Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
ƯU ĐÃI Thứ Hai Điện Tử: InvestingPro+ Giảm Tới 60% NHẬN ƯU ĐÃI
Đóng

Doosan Heavy Ind. & Const. (034020)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
15,900 -250    -1.55%
13:59:29 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo KRW ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Hàn Quốc
Mã ISIN:  KR7034020008 
 • Khối lượng: 2,571,261
 • Giá Mua/Bán: 15,850 / 15,900
 • Biên độ ngày: 15,850 - 16,250
Doosan Heavy Ind. & Const. 15,900 -250 -1.55%

Mô hình Nến 034020

 
Truy cập tới hàng tá mô hình biểu đồ CFD hình nến trực tiếp về các chỉ báo thị trường tăng giá và giảm giá đối với cổ phiếu Doosan Heavy Ind. & Const. và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình bao gồm đầy đủ các khung thời gian cho đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Dành được lợi thế thương mại với tính năng mô hình tự động nhận biết và nắm bắt tầm nhìn của các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Belt Hold Bullish 15 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Bullish doji Star 1D 2 04/12/2022
Harami Bullish 1D 2 04/12/2022
Harami Cross 1D 2 04/12/2022
Harami Bullish 1H 2 06/12/2022 11:00
Harami Cross 1H 2 06/12/2022 11:00
Engulfing Bearish 1M 3 9/22
Falling Three Methods 1D 3 02/12/2022
Bullish Engulfing 5H 4 05/12/2022 03:00
Harami Bullish 15 5 06/12/2022 12:30
Harami Cross 15 5 06/12/2022 12:30
Belt Hold Bullish 1D 6 29/11/2022
Belt Hold Bearish 15 6 06/12/2022 12:15
Engulfing Bearish 15 6 06/12/2022 12:15
Bullish doji Star 1H 7 06/12/2022 06:00
Harami Bullish 1H 7 06/12/2022 06:00
Harami Cross 1H 7 06/12/2022 06:00
Three Outside Down 30 7 06/12/2022 10:00
Dragonfly Doji 15 7 06/12/2022 12:00
Harami Bullish 1D 8 27/11/2022
Harami Cross 1D 8 27/11/2022
Shooting Star 5H 8 01/12/2022 04:00
Engulfing Bearish 30 8 06/12/2022 09:30
Harami Cross 1W 9 02/10/2022
Engulfing Bearish 1D 9 25/11/2022
Belt Hold Bullish 1H 9 05/12/2022 12:00
Harami Cross Bearish 15 10 06/12/2022 11:15
Dragonfly Doji 15 10 06/12/2022 11:15
Harami Bullish 30 11 06/12/2022 08:00
Harami Cross 30 11 06/12/2022 08:00
Three Outside Up 5H 12 29/11/2022 12:00
Belt Hold Bullish 15 12 06/12/2022 10:45
Engulfing Bearish 1M 13 11/21
Belt Hold Bullish 5H 13 29/11/2022 07:00
Bullish Engulfing 5H 13 29/11/2022 07:00
Three Inside Up 5H 13 29/11/2022 07:00
Bullish Hammer 30 13 06/12/2022 07:00
Bullish Engulfing 1M 14 10/21
Engulfing Bearish 1W 14 28/08/2022
Bullish doji Star 1D 14 20/11/2022
Harami Bullish 1D 14 20/11/2022
Harami Cross 1D 14 20/11/2022
Bullish doji Star 5H 14 29/11/2022 02:00
Harami Bullish 5H 14 29/11/2022 02:00
Harami Cross 5H 14 29/11/2022 02:00
Tri-Star Bullish 30 14 06/12/2022 06:30
Harami Cross Bearish 1H 15 05/12/2022 06:00
