Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Tp.Hà Nội (EBS)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
9,900.0 0.0    0.00%
20/10 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000EBS6 
 • Khối lượng: 0
 • Giá Mua/Bán: 9,700.0 / 10,200.0
 • Biên độ ngày: 9,900.0 - 9,900.0
Sách Giáo dục tại Tp.Hà Nội 9,900.0 0.0 0.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Belt Hold Bearish 5H Hiện tại
Engulfing Bearish 5H Hiện tại
Belt Hold Bullish 1H Hiện tại
Belt Hold Bearish 30 Hiện tại
Tri-Star Bearish 15 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Belt Hold Bullish 1M 2 8/21
Tri-Star Bullish 30 2 19/10/2021 10:30
Tri-Star Bullish 15 2 19/10/2021 10:30
Tri-Star Bearish 15 3 19/10/2021 10:15
Belt Hold Bullish 1D 5 12/10/2021
Engulfing Bearish 1M 7 3/21
Doji Star Bearish 1W 7 29/08/2021
Tri-Star Bullish 15 7 15/10/2021 13:00
Belt Hold Bullish 1W 8 22/08/2021
Belt Hold Bullish 5H 8 12/10/2021 09:00
Tri-Star Bearish 15 8 15/10/2021 10:15
Belt Hold Bullish 1W 10 08/08/2021
Kicking Bearish 5H 10 11/10/2021 08:00
Belt Hold Bullish 1W 11 01/08/2021
Tri-Star Bullish 15 11 13/10/2021 10:30
Deliberation Bearish 1M 12 10/20
Shooting Star 1M 12 10/20
Belt Hold Bullish 1H 12 12/10/2021 09:00
Tri-Star Bearish 15 12 13/10/2021 09:30
Three Inside Up 1H 13 11/10/2021 14:00
Morning Star 1H 13 11/10/2021 14:00
Morning Doji Star 1H 13 11/10/2021 14:00
Harami Cross Bearish 1D 14 20/09/2021
Tri-Star Bullish 5H 14 29/09/2021 06:00
Bullish doji Star 1H 14 11/10/2021 11:00
Harami Bullish 1H 14 11/10/2021 11:00
Harami Cross 1H 14 11/10/2021 11:00
Bullish doji Star 1W 15 04/07/2021
Harami Bullish 1W 15 04/07/2021
Harami Cross 1W 15 04/07/2021
Evening Doji Star 1H 15 11/10/2021 10:00
Evening Star 1H 15 11/10/2021 10:00
Morning Doji Star 30 15 11/10/2021 14:00
Morning Star 30 15 11/10/2021 14:00
Three Inside Up 30 15 11/10/2021 14:00
Homing Pigeon 1W 16 27/06/2021
Belt Hold Bearish 1D 16 16/09/2021
Dark Cloud Cover 1D 16 16/09/2021
Doji Star Bearish 1H 16 08/10/2021 14:00
Harami Cross 30 16 11/10/2021 11:00
Harami Bullish 30 16 11/10/2021 11:00
Bullish doji Star 30 16 11/10/2021 11:00
Engulfing Bearish 1W 17 20/06/2021
Doji Star Bearish 5H 17 22/09/2021 14:00
Tri-Star Bullish 1M 18 4/20
Doji Star Bearish 30 18 08/10/2021 14:30
Three Outside Up 1W 19 06/06/2021
Belt Hold Bearish 1D 19 13/09/2021
Tri-Star Bullish 1H 20 29/09/2021 09:00
Evening Doji Star 15 20 11/10/2021 10:45
Evening Star 15 20 11/10/2021 10:45
Harami Cross Bearish 5H 21 20/09/2021 07:00
Dragonfly Doji 1M 22 12/19
Tri-Star Bearish 1H 22 24/09/2021 10:00
Tri-Star Bullish 30 22 29/09/2021 09:00
Belt Hold Bearish 5H 23 16/09/2021 08:00
Engulfing Bearish 5H 23 16/09/2021 08:00
Belt Hold Bullish 1W 24 02/05/2021
Three Outside Up 5H 24 15/09/2021 12:00
Tri-Star Bearish 30 24 24/09/2021 10:30
Bullish Engulfing 1M 25 9/19
Bullish Engulfing 1W 25 25/04/2021
Harami Bullish 1D 25 27/08/2021
Harami Cross 1D 25 27/08/2021
Abandoned Baby Bullish 5H 25 15/09/2021 07:00
Belt Hold Bullish 5H 25 15/09/2021 07:00
Bullish Engulfing 5H 25 15/09/2021 07:00
Tri-Star Bearish 1H 25 22/09/2021 11:00
Tri-Star Bullish 15 25 29/09/2021 09:15
Bullish Hammer 1M 26 8/19
Dragonfly Doji 1M 26 8/19
Bullish doji Star 5H 26 14/09/2021 11:00
Bullish doji Star 1M 27 7/19
Doji Star Bearish 1D 27 25/08/2021
Tri-Star Bullish 30 27 22/09/2021 13:00
Tri-Star Bearish 15 27 24/09/2021 10:30
