Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 40% 0
🟢 Thị trường đang đi lên. Mỗi thành viên trong cộng đồng hơn 120 nghìn người này đều biết họ nên làm gì. Bạn cũng vậy.
Nhận ƯU ĐÃI 40%
Đóng

CTCP Sách Giáo dục tại Tp.Hà Nội (EBS)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
11,900.0 +0.0    +0.00%
11/06 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000EBS6 
 • Khối lượng: 0
 • Giá Mua/Bán: 10,800.0 / 12,000.0
 • Biên độ ngày: 11,900.0 - 11,900.0
Sách Giáo dục tại Tp.Hà Nội 11,900.0 +0.0 +0.00%

Mô hình Nến EBS

 
Truy cập tới hàng tá mô hình biểu đồ CFD hình nến trực tiếp về các chỉ báo thị trường tăng giá và giảm giá đối với cổ phiếu CTCP Sách Giáo dục tại Tp.Hà Nội và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình bao gồm đầy đủ các khung thời gian cho đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Dành được lợi thế thương mại với tính năng mô hình tự động nhận biết và nắm bắt tầm nhìn của các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Tri-Star Bullish 30 Hiện tại
Tri-Star Bullish 15 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Bullish Engulfing 1D 3 06/06/2024
Tri-Star Bearish 1H 3 07/06/2024 13:00
Tri-Star Bearish 30 3 07/06/2024 13:00
Tri-Star Bearish 15 3 07/06/2024 13:15
Tri-Star Bearish 5H 4 06/06/2024 07:00
Tri-Star Bearish 1H 5 06/06/2024 10:00
Tri-Star Bearish 15 5 06/06/2024 10:00
Deliberation Bearish 1W 9 31/03/2024
Belt Hold Bearish 1H 11 21/05/2024 14:00
Engulfing Bearish 1H 11 21/05/2024 14:00
Belt Hold Bearish 30 11 21/05/2024 14:00
Engulfing Bearish 30 11 21/05/2024 14:00
Belt Hold Bearish 15 11 21/05/2024 14:15
Engulfing Bearish 15 11 21/05/2024 14:15
Harami Cross Bearish 1M 12 6/23
Bullish Engulfing 1M 13 5/23
Harami Cross Bearish 1M 14 4/23
Harami Bearish 1M 14 4/23
Doji Star Bearish 1M 14 4/23
Hanging Man 1W 14 25/02/2024
Harami Cross Bearish 1W 15 18/02/2024
Belt Hold Bullish 1D 15 08/05/2024
Inverted Hammer 1D 15 08/05/2024
Tri-Star Bearish 15 15 15/05/2024 09:15
Engulfing Bearish 1M 16 02/23
Harami Cross 15 17 14/05/2024 10:45
Harami Bullish 15 17 14/05/2024 10:45
Bullish doji Star 15 17 14/05/2024 10:45
Doji Star Bearish 1D 19 23/04/2024
Belt Hold Bullish 5H 19 08/05/2024 13:00
Bullish Engulfing 5H 19 08/05/2024 13:00
Inverted Hammer 5H 19 08/05/2024 13:00
Harami Bullish 1M 20 10/22
Harami Cross 1M 20 10/22
Tri-Star Bullish 30 22 09/05/2024 14:00
Bullish Engulfing 1D 23 11/04/2024
Belt Hold Bullish 1D 23 11/04/2024
Tri-Star Bearish 5H 23 06/05/2024 06:00
Tri-Star Bullish 15 23 09/05/2024 14:15
Belt Hold Bullish 1W 24 17/12/2023
Belt Hold Bullish 1H 24 08/05/2024 13:00
Bullish Engulfing 1H 24 08/05/2024 13:00
Tri-Star Bearish 1D 25 04/04/2024
Tri-Star Bearish 15 25 08/05/2024 14:45
Bullish Engulfing 1W 27 26/11/2023
Evening Doji Star 1M 29 01/22
Tri-Star Bullish 5H 29 11/04/2024 11:00
Deliberation Bearish 1M 30 12/21
Doji Star Bearish 1M 30 12/21
Tri-Star Bearish 1H 30 06/05/2024 09:00
Tri-Star Bearish 5H 32 04/04/2024 09:00
Tri-Star Bearish 30 33 06/05/2024 09:30
Belt Hold Bullish 1M 34 8/21
Belt Hold Bearish 1W 34 24/09/2023
Belt Hold Bullish 1H 34 16/04/2024 13:00
Bullish Engulfing 1H 34 16/04/2024 13:00
Tri-Star Bearish 15 34 06/05/2024 09:45
Doji Star Bearish 1D 35 13/03/2024
Three Outside Up 1D 35 13/03/2024
Belt Hold Bullish 5H 35 26/03/2024 10:00
Bullish Engulfing 5H 35 26/03/2024 10:00
