Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
👀 Có Gì Trong Danh Mục Đầu Tư của Bezos, Buffett & Berkowitz? Mở Khóa Dữ Liệu
Đóng

Costco Wholesale Corp (COST)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
8,980.00 -39.00    -0.43%
03/06 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo MXN ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Mexico
Mã ISIN:  US22160K1051 
S/N:  22160K105
 • Khối lượng: 14
 • Giá Mua/Bán: 8,980.00 / 9,090.00
 • Biên độ ngày: 8,958.00 - 8,980.00
Costco 8,980.00 -39.00 -0.43%

Mô hình Nến COST

 
Truy cập tới hàng tá mô hình biểu đồ CFD hình nến trực tiếp về các chỉ báo thị trường tăng giá và giảm giá đối với cổ phiếu Costco Wholesale Corp và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình bao gồm đầy đủ các khung thời gian cho đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Dành được lợi thế thương mại với tính năng mô hình tự động nhận biết và nắm bắt tầm nhìn của các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Doji Star Bearish 30 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Belt Hold Bearish 1D 1 01/06/2023
Belt Hold Bullish 30 2 03/06/2023 01:30
Bullish Engulfing 30 2 03/06/2023 01:30
Deliberation Bearish 1D 3 30/05/2023
Doji Star Bearish 1D 3 30/05/2023
Belt Hold Bearish 5H 3 01/06/2023 01:00
Engulfing Bearish 5H 3 01/06/2023 01:00
Belt Hold Bullish 1H 5 02/06/2023 01:00
Tri-Star Bullish 15 5 03/06/2023 00:15
Belt Hold Bearish 1H 6 02/06/2023 00:00
Engulfing Bearish 1H 6 02/06/2023 00:00
Harami Bullish 1W 8 02/04/2023
Harami Bullish 1H 8 01/06/2023 02:00
Three Outside Up 15 8 02/06/2023 02:30
Three Inside Up 5H 9 26/05/2023 00:00
Belt Hold Bearish 1H 9 01/06/2023 01:00
Engulfing Bearish 1H 9 01/06/2023 01:00
Belt Hold Bullish 30 9 02/06/2023 01:00
Bullish Engulfing 30 9 02/06/2023 01:00
Morning Doji Star 30 9 02/06/2023 01:00
Morning Star 30 9 02/06/2023 01:00
Three Inside Up 30 9 02/06/2023 01:00
Harami Bullish 5H 10 25/05/2023 19:00
Harami Cross 30 10 02/06/2023 00:30
Harami Bullish 30 10 02/06/2023 00:30
Bullish doji Star 30 10 02/06/2023 00:30
Belt Hold Bullish 1D 11 17/05/2023
Belt Hold Bearish 30 11 02/06/2023 00:00
Engulfing Bearish 30 11 02/06/2023 00:00
Evening Doji Star 15 11 02/06/2023 01:45
Evening Star 15 11 02/06/2023 01:45
Bullish doji Star 5H 12 24/05/2023 18:00
Doji Star Bearish 1H 12 31/05/2023 22:00
Three Outside Up 1H 12 31/05/2023 22:00
Doji Star Bearish 15 12 02/06/2023 01:30
Falling Three Methods 1M 13 5/22
Bullish doji Star 1D 13 15/05/2023
Belt Hold Bullish 1H 13 31/05/2023 02:00
Bullish Engulfing 1H 13 31/05/2023 02:00
Belt Hold Bullish 15 13 02/06/2023 01:15
Bullish Engulfing 15 13 02/06/2023 01:15
Belt Hold Bearish 1D 14 12/05/2023
Falling Three Methods 1H 14 31/05/2023 01:00
Harami Bullish 30 14 01/06/2023 02:00
Belt Hold Bearish 30 15 01/06/2023 01:30
Engulfing Bearish 30 15 01/06/2023 01:30
Harami Cross 15 17 02/06/2023 00:15
