Lordstown Motors Corp (RIDEQ)

Thị Trường OTC
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
1.37
0.00(0.18%)
Đóng cửa
Sau giờ đóng cửa
1.34-0.03(-2.19%)

Phân tích Kỹ thuật RIDEQ

Tổng kết

Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Mua
Mua15Trung Tính2Bán5

Các Chỉ Số Kỹ Thuật

Trung Tính
Mua4Trung Tính2Bán4

Trung bình Động

Mua Mạnh
Mua11Bán1

Tổng kết:Mua

Trung bình Động:Mua MạnhMua: (11)Bán: (1)
Các Chỉ Số Kỹ Thuật:Trung TínhMua: (4)Bán: (4)

Chỉ báo Kỹ thuật

Tổng kết: Trung TínhMua: 4Trung Tính: 2Bán: 4
08/12/2023 21:15 GMT
Tên
Giá trị
Hành động
RSI(14)53.402Trung Tính
STOCH(9,6)41.667Bán
STOCHRSI(14)100Mua quá mức
MACD(12,26)0Trung Tính
ADX(14)32.632Bán
Williams %R-30Mua
CCI(14)77.4775Mua
ATR(14)0.0343Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14)0.0136Mua
Ultimate Oscillator48.141Bán
ROC-2.143Bán
Bull/Bear Power(13)0.01Mua

Trung bình Động

Tổng kết: Mua MạnhMua: 11Bán: 1
08/12/2023 21:15 GMT
Tên
Đơn giản
Lũy thừa
MA5
1.34
Mua
1.35
Mua
MA10
1.34
Mua
1.35
Mua
MA20
1.36
Mua
1.35
Mua
MA50
1.36
Mua
1.34
Mua
MA100
1.31
Mua
1.33
Mua
MA200
1.29
Mua
1.40
Bán

Điểm Giới Hạn

Tên
S3
S2
S1
Điểm Giới Hạn
R1
R2
R3
Cổ Điển1.331.331.341.341.351.351.36
Fibonacci1.331.331.341.341.341.351.35
Camarilla1.341.341.341.341.341.341.34
Woodie1.331.331.341.341.351.351.36
DeMark--1.331.341.34--