Ecolab Inc (ECL)

NYSE
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
192.52
+2.22(+1.17%)
Đóng cửa
Sau giờ đóng cửa
192.50-0.02(-0.01%)
Biên độ ngày
189.82192.57
Biên độ 52 tuần
140.13193.72
Giá đ.cửa hôm trước
190.3
Giá mở cửa
190.78
Biên độ ngày
189.82-192.57
Biên độ 52 tuần
140.13-193.72
Khối lượng
627,791
KLTB (3 thg)
1,043,666
Thay đổi 1 năm
30.11%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ
285,139,820
Giá trị hợp lý
Mở Khóa
Đường Thanh Toán Cổ Tức
Mở Khóa
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh

Mọi Người Cũng Xem

37.92
CVNA
+1.44%
117.64
CCI
+0.47%
215.25
ANET
+0.87%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về ECL?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc

Hồ sơ Công ty Ecolab Inc

Nhân viên
47000
Thị trường
Hoa Kỳ