Belt Hold Bearish 5H 28 13/09/2021 10:00
Tri-Star Bearish 30 28 22/09/2021 11:00
Three Black Crows 1M 29 5/19
Bullish doji Star 1W 29 28/03/2021
Engulfing Bearish 1W 30 21/03/2021
Belt Hold Bearish 1H 30 17/09/2021 13:00
Engulfing Bearish 1H 30 17/09/2021 13:00
Tri-Star Bullish 15 30 22/09/2021 13:00
Tri-Star Bearish 15 31 22/09/2021 11:00
Tri-Star Bullish 1H 32 17/09/2021 09:00
Tri-Star Bullish 30 32 21/09/2021 10:30
Belt Hold Bearish 1D 33 11/08/2021
Tri-Star Bearish 1H 33 16/09/2021 10:00
Belt Hold Bullish 1D 34 09/08/2021
Bullish Engulfing 1D 34 09/08/2021
Tri-Star Bearish 30 34 17/09/2021 13:30
Harami Bullish 1W 35 14/02/2021
Harami Cross 1W 35 14/02/2021
Tri-Star Bullish 15 35 21/09/2021 10:45
Harami Bullish 1M 37 9/18
Tri-Star Bullish 1H 37 15/09/2021 09:00
Tri-Star Bearish 15 37 17/09/2021 13:45
Belt Hold Bearish 5H 38 26/08/2021 07:00
Engulfing Bearish 5H 38 26/08/2021 07:00
Tri-Star Bullish 30 38 17/09/2021 09:00
Harami Bullish 1M 40 6/18
Doji Star Bearish 5H 40 25/08/2021 06:00
Engulfing Bearish 1M 41 5/18
Harami Cross Bearish 1W 41 03/01/2021
Tri-Star Bullish 15 41 17/09/2021 09:00
Tri-Star Bearish 15 42 16/09/2021 10:30
Doji Star Bearish 1H 43 13/09/2021 10:00
Bullish doji Star 1D 45 09/07/2021
Harami Bullish 1D 45 09/07/2021
Harami Cross 1D 45 09/07/2021
Belt Hold Bearish 1D 46 08/07/2021
Tri-Star Bullish 15 47 15/09/2021 09:00
Bullish Engulfing 1W 49 08/11/2020
Tri-Star Bullish 5H 49 09/08/2021 10:00
Doji Star Bearish 30 50 13/09/2021 10:00
Bullish doji Star 1D 51 01/07/2021
Harami Bullish 1D 51 01/07/2021
Harami Cross 1D 51 01/07/2021
Inverted Hammer 1M 52 6/17
Tri-Star Bullish 1H 52 27/08/2021 09:00
Harami Cross Bearish 1W 53 11/10/2020
Doji Star Bearish 15 53 13/09/2021 10:00
Separating Lines Bullish 1W 54 04/10/2020
Bullish doji Star 1H 54 26/08/2021 11:00
Harami Bullish 1H 54 26/08/2021 11:00
Harami Cross 1H 54 26/08/2021 11:00
Belt Hold Bearish 1H 55 26/08/2021 10:00
Engulfing Bearish 1H 55 26/08/2021 10:00
Gravestone Doji 1M 57 01/17
Dragonfly Bearish 1W 58 06/09/2020
Hanging Man 1W 58 06/09/2020
Engulfing Bearish 1W 59 30/08/2020
Harami Cross Bearish 1W 60 23/08/2020
Deliberation Bearish 1D 60 10/06/2021
Doji Star Bearish 1D 60 10/06/2021
Doji Star Bearish 1H 60 24/08/2021 14:00
Bullish Engulfing 1W 61 16/08/2020
Doji Star Bearish 1W 62 09/08/2020
Three Inside Up 5H 62 12/07/2021 07:00
Morning Star 5H 62 12/07/2021 07:00
Morning Doji Star 5H 62 12/07/2021 07:00
Bullish Engulfing 5H 62 12/07/2021 07:00
Belt Hold Bullish 5H 62 12/07/2021 07:00
Bullish doji Star 5H 63 09/07/2021 14:00
Harami Bullish 5H 63 09/07/2021 14:00
Harami Cross 5H 63 09/07/2021 14:00
Tri-Star Bearish 1H 63 20/08/2021 14:00
Tri-Star Bullish 30 63 26/08/2021 11:00
Bullish Engulfing 1M 64 6/16
Belt Hold Bullish 1W 64 26/07/2020
Tri-Star Bearish 30 64 26/08/2021 10:30
Tri-Star Bullish 15 65 27/08/2021 09:00
Bullish doji Star 1D 67 31/05/2021
Harami Bullish 1D 67 31/05/2021
Harami Cross 1D 67 31/05/2021
Tri-Star Bullish 15 67 26/08/2021 11:15
Belt Hold Bearish 1D 68 28/05/2021
Tri-Star Bearish 15 68 26/08/2021 10:45
Bullish doji Star 1D 69 26/05/2021
Harami Bullish 1D 69 26/05/2021
Harami Cross 1D 69 26/05/2021
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận EBS

Viết cảm nghĩ của bạn về Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Tp.Hà Nội
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email