Dragonfly Doji 15 15 06/12/2022 10:00
Engulfing Bearish 1D 16 17/11/2022
Bullish doji Star 30 16 05/12/2022 13:00
Harami Bullish 15 17 06/12/2022 09:30
Harami Cross 15 17 06/12/2022 09:30
Doji Star Bearish 1D 18 15/11/2022
Belt Hold Bullish 30 18 05/12/2022 12:00
Bullish Engulfing 30 18 05/12/2022 12:00
Three Inside Up 1W 19 24/07/2022
Harami Cross Bearish 5H 20 24/11/2022 12:00
Harami Cross Bearish 15 20 06/12/2022 08:45
Hanging Man 1D 21 11/11/2022
Belt Hold Bullish 30 22 05/12/2022 10:00
Harami Cross Bearish 15 22 06/12/2022 08:15
Falling Three Methods 1M 23 01/21
Downside Gap Three Methods 1W 23 26/06/2022
Three Inside Up 15 23 06/12/2022 08:00
Harami Bullish 5H 24 23/11/2022 06:00
Harami Cross 5H 24 23/11/2022 06:00
Stick Sandwich 1H 24 01/12/2022 13:00
Harami Bullish 15 24 06/12/2022 07:45
Harami Cross 15 24 06/12/2022 07:45
Belt Hold Bearish 5H 25 22/11/2022 10:00
Belt Hold Bullish 1H 25 01/12/2022 12:00
Engulfing Bearish 30 25 05/12/2022 08:30
Belt Hold Bullish 15 26 06/12/2022 07:15
Three Inside Up 5H 27 21/11/2022 09:00
Dragonfly Doji 1H 27 01/12/2022 10:00
Three Black Crows 1H 28 01/12/2022 09:00
Harami Cross Bearish 30 30 02/12/2022 13:30
Bullish Engulfing 1W 31 01/05/2022
Three Outside Down 5H 31 17/11/2022 10:00
Deliberation Bearish 1H 31 01/12/2022 06:00
Doji Star Bearish 1H 31 01/12/2022 06:00
Doji Star Bearish 1D 32 30/10/2022
Deliberation Bearish 1D 32 30/10/2022
Engulfing Bearish 5H 32 17/11/2022 05:00
Three Outside Up 5H 33 16/11/2022 09:00
Bullish Engulfing 5H 34 16/11/2022 04:00
Belt Hold Bullish 30 34 02/12/2022 11:30
Belt Hold Bearish 15 34 05/12/2022 12:30
Three Black Crows 1W 36 27/03/2022
Belt Hold Bullish 15 36 05/12/2022 12:00
Harami Cross 5H 37 15/11/2022 03:00
Belt Hold Bullish 15 37 05/12/2022 11:45
Dark Cloud Cover 1W 38 13/03/2022
Harami Bullish 1D 38 23/10/2022
Harami Cross 1D 38 23/10/2022
Bullish Engulfing 1H 38 30/11/2022 07:00
Stick Sandwich 30 38 02/12/2022 09:30
Stick Sandwich 15 38 05/12/2022 11:30
Break Away Bullish 1M 39 9/19
Bullish Engulfing 1M 39 9/19
Belt Hold Bullish 30 39 02/12/2022 09:00
Belt Hold Bullish 15 39 05/12/2022 11:15
Deliberation Bearish 5H 40 14/11/2022 02:00
Belt Hold Bearish 15 40 05/12/2022 11:00
Engulfing Bearish 15 40 05/12/2022 11:00
Three Outside Up 1W 41 20/02/2022
Upside Gap Two Crows 1D 41 19/10/2022
On Neck Bearish 30 41 02/12/2022 08:00
Harami Cross Bearish 15 41 05/12/2022 10:45
Bullish doji Star 1M 42 6/19
Bullish Engulfing 1W 42 13/02/2022
Three Outside Down 30 42 02/12/2022 07:30
Three Outside Up 15 42 05/12/2022 10:30
Bullish Engulfing 1D 43 17/10/2022
Belt Hold Bearish 30 43 02/12/2022 07:00
Engulfing Bearish 30 43 02/12/2022 07:00
Bullish Engulfing 15 43 05/12/2022 10:15
Belt Hold Bullish 15 43 05/12/2022 10:15
