Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (SCD)

HOSE
16,300.0
0.0(0.00%)
  • Khối lượng:
    400
  • Giá Mua/Bán:
    15,000.0/16,950.0
  • Biên độ ngày:
    16,300.0 - 16,300.0

Phân tích SCD