Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng (DAD)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
22,000.0 -1100.0    -4.76%
14:45:00 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000DAD2 
 • Khối lượng: 9,900
 • Giá Mua/Bán: 22,000.0 / 22,500.0
 • Biên độ ngày: 21,500.0 - 23,000.0
Deidco 22,000.0 -1100.0 -4.76%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Bullish doji Star 1D Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Harami Bullish 1W 1 10/10/2021
Harami Cross 1W 1 10/10/2021
Bullish Hammer 1D 1 21/10/2021
Bullish Hammer 5H 3 21/10/2021 08:00
Harami Bullish 1H 3 22/10/2021 10:00
Harami Cross 1H 3 22/10/2021 10:00
Kicking Bearish 15 4 22/10/2021 13:15
Harami Bullish 30 5 22/10/2021 10:00
Harami Cross 30 5 22/10/2021 10:00
Belt Hold Bullish 5H 6 19/10/2021 11:00
Bullish Engulfing 1D 7 12/10/2021
Falling Three Methods 5H 8 18/10/2021 10:00
Harami Bullish 15 8 22/10/2021 10:00
Harami Cross 15 8 22/10/2021 10:00
Dragonfly Doji 1D 9 08/10/2021
Belt Hold Bullish 1D 10 07/10/2021
Morning Doji Star 1H 10 20/10/2021 11:00
Rising Three Methods 1W 12 25/07/2021
Bullish Hammer 1H 12 20/10/2021 09:00
Belt Hold Bullish 1H 14 19/10/2021 13:00
Bullish doji Star 1H 14 19/10/2021 13:00
Bullish Engulfing 5H 15 11/10/2021 13:00
Belt Hold Bearish 1H 15 19/10/2021 09:00
Harami Bullish 15 15 21/10/2021 10:00
Harami Cross 15 15 21/10/2021 10:00
Belt Hold Bullish 1H 17 18/10/2021 13:00
Bullish Engulfing 1H 17 18/10/2021 13:00
Downside Gap Three Methods 30 18 20/10/2021 10:00
Bullish Engulfing 30 18 20/10/2021 10:00
Belt Hold Bullish 5H 19 07/10/2021 09:00
Bullish Hammer 30 19 20/10/2021 09:30
Deliberation Bearish 1D 20 23/09/2021
Harami Bearish 1W 23 02/05/2021
Harami Cross Bearish 5H 24 01/10/2021 08:00
Tri-Star Bearish 30 24 19/10/2021 09:30
Harami Bullish 15 24 20/10/2021 11:00
Harami Cross 15 24 20/10/2021 11:00
Belt Hold Bullish 1D 25 16/09/2021
Belt Hold Bullish 1D 26 15/09/2021
Harami Bullish 30 26 18/10/2021 14:30
Harami Cross 30 26 18/10/2021 14:30
Bullish Engulfing 15 26 20/10/2021 10:15
Three Inside Up 15 26 20/10/2021 10:15
Belt Hold Bullish 1M 27 6/19
Belt Hold Bearish 30 27 18/10/2021 14:00
Engulfing Bearish 30 27 18/10/2021 14:00
Evening Doji Star 30 27 18/10/2021 14:00
Evening Star 30 27 18/10/2021 14:00
Harami Bullish 15 27 20/10/2021 09:45
Harami Cross 15 27 20/10/2021 09:45
Kicking Bearish 1H 28 12/10/2021 13:00
Belt Hold Bullish 30 29 18/10/2021 13:00
Bullish Engulfing 30 29 18/10/2021 13:00
Tri-Star Bullish 30 30 18/10/2021 11:00
Abandoned Baby Bearish 1D 31 08/09/2021
Evening Doji Star 1D 31 08/09/2021
Inverted Hammer 5H 31 27/09/2021 09:00
Tri-Star Bearish 30 31 18/10/2021 10:30
Belt Hold Bullish 1M 32 01/19
Doji Star Bearish 1D 32 07/09/2021
Three Inside Up 1H 32 11/10/2021 14:00
Kicking Bearish 15 32 19/10/2021 14:15
Harami Bullish 1H 33 11/10/2021 13:00
Harami Cross 1H 33 11/10/2021 13:00
Tri-Star Bullish 30 33 15/10/2021 14:00
Three Outside Up 1W 35 07/02/2021
Bullish Engulfing 1D 35 31/08/2021
Homing Pigeon 1H 35 11/10/2021 10:00
Tri-Star Bearish 15 35 19/10/2021 13:30
Bullish Engulfing 1M 36 9/18
On Neck Bearish 1D 36 30/08/2021
Belt Hold Bearish 1H 36 11/10/2021 09:00
Engulfing Bearish 1H 36 11/10/2021 09:00