Harami Bullish 15 17 02/06/2023 00:15
Bullish doji Star 15 17 02/06/2023 00:15
Harami Cross Bearish 1M 18 12/21
Abandoned Baby Bullish 1D 18 05/05/2023
Morning Doji Star 1D 18 05/05/2023
Morning Star 1D 18 05/05/2023
Belt Hold Bearish 15 18 02/06/2023 00:00
Engulfing Bearish 15 18 02/06/2023 00:00
Bullish doji Star 1D 19 04/05/2023
Belt Hold Bullish 5H 19 18/05/2023 02:00
Belt Hold Bearish 1H 19 30/05/2023 20:00
Engulfing Bearish 1H 20 27/05/2023 02:00
Bullish Engulfing 1W 21 01/01/2023
Doji Star Bearish 30 21 31/05/2023 22:30
Three Outside Up 30 21 31/05/2023 22:30
Belt Hold Bullish 30 22 31/05/2023 02:30
Bullish Engulfing 30 22 31/05/2023 02:30
Morning Doji Star 30 22 31/05/2023 02:30
Morning Star 30 22 31/05/2023 02:30
Three Inside Up 30 22 31/05/2023 02:30
Harami Bullish 5H 23 13/05/2023 02:00
Harami Cross 5H 23 13/05/2023 02:00
Belt Hold Bullish 1H 23 26/05/2023 23:00
Bullish Engulfing 1H 23 26/05/2023 23:00
Harami Cross 30 23 31/05/2023 02:00
Harami Bullish 30 23 31/05/2023 02:00
Bullish doji Star 30 23 31/05/2023 02:00
Bullish doji Star 15 24 01/06/2023 01:45
Harami Bullish 15 24 01/06/2023 01:45
Harami Cross 15 24 01/06/2023 01:45
Belt Hold Bearish 15 25 01/06/2023 01:30
Engulfing Bearish 15 25 01/06/2023 01:30
Three Outside Up 1M 26 4/21
Belt Hold Bullish 5H 26 11/05/2023 20:00
Bullish Engulfing 1M 27 3/21
Shooting Star 1W 27 20/11/2022
Evening Star 30 27 31/05/2023 00:00
Engulfing Bearish 30 27 31/05/2023 00:00
Evening Doji Star 30 27 31/05/2023 00:00
Belt Hold Bearish 30 27 31/05/2023 00:00
Harami Bullish 1D 28 18/04/2023
Doji Star Bearish 30 28 30/05/2023 23:30
Upside Gap Three Methods 1W 30 30/10/2022
Tri-Star Bullish 5H 31 05/05/2023 19:00
Harami Bullish 30 32 30/05/2023 21:30
Bullish doji Star 5H 33 03/05/2023 02:00
Harami Bullish 5H 33 03/05/2023 02:00
Harami Cross 5H 33 03/05/2023 02:00
Shooting Star 1D 34 05/04/2023
Harami Cross 1H 34 25/05/2023 00:00
Bullish doji Star 1H 34 25/05/2023 00:00
Harami Bullish 1H 34 25/05/2023 00:00
Belt Hold Bearish 30 34 30/05/2023 20:30
Homing Pigeon 1W 35 25/09/2022
Inverted Hammer 1W 35 25/09/2022
Bullish doji Star 30 35 27/05/2023 02:30
Harami Bullish 30 35 27/05/2023 02:30
Harami Cross 30 35 27/05/2023 02:30
Doji Star Bearish 30 37 27/05/2023 01:30
Bullish doji Star 1H 38 24/05/2023 20:00
Belt Hold Bullish 15 39 31/05/2023 02:30
Bullish Engulfing 15 39 31/05/2023 02:30
Engulfing Bearish 1M 40 02/20
Harami Bearish 30 40 27/05/2023 00:00
Belt Hold Bullish 30 41 26/05/2023 23:30
Bullish Engulfing 30 41 26/05/2023 23:30
Bullish doji Star 15 41 31/05/2023 02:00
Harami Bullish 15 41 31/05/2023 02:00
Harami Cross 15 41 31/05/2023 02:00
Belt Hold Bullish 1H 42 23/05/2023 23:00
Belt Hold Bearish 15 42 31/05/2023 01:45
Engulfing Bearish 15 42 31/05/2023 01:45
Three Inside Up 1M 43 11/19
Dark Cloud Cover 1W 43 31/07/2022
Harami Bullish 1M 44 10/19
Deliberation Bearish 15 44 31/05/2023 01:15