Belt Hold Bullish 1D 36 11/03/2024
Bullish Engulfing 1D 36 11/03/2024
Tri-Star Bearish 1H 36 15/04/2024 13:00
Tri-Star Bearish 1D 37 08/03/2024
Harami Bullish 5H 37 22/03/2024 06:00
Harami Cross 5H 37 22/03/2024 06:00
Tri-Star Bullish 1H 37 11/04/2024 14:00
Tri-Star Bullish 30 37 16/04/2024 13:30
Tri-Star Bullish 15 38 16/04/2024 13:30
Engulfing Bearish 1M 39 3/21
Tri-Star Bearish 5H 40 20/03/2024 09:00
Tri-Star Bearish 30 40 15/04/2024 13:30
Tri-Star Bullish 30 41 11/04/2024 14:00
Tri-Star Bearish 15 41 15/04/2024 13:45
Belt Hold Bearish 1D 42 28/02/2024
Doji Star Bearish 1D 42 28/02/2024
Dragonfly Bearish 1D 42 28/02/2024
Tri-Star Bullish 15 42 11/04/2024 14:15
Doji Star Bearish 1H 43 02/04/2024 11:00
Three Outside Up 1H 43 02/04/2024 11:00
Deliberation Bearish 1M 44 10/20
Shooting Star 1M 44 10/20
Tri-Star Bearish 30 45 04/04/2024 10:30
Bullish doji Star 1D 46 20/02/2024
Harami Bullish 1D 46 20/02/2024
Harami Cross 1D 46 20/02/2024
Belt Hold Bullish 5H 46 14/03/2024 08:00
Tri-Star Bullish 1H 46 22/03/2024 10:00
Tri-Star Bearish 15 46 04/04/2024 10:30
Three Outside Up 30 47 02/04/2024 11:00
Doji Star Bearish 30 47 02/04/2024 11:00
Tri-Star Bullish 5H 48 11/03/2024 10:00
Belt Hold Bullish 30 48 26/03/2024 14:00
Bullish Engulfing 30 48 26/03/2024 14:00
Doji Star Bearish 15 48 02/04/2024 11:15
Three Outside Up 15 48 02/04/2024 11:15
Belt Hold Bullish 15 49 26/03/2024 14:00
Bullish Engulfing 15 49 26/03/2024 14:00
Tri-Star Bullish 1M 50 4/20
Harami Cross 1W 50 28/05/2023
Tri-Star Bearish 5H 50 08/03/2024 12:00
Tri-Star Bearish 1H 50 20/03/2024 09:00
Tri-Star Bullish 30 50 22/03/2024 10:00
Belt Hold Bearish 1W 51 21/05/2023
Engulfing Bearish 1W 51 21/05/2023
Tri-Star Bullish 15 51 22/03/2024 10:15
Tri-Star Bearish 15 52 21/03/2024 14:45
Dragonfly Doji 1M 54 12/19
Tri-Star Bearish 30 54 20/03/2024 09:00
Bullish doji Star 1D 55 25/01/2024
Harami Bullish 1D 55 25/01/2024
Harami Cross 1D 55 25/01/2024
Harami Bullish 5H 55 28/02/2024 13:00
Harami Cross 5H 55 28/02/2024 13:00
Tri-Star Bullish 30 55 18/03/2024 14:00
Belt Hold Bullish 1W 56 16/04/2023
Engulfing Bearish 5H 56 28/02/2024 08:00
Belt Hold Bearish 5H 56 28/02/2024 08:00
Tri-Star Bearish 15 56 20/03/2024 09:00
Bullish Engulfing 1M 57 9/19
Tri-Star Bullish 15 57 18/03/2024 14:15
Bullish Hammer 1M 58 8/19
Dragonfly Doji 1M 58 8/19
Belt Hold Bullish 30 58 15/03/2024 13:30
Bullish Engulfing 30 58 15/03/2024 13:30
Tri-Star Bearish 15 58 18/03/2024 11:00
Bullish doji Star 1M 59 7/19
Tri-Star Bearish 30 59 15/03/2024 09:00
Tri-Star Bullish 1H 60 11/03/2024 13:00
Tri-Star Bullish 15 60 15/03/2024 13:45
Three Black Crows 1M 61 5/19
Tri-Star Bearish 1H 62 08/03/2024 14:00
Tri-Star Bearish 15 62 15/03/2024 09:15
Harami Bullish 5H 63 19/02/2024 14:00
Harami Cross 5H 63 19/02/2024 14:00
Tri-Star Bullish 30 65 11/03/2024 13:00
Tri-Star Bullish 15 66 14/03/2024 09:15
Tri-Star Bearish 30 67 08/03/2024 14:00
Tri-Star Bearish 15 67 14/03/2024 09:00
Doji Star Bearish 5H 68 01/02/2024 11:00
Harami Bullish 1M 69 9/18
Harami Bullish 1H 69 28/02/2024 14:00
Harami Cross 1H 69 28/02/2024 14:00
Tri-Star Bullish 15 69 11/03/2024 13:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

 

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận EBS

Viết cảm nghĩ của bạn về CTCP Sách Giáo dục tại Tp.Hà Nội
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email