Tri-Star Bullish 15 36 19/10/2021 09:45
Belt Hold Bullish 1H 37 08/10/2021 14:00
Tri-Star Bearish 15 37 19/10/2021 09:30
Dragonfly Bearish 1D 38 26/08/2021
Hanging Man 1D 38 26/08/2021
Bullish Engulfing 5H 38 21/09/2021 13:00
Doji Star Bearish 1D 39 25/08/2021
Three Outside Up 1D 39 25/08/2021
Harami Bullish 15 39 18/10/2021 14:45
Harami Cross 15 39 18/10/2021 14:45
Bullish doji Star 1M 40 5/18
Doji Star Bearish 1W 40 03/01/2021
Harami Cross 1H 40 07/10/2021 14:00
Harami Bullish 1H 40 07/10/2021 14:00
Belt Hold Bearish 15 40 18/10/2021 14:00
Engulfing Bearish 15 40 18/10/2021 14:00
Evening Doji Star 15 40 18/10/2021 14:00
Evening Star 15 40 18/10/2021 14:00
Three Outside Down 1M 41 4/18
Belt Hold Bullish 5H 41 20/09/2021 07:00
Engulfing Bearish 1M 42 3/18
Belt Hold Bullish 15 42 18/10/2021 13:15
Bullish Engulfing 15 42 18/10/2021 13:15
Belt Hold Bullish 1H 43 07/10/2021 10:00
Belt Hold Bullish 1H 44 07/10/2021 09:00
Tri-Star Bullish 15 44 18/10/2021 10:45
Belt Hold Bullish 5H 45 16/09/2021 08:00
Tri-Star Bearish 15 45 18/10/2021 10:30
Doji Star Bearish 1D 46 16/08/2021
Belt Hold Bullish 5H 47 15/09/2021 07:00
Tri-Star Bullish 15 47 15/10/2021 14:15
Belt Hold Bearish 1W 48 08/11/2020
Belt Hold Bullish 1H 48 06/10/2021 10:00
Evening Doji Star 1M 49 8/17
Belt Hold Bullish 5H 49 14/09/2021 06:00
Tri-Star Bearish 15 49 15/10/2021 13:15
Deliberation Bearish 1M 50 7/17
Doji Star Bearish 1M 50 7/17
Doji Star Bearish 1W 50 25/10/2020
Belt Hold Bullish 1H 50 05/10/2021 14:00
Bullish Engulfing 1H 50 05/10/2021 14:00
Tri-Star Bullish 30 50 12/10/2021 10:00
Doji Star Bearish 5H 51 13/09/2021 05:00
Tri-Star Bearish 30 51 12/10/2021 09:30
Hanging Man 1W 52 04/10/2020
Dragonfly Bearish 1W 52 04/10/2020
Harami Bullish 1H 52 04/10/2021 10:00
Harami Cross 1H 52 04/10/2021 10:00
Tri-Star Bullish 15 52 14/10/2021 14:00
Harami Cross Bearish 1H 54 01/10/2021 11:00
Three Inside Down 1M 56 01/17
Belt Hold Bullish 1W 56 30/08/2020
Belt Hold Bearish 1D 56 29/07/2021
Homing Pigeon 30 56 11/10/2021 10:30
Downside Gap Three Methods 15 56 14/10/2021 11:00
Harami Bullish 15 56 14/10/2021 11:00
Harami Cross 15 56 14/10/2021 11:00
Harami Bearish 1M 57 12/16
Harami Cross Bearish 1M 57 12/16
Belt Hold Bearish 1W 57 23/08/2020
Doji Star Bearish 30 59 08/10/2021 14:30
Belt Hold Bullish 30 60 08/10/2021 14:00
Bullish Engulfing 30 60 08/10/2021 14:00
Bullish Engulfing 1M 62 7/16
Belt Hold Bearish 1D 62 20/07/2021
Bullish Hammer 1D 62 20/07/2021
Belt Hold Bearish 5H 64 31/08/2021 12:00
Morning Doji Star 5H 65 31/08/2021 07:00
Tri-Star Bullish 1H 65 28/09/2021 11:00
Harami Bullish 1D 66 30/06/2021
Harami Cross 1D 66 30/06/2021
Bullish doji Star 5H 66 30/08/2021 11:00
Harami Cross 5H 66 30/08/2021 11:00
Bullish doji Star 1W 67 31/05/2020
Three Black Crows 5H 67 30/08/2021 06:00
Belt Hold Bearish 1W 68 24/05/2020
Three Black Crows 5H 68 27/08/2021 13:00
Belt Hold Bullish 30 68 07/10/2021 10:00
Three Outside Up 30 68 07/10/2021 10:00
Belt Hold Bearish 1W 69 17/05/2020
Three Outside Down 5H 69 27/08/2021 08:00
Tri-Star Bearish 15 69 12/10/2021 09:30
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận DAD

Viết cảm nghĩ của bạn về Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email