CTCP Thủy điện Gia Lai (GHC)

Hà Nội
27,200
+200(+0.74%)
 • Khối lượng:
  27,100
 • Giá Mua/Bán:
  31,100/31,900
 • Biên độ ngày:
  27,000 - 27,200
 • Loại:Cổ phiếu
 • Thị trường:Việt Nam
 • Mã ISIN:VN000000GHC2

Bình luận GHC

Bạn cảm thấy thế nào về Thủy điện Gia Lai?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Tất Cả Bình Luận

(0)