Three Outside Up 1H 45 29/11/2022 08:00
Dragonfly Doji 15 45 05/12/2022 09:45
Harami Cross Bearish 5H 46 09/11/2022 12:00
Belt Hold Bullish 1H 46 29/11/2022 07:00
Bullish Engulfing 1H 46 29/11/2022 07:00
Bullish Engulfing 15 46 05/12/2022 09:30
Three Inside Up 15 46 05/12/2022 09:30
Harami Bullish 15 47 05/12/2022 09:15
Harami Cross 15 47 05/12/2022 09:15
Deliberation Bearish 5H 48 09/11/2022 02:00
Belt Hold Bullish 30 48 01/12/2022 12:00
Bullish Engulfing 30 48 01/12/2022 12:00
Harami Bullish 1M 49 11/18
Harami Cross 1M 49 11/18
Stick Sandwich 30 50 01/12/2022 11:00
Harami Cross Bearish 15 51 05/12/2022 08:15
Abandoned Baby Bullish 1W 52 05/12/2021
Bullish Engulfing 1W 52 05/12/2021
Three Inside Up 5H 52 07/11/2022 05:00
Three Outside Down 1M 53 7/18
Bullish Hammer 1M 53 7/18
Bullish doji Star 1W 53 28/11/2021
Harami Bullish 5H 53 04/11/2022 12:00
Harami Cross 5H 53 04/11/2022 12:00
Dragonfly Doji 30 53 01/12/2022 09:30
Engulfing Bearish 1M 54 6/18
Three Black Crows 1W 54 21/11/2021
Bullish Engulfing 15 55 05/12/2022 07:15
Three Outside Up 5H 56 03/11/2022 11:00
Tri-Star Bearish 30 57 01/12/2022 07:30
Three Outside Down 5H 58 02/11/2022 10:00
Bullish Engulfing 1H 58 25/11/2022 11:00
Three Inside Up 1H 58 25/11/2022 11:00
Bullish Engulfing 1M 59 01/18
Harami Cross 1D 59 25/09/2022
Bullish doji Star 1D 59 25/09/2022
Harami Bullish 1D 59 25/09/2022
Engulfing Bearish 5H 59 02/11/2022 05:00
Upside Gap Three Methods 5H 59 02/11/2022 05:00
Dragonfly Doji 1H 59 25/11/2022 10:00
Harami Bullish 1H 59 25/11/2022 10:00
Harami Cross 1H 59 25/11/2022 10:00
Bullish Engulfing 1W 60 10/10/2021
Deliberation Bearish 30 60 30/11/2022 13:30
Doji Star Bearish 30 60 30/11/2022 13:30
Bullish Engulfing 1D 61 22/09/2022
Harami Bullish 1M 62 10/17
Harami Cross 1M 62 10/17
Bullish Engulfing 30 63 30/11/2022 12:00
Engulfing Bearish 5H 64 31/10/2022 03:00
Harami Cross Bearish 1H 64 24/11/2022 13:00
Dragonfly Doji 1H 64 24/11/2022 13:00
Tri-Star Bearish 30 64 30/11/2022 11:30
Dragonfly Doji 30 64 30/11/2022 11:30
Belt Hold Bearish 15 64 02/12/2022 12:15
Upside Gap Three Methods 1W 65 05/09/2021
Falling Three Methods 1W 65 05/09/2021
Engulfing Bearish 1W 65 05/09/2021
Hanging Man 30 65 30/11/2022 11:00
Dragonfly Bearish 30 65 30/11/2022 11:00
Dragonfly Doji 30 65 30/11/2022 11:00
Harami Bullish 30 66 30/11/2022 10:30
Harami Cross 30 66 30/11/2022 10:30
Stick Sandwich 30 67 30/11/2022 10:00
Belt Hold Bullish 15 67 02/12/2022 11:30
Three Black Crows 1M 68 4/17
Belt Hold Bullish 30 68 30/11/2022 09:30
Bullish Engulfing 1H 69 24/11/2022 08:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận 034020

Viết cảm nghĩ của bạn về Doosan Heavy Ind. & Const.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email