish 15 15 12/08/2022 23:00
Harami Cross 15 15 12/08/2022 23:00
Belt Hold Bearish 30 16 12/08/2022 01:00
Engulfing Bearish 30 16 12/08/2022 01:00
Belt Hold Bearish 15 16 12/08/2022 22:45
Three Outside Up 1D 17 20/07/2022
Belt Hold Bullish 15 17 12/08/2022 22:30
Bullish Engulfing 15 17 12/08/2022 22:30
Abandoned Baby Bearish 1W 18 03/04/2022
Evening Star 1W 18 03/04/2022
Evening Doji Star 1W 18 03/04/2022
Bullish Engulfing 1D 18 19/07/2022
Deliberation Bearish 30 18 12/08/2022 00:00
Advance Block Bearish 1W 19 27/03/2022
Deliberation Bearish 1W 19 27/03/2022
Doji Star Bearish 1W 19 27/03/2022
Gravestone Doji 1W 19 27/03/2022
Harami Cross 15 19 12/08/2022 22:00
Bullish doji Star 15 19 12/08/2022 22:00
Harami Bullish 15 19 12/08/2022 22:00
Doji Star Bearish 1H 20 10/08/2022 20:00
Three Outside Up 1H 20 10/08/2022 20:00
Belt Hold Bullish 30 20 11/08/2022 23:00
Belt Hold Bearish 15 20 12/08/2022 21:45
Engulfing Bearish 15 20 12/08/2022 21:45
Bullish doji Star 30 22 11/08/2022 22:00
Engulfing Bearish 1M 23 9/20
Hanging Man 5H 23 28/07/2022 23:00
Harami Bearish 5H 23 28/07/2022 23:00
Harami Bullish 1H 23 10/08/2022 00:00
Harami Cross 1H 23 10/08/2022 00:00
Belt Hold Bearish 30 23 11/08/2022 21:30
Engulfing Bearish 30 23 11/08/2022 21:30
Shooting Star 1M 25 7/20
Falling Three Methods 1W 25 13/02/2022
Three Outside Up 1D 27 06/07/2022
Belt Hold Bullish 30 27 11/08/2022 02:00
Bullish Engulfing 30 27 11/08/2022 02:00
Doji Star Bearish 15 27 12/08/2022 02:30
Belt Hold Bullish 1D 28 01/07/2022
Bullish Engulfing 1D 28 01/07/2022
Belt Hold Bullish 1H 28 09/08/2022 02:00
Belt Hold Bullish 15 28 12/08/2022 02:15
Bullish Engulfing 15 28 12/08/2022 02:15
Bullish doji Star 30 29 11/08/2022 01:00
Harami Bullish 30 29 11/08/2022 01:00
Harami Cross 30 29 11/08/2022 01:00
Three Black Crows 1H 30 09/08/2022 00:00
Falling Three Methods 1H 31 08/08/2022 23:00
Three Outside Down 1H 31 08/08/2022 23:00
Bullish doji Star 15 31 12/08/2022 01:30
Harami Bullish 15 31 12/08/2022 01:30
Harami Cross 15 31 12/08/2022 01:30
Belt Hold Bearish 1H 32 08/08/2022 22:00
Engulfing Bearish 1H 32 08/08/2022 22:00
Harami Bullish 30 32 10/08/2022 23:30
Harami Cross 30 32 10/08/2022 23:30
Belt Hold Bearish 15 32 12/08/2022 01:15
Engulfing Bearish 15 32 12/08/2022 01:15
Belt Hold Bullish 1W 33 19/12/2021
Bullish doji Star 5H 33 22/07/2022 17:00
Dragonfly Doji 5H 33 22/07/2022 17:00
Engulfing Bearish 30 33 10/08/2022 23:00
Belt Hold Bearish 5H 34 22/07/2022 02:00
Three Outside Up 30 34 10/08/2022 22:30
Belt Hold Bullish 1W 35 05/12/2021
Three Inside Up 30 35 10/08/2022 22:00
Engulfing Bearish 1W 36 28/11/2021
Three Inside Up 1H 36 06/08/2022 00:00
Harami Bullish 30 36 10/08/2022 21:30
Harami Cross 30 36 10/08/2022 21:30
Rising Three Methods 1M 37 7/19
Falling Three Methods 1D 37 16/06/2022
Bullish doji Star 1H 37 05/08/2022 23:00
Harami Bullish 1H 37 05/08/2022 23:00
Harami Cross 1H 37 05/08/2022 23:00
Engulfing Bearish 30 37 10/08/2022 21:00
Doji Star Bearish 15 37 12/08/2022 00:00
Downside Gap Three Methods 1D 39 14/06/2022
Three Outside Up 5H 39 20/07/2022 00:00
Dragonfly Bearish 1H 39 05/08/2022 21:00
Hanging Man 1H 39 05/08/2022 21:00
Belt Hold Bearish 30 39 10/08/2022 02:30
Bullish Engulfing 5H 40 19/07/2022 19:00
