Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
👀 Có Gì Trong Danh Mục Đầu Tư của Bezos, Buffett & Berkowitz? Mở Khóa Dữ Liệu
Đóng

Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (SCD)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
16,300.0 +0.0    +0.00%
11:09:09 - Dữ Liệu theo Thời Gian Thực. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000SCD6 
 • Khối lượng: 400
 • Giá Mua/Bán: 15,000.0 / 16,950.0
 • Biên độ ngày: 16,300.0 - 16,300.0
Nước giải khát Chương Dương 16,300.0 +0.0 +0.00%

Mô hình Nến SCD

 
Truy cập tới hàng tá mô hình biểu đồ CFD hình nến trực tiếp về các chỉ báo thị trường tăng giá và giảm giá đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình bao gồm đầy đủ các khung thời gian cho đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Dành được lợi thế thương mại với tính năng mô hình tự động nhận biết và nắm bắt tầm nhìn của các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Bullish Hammer 1W Hiện tại
Doji Star Bearish 1D Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Belt Hold Bullish 1D 2 31/05/2023
Thrusting Bearish 1M 4 02/23
Belt Hold Bullish 5H 4 31/05/2023 10:00
Belt Hold Bearish 1M 5 01/23
Engulfing Bearish 1M 5 01/23
Harami Bullish 1D 5 25/05/2023
Harami Cross 1D 5 25/05/2023
Homing Pigeon 1D 6 24/05/2023
Harami Bullish 5H 6 25/05/2023 09:00
Harami Cross 5H 6 25/05/2023 09:00
Doji Star Bearish 1H 6 31/05/2023 14:00
Doji Star Bearish 30 7 31/05/2023 14:00
Belt Hold Bearish 1W 8 09/04/2023
Tri-Star Bearish 30 9 31/05/2023 13:00
Doji Star Bearish 15 9 31/05/2023 13:45
Belt Hold Bullish 15 10 31/05/2023 13:30
Bullish Engulfing 15 10 31/05/2023 13:30
Tri-Star Bearish 15 11 31/05/2023 13:15
Harami Cross Bearish 1D 12 09/05/2023
Belt Hold Bullish 5H 12 15/05/2023 09:00
Thrusting Bearish 1W 13 05/03/2023
Bullish Engulfing 1D 13 05/05/2023
Belt Hold Bullish 1D 13 05/05/2023
Tri-Star Bullish 5H 13 12/05/2023 11:00
Belt Hold Bearish 1W 14 26/02/2023
Doji Star Bearish 5H 15 10/05/2023 14:00
Tri-Star Bullish 30 15 25/05/2023 13:30
Tri-Star Bullish 1D 16 26/04/2023
Morning Doji Star 1H 16 24/05/2023 10:00
Morning Star 1H 16 24/05/2023 10:00
Three Inside Up 1H 16 24/05/2023 10:00
Harami Cross 1H 17 23/05/2023 14:00
Harami Bullish 1H 17 23/05/2023 14:00
Bullish doji Star 1H 17 23/05/2023 14:00
Harami Bullish 30 17 24/05/2023 13:30
Harami Cross 30 17 24/05/2023 13:30
Tri-Star Bullish 5H 18 09/05/2023 08:00
Belt Hold Bearish 30 18 24/05/2023 13:00
Engulfing Bearish 30 18 24/05/2023 13:00
Evening Doji Star 30 18 24/05/2023 13:00
Evening Star 30 18 24/05/2023 13:00
Tri-Star Bearish 5H 19 05/05/2023 14:00
Evening Star 1W 20 08/01/2023
Evening Doji Star 1W 20 08/01/2023
Abandoned Baby Bearish 1W 20 08/01/2023
Three Inside Up 30 20 24/05/2023 10:30
Morning Doji Star 30 20 24/05/2023 10:30
Morning Star 30 20 24/05/2023 10:30
Deliberation Bearish 1W 21 01/01/2023
Doji Star Bearish 1W 21 01/01/2023
Belt Hold Bearish 1D 21 11/04/2023
Engulfing Bearish 1D 21 11/04/2023
Bullish doji Star 30 21 23/05/2023 14:00
Harami Bullish 30 21 23/05/2023 14:00
Harami Cross 30 21 23/05/2023 14:00
Tri-Star Bullish 15 21 24/05/2023 14:15
Belt Hold Bullish 1M 22 8/21
Inverted Hammer 1M 22 8/21
Deliberation Bearish 1D 23 06/04/2023
Doji Star Bearish 1D 23 06/04/2023
Tri-Star Bullish 5H 23 25/04/2023 14:00
Bullish doji Star 1H 23 22/05/2023 13:00
Tri-Star Bullish 15 23 24/05/2023 13:45
Harami Cross 1M 24 6/21
Harami Bullish 1M 24 6/21
Bullish doji Star 1M 24 6/21
Tri-Star Bearish 15 24 24/05/2023 13:15
Belt Hold Bullish 1W 25 20/11/2022
Bullish Engulfing 1W 25 20/11/2022
Tri-Star Bullish 5H 25 19/04/2023 08:00
Belt Hold Bullish 1H 26 15/05/2023 09:00
Tri-Star Bullish 1D 27 28/03/2023
Bullish doji Star 5H 27 11/04/2023 10:00
Belt Hold Bearish 1H 27 12/05/2023 14:00
Engulfing Bearish 1H 27 12/05/2023 14:00
Doji Star Bearish 15 27 24/05/2023 10:45
Belt Hold Bearish 5H 28 11/04/2023 05:00