Harami Cross 1D 46 17/03/2023
Harami Bullish 1D 46 17/03/2023
Three Inside Up 15 46 31/05/2023 00:45
Belt Hold Bearish 1D 47 16/03/2023
Bullish doji Star 15 47 31/05/2023 00:30
Harami Bullish 15 47 31/05/2023 00:30
Harami Cross 15 47 31/05/2023 00:30
Hanging Man 1H 48 22/05/2023 23:00
Belt Hold Bearish 15 48 31/05/2023 00:15
Engulfing Bearish 15 48 31/05/2023 00:15
Three Inside Up 5H 49 13/04/2023 22:00
Belt Hold Bullish 5H 49 13/04/2023 22:00
Bullish Engulfing 5H 49 13/04/2023 22:00
Harami Bullish 5H 50 13/04/2023 02:00
Harami Cross 5H 50 13/04/2023 02:00
Doji Star Bearish 30 50 26/05/2023 01:30
Belt Hold Bullish 30 51 26/05/2023 01:00
Bullish Engulfing 30 51 26/05/2023 01:00
Doji Star Bearish 15 51 30/05/2023 23:30
Belt Hold Bullish 15 52 30/05/2023 23:15
Bullish Engulfing 15 52 30/05/2023 23:15
Harami Cross 1M 53 01/19
Doji Star Bearish 1H 53 19/05/2023 02:00
Three Outside Up 1H 53 19/05/2023 02:00
Belt Hold Bullish 1H 54 18/05/2023 02:00
Bullish Engulfing 1H 54 18/05/2023 02:00
Bullish doji Star 15 54 30/05/2023 22:45
Harami Bullish 15 54 30/05/2023 22:45
Harami Cross 15 54 30/05/2023 22:45
Belt Hold Bearish 15 55 30/05/2023 22:30
Engulfing Bearish 15 55 30/05/2023 22:30
Tri-Star Bullish 1H 56 18/05/2023 00:00
Belt Hold Bullish 1D 58 01/03/2023
Tri-Star Bullish 1H 58 17/05/2023 02:00
Harami Bearish 1M 59 7/18
Tri-Star Bullish 1H 60 16/05/2023 02:00
Tri-Star Bullish 30 60 25/05/2023 00:00
Three Outside Up 1M 61 5/18
Tri-Star Bearish 30 61 24/05/2023 23:30
Bullish Engulfing 1M 62 4/18
Inverted Hammer 1D 62 23/02/2023
Harami Bullish 1H 62 13/05/2023 02:00
Harami Cross 1H 62 13/05/2023 02:00
Belt Hold Bearish 15 62 30/05/2023 20:45
Belt Hold Bearish 1H 63 13/05/2023 01:00
Engulfing Bearish 1H 63 13/05/2023 01:00
Belt Hold Bullish 1D 64 21/02/2023
Bullish doji Star 15 64 27/05/2023 02:30
Harami Cross 15 64 27/05/2023 02:30
Harami Bullish 15 64 27/05/2023 02:30
Three Inside Up 1W 65 27/02/2022
Three Inside Down 1D 65 17/02/2023
Belt Hold Bearish 15 65 27/05/2023 02:15
Engulfing Bearish 15 65 27/05/2023 02:15
Harami Bullish 1W 66 20/02/2022
Harami Cross 1W 66 20/02/2022
Harami Bearish 1D 66 16/02/2023
Harami Cross Bearish 1D 66 16/02/2023
Harami Cross 5H 66 29/03/2023 02:00
Bullish doji Star 5H 66 29/03/2023 02:00
Harami Bullish 5H 66 29/03/2023 02:00
Bullish doji Star 30 67 24/05/2023 20:30
Harami Bullish 5H 68 28/03/2023 01:00
Belt Hold Bullish 1H 68 11/05/2023 23:00
Three Outside Down 30 68 24/05/2023 02:30
Three Outside Up 1W 69 30/01/2022
Engulfing Bearish 5H 69 27/03/2023 20:00
Belt Hold Bearish 30 69 24/05/2023 02:00
Engulfing Bearish 30 69 24/05/2023 02:00
Doji Star Bearish 15 69 27/05/2023 01:15
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

 

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận COST

Viết cảm nghĩ của bạn về Costco Wholesale Corp
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email