Belt Hold Bullish 30 40 10/08/2022 02:00
Bullish Engulfing 30 40 10/08/2022 02:00
Belt Hold Bullish 15 40 11/08/2022 23:15
Bullish Engulfing 15 40 11/08/2022 23:15
Morning Doji Star 15 40 11/08/2022 23:15
Morning Star 15 40 11/08/2022 23:15
Three Inside Up 15 40 11/08/2022 23:15
Three Black Crows 1D 41 10/06/2022
Bullish doji Star 15 41 11/08/2022 23:00
Harami Bullish 15 41 11/08/2022 23:00
Harami Cross 15 41 11/08/2022 23:00
Belt Hold Bullish 15 43 11/08/2022 22:30
Bullish Engulfing 15 43 11/08/2022 22:30
Belt Hold Bullish 1W 44 03/10/2021
Bullish Engulfing 1W 44 03/10/2021
Harami Bullish 30 44 10/08/2022 00:00
Harami Cross 30 44 10/08/2022 00:00
Belt Hold Bullish 1H 45 04/08/2022 21:00
Inverted Hammer 1H 45 04/08/2022 21:00
Belt Hold Bearish 30 45 09/08/2022 23:30
Engulfing Bearish 30 45 09/08/2022 23:30
Bullish doji Star 15 45 11/08/2022 22:00
Bullish Engulfing 1W 46 19/09/2021
Three Outside Down 15 46 11/08/2022 21:45
Three Outside Down 1W 47 12/09/2021
Bullish doji Star 1H 47 04/08/2022 02:00
Harami Bullish 1H 47 04/08/2022 02:00
Harami Cross 1H 47 04/08/2022 02:00
Engulfing Bearish 15 47 11/08/2022 21:30
Belt Hold Bearish 15 47 11/08/2022 21:30
Engulfing Bearish 1W 48 05/09/2021
Hanging Man 1D 48 01/06/2022
Belt Hold Bullish 5H 48 12/07/2022 22:00
Deliberation Bearish 1D 49 31/05/2022
Doji Star Bearish 1D 49 31/05/2022
Hanging Man 1D 49 31/05/2022
Dragonfly Bearish 1D 49 31/05/2022
Three Inside Up 30 49 09/08/2022 21:30
Shooting Star 1M 50 6/18
Bullish doji Star 30 50 09/08/2022 21:00
Harami Bullish 30 50 09/08/2022 21:00
Harami Cross 30 50 09/08/2022 21:00
Doji Star Bearish 15 50 11/08/2022 20:45
Deliberation Bearish 1H 51 03/08/2022 22:00
Doji Star Bearish 1H 51 03/08/2022 22:00
Evening Star 30 51 09/08/2022 20:30
Evening Doji Star 30 51 09/08/2022 20:30
Three Inside Up 15 51 11/08/2022 20:30
Belt Hold Bullish 1M 52 4/18
Harami Bullish 15 52 11/08/2022 02:45
Belt Hold Bullish 30 53 09/08/2022 02:00
Bullish Engulfing 30 53 09/08/2022 02:00
Belt Hold Bearish 15 53 11/08/2022 02:30
Engulfing Bearish 1M 54 02/18
Belt Hold Bearish 1W 54 25/07/2021
Dark Cloud Cover 5H 54 07/07/2022 02:00
Belt Hold Bullish 15 54 11/08/2022 02:15
Bullish Engulfing 15 54 11/08/2022 02:15
Bullish doji Star 30 55 09/08/2022 01:00
Harami Bullish 30 55 09/08/2022 01:00
Harami Cross 30 55 09/08/2022 01:00
Doji Star Bearish 5H 56 06/07/2022 16:00
Three Outside Up 5H 56 06/07/2022 16:00
Kicking Bearish 30 56 09/08/2022 00:30
Belt Hold Bullish 5H 57 02/07/2022 02:00
Bullish Engulfing 5H 57 02/07/2022 02:00
Three Inside Up 30 57 09/08/2022 00:00
Doji Star Bearish 1H 58 02/08/2022 22:00
Belt Hold Bullish 30 58 08/08/2022 23:30
Belt Hold Bearish 1W 59 20/06/2021
Three Outside Down 30 59 08/08/2022 23:00
Belt Hold Bullish 5H 60 30/06/2022 00:00
Belt Hold Bearish 30 60 08/08/2022 22:30
Engulfing Bearish 30 60 08/08/2022 22:30
Bullish doji Star 15 60 11/08/2022 00:45
Harami Bullish 15 60 11/08/2022 00:45
Harami Cross 15 60 11/08/2022 00:45
Engulfing Bearish 15 61 11/08/2022 00:30
Belt Hold Bearish 15 61 11/08/2022 00:30
Bullish Engulfing 1H 62 02/08/2022 01:00
Three Inside Up 1H 62 02/08/2022 01:00
Hanging Man 5H 63 27/06/2022 22:00
Bullish doji Star 1H 63 02/08/2022 00:00
Harami Bullish 1H 63 02/08/2022 00:00
