Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
ƯU ĐÃI Thứ Hai Điện Tử: InvestingPro+ Giảm Tới 60% NHẬN ƯU ĐÃI
Đóng

CTCP Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Đà Nẵng (DAD)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
18,500.0 -1000.0    -5.13%
02/12 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000DAD2 
 • Khối lượng: 3,500
 • Giá Mua/Bán: 0.0 / 0.0
 • Biên độ ngày: 17,600.0 - 18,500.0
Phát Triển Giáo Dục Đà Nẵng 18,500.0 -1000.0 -5.13%

Mô hình Nến DAD

 
Truy cập tới hàng tá mô hình biểu đồ CFD hình nến trực tiếp về các chỉ báo thị trường tăng giá và giảm giá đối với cổ phiếu CTCP Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Đà Nẵng và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình bao gồm đầy đủ các khung thời gian cho đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Dành được lợi thế thương mại với tính năng mô hình tự động nhận biết và nắm bắt tầm nhìn của các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Belt Hold Bullish 1H Hiện tại
Bullish Engulfing 1H Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Thrusting Bearish 1M 2 10/22
Belt Hold Bearish 1D 2 30/11/2022
Bullish doji Star 1W 3 06/11/2022
Doji Star Bearish 1D 3 29/11/2022
Three Outside Up 1D 3 29/11/2022
Tri-Star Bullish 1H 3 02/12/2022 10:00
Belt Hold Bearish 5H 4 30/11/2022 08:00
Tri-Star Bullish 30 4 02/12/2022 09:30
Bullish Engulfing 1W 5 23/10/2022
Belt Hold Bearish 1D 5 25/11/2022
Engulfing Bearish 1D 5 25/11/2022
Doji Star Bearish 5H 5 29/11/2022 07:00
Tri-Star Bearish 30 5 02/12/2022 09:00
Tri-Star Bullish 1W 6 16/10/2022
Harami Bullish 5H 7 25/11/2022 13:00
Harami Cross 5H 7 25/11/2022 13:00
Harami Cross 30 7 01/12/2022 13:30
Harami Bullish 30 7 01/12/2022 13:30
Bullish doji Star 30 7 01/12/2022 13:30
Bullish doji Star 1W 8 02/10/2022
Belt Hold Bearish 5H 8 25/11/2022 08:00
Engulfing Bearish 5H 8 25/11/2022 08:00
Tri-Star Bullish 15 8 02/12/2022 09:15
Harami Bullish 1D 9 17/11/2022
Harami Cross 1D 9 17/11/2022
Tri-Star Bearish 15 9 02/12/2022 09:00
Harami Bullish 5H 10 23/11/2022 06:00
Harami Cross 5H 10 23/11/2022 06:00
Belt Hold Bullish 1D 11 15/11/2022
Tri-Star Bullish 30 11 30/11/2022 11:00
Harami Cross Bearish 1W 12 04/09/2022
Belt Hold Bullish 1D 12 14/11/2022
Harami Bullish 5H 12 17/11/2022 05:00
Harami Cross 5H 12 17/11/2022 05:00
Doji Star Bearish 1H 12 29/11/2022 09:00
Harami Cross 15 13 01/12/2022 13:15
Harami Bullish 15 13 01/12/2022 13:15
Bullish doji Star 15 13 01/12/2022 13:15
Belt Hold Bullish 5H 14 15/11/2022 13:00
Tri-Star Bullish 1H 15 25/11/2022 13:00
Doji Star Bearish 1W 16 31/07/2022
Belt Hold Bullish 1D 16 07/11/2022
Tri-Star Bearish 1D 17 03/11/2022
Tri-Star Bullish 15 17 30/11/2022 11:00
Belt Hold Bearish 1H 18 25/11/2022 09:00
Tri-Star Bullish 30 18 25/11/2022 13:30
Tri-Star Bearish 15 18 30/11/2022 10:00
Belt Hold Bullish 1W 19 10/07/2022
Tri-Star Bullish 1H 20 23/11/2022 09:00
Deliberation Bearish 1D 21 27/10/2022
Doji Star Bearish 1D 21 27/10/2022
Belt Hold Bullish 5H 21 07/11/2022 10:00
Dragonfly Doji 1H 21 21/11/2022 11:00
Tri-Star Bearish 30 21 25/11/2022 09:30
Tri-Star Bullish 5H 22 03/11/2022 11:00
Harami Bullish 1H 23 17/11/2022 09:00
Harami Cross 1H 23 17/11/2022 09:00
Tri-Star Bullish 30 23 24/11/2022 10:00
Tri-Star Bullish 15 24 25/11/2022 13:45
Tri-Star Bullish 1H 26 15/11/2022 14:00
Harami Bullish 30 27 17/11/2022 09:00
Harami Cross 30 27 17/11/2022 09:00
Belt Hold Bullish 1W 28 24/04/2022
