Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY)

Thị Trường OTC
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
63.68
-2.14
(-3.25%)
Đóng cửa
63.78
+0.09
(+0.15%)
Sau giờ đóng cửa
Dữ Liệu Trì Hoãn
Tỷ Suất Cổ Tức Cao
Biên độ ngày
63.68
65.35
Biên độ 52 tuần
58.14
78.96
Khối lượng
39,227
Giá đ.cửa hôm trước
65.82
Giá mở cửa
64.35
Biên độ ngày
63.68-65.35
Biên độ 52 tuần
58.14-78.96
Khối lượng
39,227
KLTB (3 thg)
30,389
Thay đổi 1 năm
2.07%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
1,674,519,391
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Mọi Người Cũng Xem

151.27
FN
-1.62%
38.79
HTHT
-1.65%
32.15
EQNR
-2.28%
32.63
AAGIY
-2.28%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về CMWAY?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc

Hồ sơ Công ty Commonwealth Bank of Australia PK

Lĩnh vực
Tài chính
Nhân viên
48860
Thị trường
Úc

Báo cáo Thu nhập B