Bullish doji Star 1W 29 23/10/2022
Harami Cross 1W 29 23/10/2022
Harami Bullish 1W 29 23/10/2022
Tri-Star Bullish 30 29 22/05/2023 14:00
Tri-Star Bullish 1H 30 12/05/2023 10:00
Bullish doji Star 15 30 23/05/2023 14:00
Harami Bullish 15 30 23/05/2023 14:00
Harami Cross 15 30 23/05/2023 14:00
Belt Hold Bearish 1M 31 11/20
Tri-Star Bearish 1H 31 12/05/2023 09:00
Harami Cross 30 31 15/05/2023 13:30
Bullish doji Star 30 31 15/05/2023 13:30
Harami Bullish 30 31 15/05/2023 13:30
Belt Hold Bullish 1W 33 25/09/2022
Doji Star Bearish 5H 33 04/04/2023 13:00
Harami Bullish 30 33 15/05/2023 10:30
Harami Cross 30 33 15/05/2023 10:30
Doji Star Bearish 1H 34 10/05/2023 10:00
Belt Hold Bullish 1H 35 10/05/2023 09:00
Bullish Engulfing 1H 35 10/05/2023 09:00
Tri-Star Bullish 1D 36 07/03/2023
Tri-Star Bullish 5H 36 28/03/2023 06:00
Belt Hold Bullish 30 36 15/05/2023 09:00
Belt Hold Bullish 1D 37 06/03/2023
Belt Hold Bearish 30 37 12/05/2023 14:00
Engulfing Bearish 30 37 12/05/2023 14:00
Doji Star Bearish 1W 38 21/08/2022
Tri-Star Bearish 1D 38 02/03/2023
Belt Hold Bullish 1W 39 14/08/2022
Tri-Star Bullish 15 39 22/05/2023 14:00
Doji Star Bearish 1M 40 02/20
Harami Bullish 1D 40 24/02/2023
Harami Cross 1D 40 24/02/2023
Tri-Star Bearish 1H 40 05/05/2023 14:00
Belt Hold Bearish 1D 41 23/02/2023
Engulfing Bearish 1D 41 23/02/2023
Tri-Star Bullish 15 41 15/05/2023 13:45
Harami Bullish 1W 42 24/07/2022
Harami Cross 1W 42 24/07/2022
Tri-Star Bullish 30 42 12/05/2023 10:00
Belt Hold Bearish 1W 43 17/07/2022
Dark Cloud Cover 1W 43 17/07/2022
Tri-Star Bearish 30 43 12/05/2023 09:30
Three Outside Up 1D 44 20/02/2023
Doji Star Bearish 1D 44 20/02/2023
Abandoned Baby Bullish 1D 45 17/02/2023
Belt Hold Bullish 1D 45 17/02/2023
Bullish Engulfing 1D 45 17/02/2023
Tri-Star Bearish 15 45 15/05/2023 10:15
Harami Cross 1M 46 8/19
Bullish doji Star 1D 46 15/02/2023
Doji Star Bearish 30 46 10/05/2023 10:00
Deliberation Bearish 15 47 15/05/2023 09:30
Tri-Star Bearish 5H 48 02/03/2023 10:00
Doji Star Bearish 1M 49 5/19
Belt Hold Bullish 15 49 15/05/2023 09:00
Bullish doji Star 5H 50 24/02/2023 09:00
Harami Bullish 5H 50 24/02/2023 09:00
Harami Cross 5H 50 24/02/2023 09:00
Bullish doji Star 15 50 12/05/2023 14:15
Harami Bullish 15 50 12/05/2023 14:15
Harami Cross 15 50 12/05/2023 14:15
Engulfing Bearish 1M 51 3/19
Tri-Star Bullish 1H 51 12/04/2023 14:00
Tri-Star Bullish 1D 52 03/02/2023
Bullish Engulfing 1M 53 01/19
Tri-Star Bullish 30 53 09/05/2023 10:00
Bullish doji Star 1D 54 31/01/2023
Tri-Star Bearish 30 54 05/05/2023 14:00
Bullish doji Star 1H 55 11/04/2023 10:00
Doji Star Bearish 5H 56 20/02/2023 10:00
Three Outside Up 5H 56 20/02/2023 10:00
Belt Hold Bearish 1H 56 11/04/2023 09:00
Downside Gap Three Methods 1M 57 9/18
Belt Hold Bullish 5H 57 17/02/2023 12:00
Bullish Engulfing 5H 57 17/02/2023 12:00
Belt Hold Bearish 1W 59 27/03/2022
Bullish doji Star 5H 59 15/02/2023 10:00
Tri-Star Bullish 15 59 12/05/2023 09:45
Tri-Star Bearish 15 60 12/05/2023 09:30
Belt Hold Bearish 1D 63 09/12/2022
Three Outside Up 1D 64 08/12/2022
Tri-Star Bearish 30 64 25/04/2023 10:30
Doji Star Bearish 15 64 10/05/2023 10:00
Belt Hold Bullish 1D 65 02/12/2022
Bullish Engulfing 1D 65 02/12/2022
Belt Hold Bullish 5H 65 06/02/2023 11:00
Bullish Engulfing 5H 65 06/02/2023 11:00
Belt Hold Bullish 15 65 10/05/2023 09:30
Bullish Engulfing 15 65 10/05/2023 09:30
Three Inside Up 1W 67 23/01/2022
Harami Bullish 1D 67 28/11/2022
Harami Cross 1D 67 28/11/2022
Tri-Star Bullish 5H 67 03/02/2023 13:00
Doji Star Bearish 1H 67 04/04/2023 14:00
Tri-Star Bullish 30 67 12/04/2023 14:00
Harami Bullish 1W 68 16/01/2022
Tri-Star Bearish 30 68 12/04/2023 11:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

 

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận SCD

Viết cảm nghĩ của bạn về Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email