Deutsche Bank AG NA O.N. (0H7D)

8.94
-0.15(-1.65%)
  • Khối lượng:
    3,672,438
  • Giá Mua/Bán:
    0.00/0.00
  • Biên độ ngày:
    8.94 - 8.94

Dữ liệu Lịch sử 0H7D

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
18/07/2022 - 16/08/2022
8.949.099.128.903.67M-1.65%
9.098.939.138.9313.44M+2.36%
8.888.918.968.823.79M+0.34%
8.858.708.868.6713.40M+1.14%
8.758.818.828.688.41M-0.34%
8.788.828.908.675.28M+0.23%
8.768.648.808.632.50M+1.74%
8.618.628.798.555.50M+0.82%
8.548.468.568.354.87M+1.55%
8.418.368.478.284.64M-0.12%
8.428.558.608.415.82M-1.06%
8.518.458.608.424.54M+2.28%
8.328.198.458.145.15M+3.35%
8.058.318.317.828.66M-1.59%
8.188.288.308.108.14M-1.56%
8.318.258.468.2413.46M+0.36%
8.288.458.468.234.55M-1.90%
8.448.338.658.2612.70M+0.60%
8.398.508.638.277.45M-0.71%
8.458.018.518.007.89M+4.84%
8.067.958.167.937.14M+3.07%
Cao nhất: 9.13Thấp nhất: 7.82Chênh lệch: 1.31Trung bình: 8.52% Thay đổi: 14.32