Doosan Heavy Ind. & Const. (034020)

Seoul
16,150
-600(-3.58%)
  • Khối lượng:
    3,924,270
  • Giá Mua/Bán:
    16,150/16,200
  • Biên độ ngày:
    16,100 - 16,750

Bình luận 034020

Bạn cảm thấy thế nào về Doosan Heavy Ind. & Const.?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Tất Cả Bình Luận

(0)