CTCP Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Đà Nẵng (DAD)

Hà Nội
24,000.0
0.0(0.00%)
 • Khối lượng:
  0
 • Giá Mua/Bán:
  22,200.0/24,000.0
 • Biên độ ngày:
  24,000.0 - 24,000.0
 • Loại:Cổ phiếu
 • Thị trường:Việt Nam
 • Mã ISIN:VN000000DAD2

Bình luận DAD

Bạn cảm thấy thế nào về Phát Triển Giáo Dục Đà Nẵng?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tất Cả Bình Luận

(0)