Deere & Company (DE)

NYSE
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
371.07
+18.50
(+5.25%)
Đóng cửa
371.00
-0.07
(-0.02%)
Sau giờ đóng cửa
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Biên độ ngày
357.67
372.14
Biên độ 52 tuần
283.81
448.40
Khối lượng
2,850,373
Giá đ.cửa hôm trước
352.57
Giá mở cửa
360.07
Biên độ ngày
357.67-372.14
Biên độ 52 tuần
283.81-448.4
Khối lượng
2,850,373
KLTB (3 thg)
1,787,149
Thay đổi 1 năm
0.12%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
296,322,273
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh

Mọi Người Cũng Xem

16.53
CPNG
+2.61%
234.62
DHR
+0.83%
217.24
PANW
+0.21%
134.63
AMAT
-0.15%

Tin tức Deere & Company

Phân tích Deere & Company