CTCP Phát triển Công trình Viễn thông (TEL)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
6,100
+1,700
(+38.64%)
Đóng cửa
Giao dịch gần mức Đỉnh trong 52 tuần
Biên độ ngày
6,100
6,100
Biên độ 52 tuần
4,400
6,100
Khối lượng
1,000
Giá đ.cửa hôm trước
12,000
Giá mở cửa
6,100
Biên độ ngày
6,100-6,100
Biên độ 52 tuần
4,400-6,100
Khối lượng
1,000
KLTB (3 thg)
1,000
Thay đổi 1 năm
-15.28%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
-
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về TEL?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc

Báo cáo Thu nhập B