Bullish Engulfing 1W 28 24/04/2022
Tri-Star Bearish 15 28 25/11/2022 09:30
Tri-Star Bullish 1D 29 28/09/2022
Tri-Star Bearish 30 29 16/11/2022 13:00
Bullish Hammer 1W 31 03/04/2022
Tri-Star Bullish 15 31 23/11/2022 09:30
Dragonfly Doji 15 32 21/11/2022 11:15
Belt Hold Bullish 1W 34 13/03/2022
Belt Hold Bullish 1D 34 21/09/2022
Belt Hold Bullish 30 34 14/11/2022 11:00
Harami Cross 15 34 17/11/2022 09:00
Harami Bullish 15 34 17/11/2022 09:00
Tri-Star Bullish 1H 35 07/11/2022 14:00
Tri-Star Bearish 15 36 16/11/2022 13:15
Tri-Star Bullish 5H 37 28/09/2022 10:00
Tri-Star Bullish 15 38 15/11/2022 14:45
Doji Star Bearish 1D 39 31/08/2022
Belt Hold Bullish 1W 40 23/01/2022
Tri-Star Bullish 30 40 07/11/2022 14:30
Belt Hold Bullish 1M 41 6/19
Tri-Star Bullish 15 41 14/11/2022 11:15
Doji Star Bearish 1D 43 18/08/2022
Tri-Star Bearish 30 43 03/11/2022 10:00
Tri-Star Bullish 15 43 11/11/2022 14:45
Belt Hold Bullish 5H 44 21/09/2022 08:00
Tri-Star Bullish 1H 44 26/10/2022 11:00
Tri-Star Bullish 5H 45 12/09/2022 14:00
Belt Hold Bullish 1M 46 01/19
Bullish Engulfing 1W 46 12/12/2021
Harami Bullish 5H 47 09/09/2022 11:00
Harami Cross 5H 47 09/09/2022 11:00
Three Outside Up 1W 48 28/11/2021
Tri-Star Bearish 1D 48 27/07/2022
Bullish Engulfing 1W 49 21/11/2021
Morning Doji Star 1W 49 21/11/2021
Harami Bullish 5H 49 07/09/2022 14:00
Harami Cross 5H 49 07/09/2022 14:00
Tri-Star Bullish 30 49 26/10/2022 11:00
Bullish Engulfing 1M 50 9/18
Tri-Star Bullish 15 50 07/11/2022 14:45
Upside Gap Two Crows 1W 51 07/11/2021
Tri-Star Bullish 15 52 03/11/2022 11:15
Belt Hold Bullish 1D 53 19/07/2022
Tri-Star Bearish 15 53 03/11/2022 10:00
Bullish doji Star 1M 54 5/18
Tri-Star Bullish 1H 54 28/09/2022 13:00
Three Outside Down 1M 55 4/18
Harami Cross 1W 55 10/10/2021
Harami Bullish 1W 55 10/10/2021
Belt Hold Bullish 1D 55 12/07/2022
Tri-Star Bullish 30 55 17/10/2022 09:00
Engulfing Bearish 1M 56 3/18
Tri-Star Bearish 1D 57 04/07/2022
Doji Star Bearish 5H 57 18/08/2022 09:00
Doji Star Bearish 1H 58 22/09/2022 14:00
Belt Hold Bullish 1H 59 22/09/2022 10:00
Tri-Star Bullish 30 59 28/09/2022 13:00
Tri-Star Bullish 15 59 26/10/2022 11:00
Doji Star Bearish 5H 60 01/08/2022 12:00
Tri-Star Bullish 1H 61 21/09/2022 10:00
Tri-Star Bearish 15 61 26/10/2022 09:30
Tri-Star Bullish 5H 62 28/07/2022 08:00
Evening Doji Star 1M 63 8/17
Tri-Star Bearish 5H 63 27/07/2022 12:00
Tri-Star Bullish 1H 63 12/09/2022 14:00
Doji Star Bearish 30 63 22/09/2022 14:30
Three Outside Up 30 63 22/09/2022 14:30
Tri-Star Bullish 15 63 25/10/2022 09:30
Deliberation Bearish 1M 64 7/17
Doji Star Bearish 1M 64 7/17
Doji Star Bearish 1D 64 20/05/2022
Belt Hold Bullish 30 64 22/09/2022 10:30
Bullish Engulfing 30 64 22/09/2022 10:30
Harami Bullish 1H 65 09/09/2022 14:00
Harami Cross 1H 65 09/09/2022 14:00
Tri-Star Bearish 15 65 24/10/2022 14:00
Rising Three Methods 1W 66 25/07/2021
Belt Hold Bearish 1H 66 09/09/2022 09:00
Engulfing Bearish 1H 66 09/09/2022 09:00
Tri-Star Bullish 15 66 17/10/2022 09:15
Belt Hold Bullish 1D 67 12/05/2022
Tri-Star Bullish 1H 67 07/09/2022 14:00
Tri-Star Bullish 30 67 21/09/2022 10:00
Tri-Star Bearish 5H 68 22/07/2022 07:00
Tri-Star Bullish 15 68 07/10/2022 14:15
Tri-Star Bullish 30 69 12/09/2022 14:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận DAD

Viết cảm nghĩ của bạn về CTCP Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Đà Nẵng
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email