Engie SA (ENGIE)

Paris
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
16.17
+0.08(+0.50%)
Đóng cửa

Bình luận ENGIE