Harami Cross 1H 63 02/08/2022 00:00
Doji Star Bearish 30 63 08/08/2022 21:00
Three Outside Up 30 63 08/08/2022 21:00
Doji Star Bearish 5H 64 25/06/2022 00:00
Three Inside Up 30 64 06/08/2022 02:30
Harami Bullish 30 65 06/08/2022 02:00
Harami Cross 30 65 06/08/2022 02:00
Bullish doji Star 15 65 10/08/2022 23:30
Harami Bullish 15 65 10/08/2022 23:30
Harami Cross 15 65 10/08/2022 23:30
Harami Bearish 1D 66 05/05/2022
Belt Hold Bearish 30 66 06/08/2022 01:30
Engulfing Bearish 30 66 06/08/2022 01:30
Evening Doji Star 30 66 06/08/2022 01:30
Evening Star 30 66 06/08/2022 01:30
Belt Hold Bearish 15 66 10/08/2022 23:15
Engulfing Bearish 15 66 10/08/2022 23:15
Advance Block Bearish 1M 67 01/17
Gravestone Doji 1M 67 01/17
Abandoned Baby Bearish 5H 67 21/06/2022 21:00
Belt Hold Bearish 5H 67 21/06/2022 21:00
Engulfing Bearish 5H 67 21/06/2022 21:00
Evening Doji Star 5H 67 21/06/2022 21:00
Evening Star 5H 67 21/06/2022 21:00
Harami Cross Bearish 1H 67 01/08/2022 20:00
Doji Star Bearish 30 67 06/08/2022 01:00
Doji Star Bearish 15 68 10/08/2022 22:45
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận GOOG

Viết cảm nghĩ của bạn về Alphabet Inc C
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
Sâmsp Quang
Sâmsp Quang 22/04/2022 23:22
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
mua 2417 để dài hạn
Thạch Hoàng
Thạch Hoàng 21/05/2021 15:27
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
Duy Đoàn
Duy Đoàn 27/06/2020 15:36
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
Lê Thiên Ân
Lê Thiên Ân 26/10/2018 11:47
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
♥️ Hỗ trợ tất cả các lệnh. Đội cứu hỏa phản ứng nhanh 24/5. . Cấp chiến lượt đầu tư theo từng thời điểm. . Thông tin chi tiếc liên hệ 0399591708.
Huỳnh Darius
Huỳnh Darius 08/08/2018 13:50
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
Mình chuyên hỗ trợ mở tài khoản đầu ưu và kéo tài khoản có lợi nhuận và kéo tài khoản có vấn đề  trong quá trình giao dịch,mình chỉ hỗ trợ những mã CP phiên Mỹ và một số hàng hóa như dầu ( oil) , vàng  (XAUUSD)... nếu thật sự quan tâm liên hệ hệ em : 0868000923 call hoặc zalo để được hướng dẫn chi tiết nhiệt tình....thanks
Hà Dương Mạnh
Hà Dương Mạnh 27/07/2018 15:59
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
hỗ trợ mua bán mã cổ phiếu Alphabet với giá CFD, hỗ trợ đầu tư với cả chiều tăng và chiều giảm, liên hệ 0868024339 (zalo 0868250005)
Khang Trần
Khang Trần 24/07/2018 14:47
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
đt em : 0943.053.993 hỗ trợ nhé
Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn 23/07/2018 11:57
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
hỗ trợ tư vấn chứng khoán quốc tế free. liên hệ: 0973422096
Xuan Tien Le
Xuan Tien Le 04/07/2018 11:52
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
đắt quá ai mua
cass vu
cass vu 04/07/2018 11:52
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
chuyển qua apple a ạ :) 0902 350 512
Đỗ Hoàng Minh
Đỗ Hoàng Minh 27/06/2018 12:01
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
Hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn giao dịch Chứng khoán Quốc tế.Liên hệ :0931117282 (zalo)
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email