Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

China Construction Bank Corp (0939)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
0.6717 +0.0057    +0.86%
21:30:00 - Dữ Liệu Trì Hoãn. Tiền tệ tính theo EUR ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Đức
Mã ISIN:  CNE1000002H1 
S/N:  A0M4XF
 • Khối lượng: 21,000
 • Giá Mua/Bán: 0.0000 / 0.0000
 • Biên độ ngày: 0.6425 - 0.6717
China Construction Bank 0.6717 +0.0057 +0.86%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Belt Hold Bullish 1D Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Belt Hold Bullish 1D 1 14/01/2022
Tri-Star Bullish 15 1 17/01/2022 18:45
Inverted Hammer 1M 2 11/21
Tri-Star Bearish 1H 2 17/01/2022 14:00
Tri-Star Bearish 30 2 17/01/2022 14:00
Tri-Star Bearish 15 2 17/01/2022 14:15
Inverted Hammer 1M 3 10/21
Belt Hold Bullish 5H 4 14/01/2022 13:00
Evening Doji Star 1W 5 12/12/2021
Abandoned Baby Bearish 1W 5 12/12/2021
Doji Star Bearish 1D 5 10/01/2022
Tri-Star Bullish 5H 5 13/01/2022 22:00
Doji Star Bearish 1W 6 05/12/2021
Gravestone Doji 1W 6 05/12/2021
Belt Hold Bullish 1H 6 14/01/2022 14:00
Tri-Star Bullish 30 6 14/01/2022 14:30
Tri-Star Bullish 15 6 14/01/2022 14:30
Tri-Star Bullish 5H 7 12/01/2022 21:00
Tri-Star Bullish 1H 7 13/01/2022 22:00
Tri-Star Bearish 30 7 14/01/2022 14:00
Tri-Star Bearish 15 7 14/01/2022 14:15
Tri-Star Bearish 5H 8 12/01/2022 11:00
Tri-Star Bullish 30 8 13/01/2022 22:00
Tri-Star Bullish 15 8 13/01/2022 22:15
Doji Star Bearish 1D 9 04/01/2022
Tri-Star Bullish 1H 9 12/01/2022 23:00
Tri-Star Bearish 1H 10 12/01/2022 14:00
Tri-Star Bullish 30 10 12/01/2022 23:30
Tri-Star Bullish 15 10 12/01/2022 23:45
Tri-Star Bearish 1D 11 30/12/2021
Tri-Star Bearish 30 11 12/01/2022 14:00
Tri-Star Bearish 15 11 12/01/2022 14:15
Harami Bullish 1M 12 01/21
Doji Star Bearish 1D 13 28/12/2021
Tri-Star Bearish 5H 14 06/01/2022 10:00
Doji Star Bearish 30 15 10/01/2022 14:00
Doji Star Bearish 15 15 10/01/2022 14:00
Bullish doji Star 1M 17 8/20
Tri-Star Bearish 30 17 06/01/2022 14:00
Tri-Star Bearish 15 17 06/01/2022 14:15
Doji Star Bearish 5H 19 03/01/2022 17:00
Tri-Star Bearish 5H 21 30/12/2021 13:00
Doji Star Bearish 1H 21 03/01/2022 20:00
Tri-Star Bearish 30 21 03/01/2022 23:30
Tri-Star Bearish 15 21 03/01/2022 23:30
Shooting Star 1W 22 15/08/2021
Belt Hold Bullish 1D 22 14/12/2021
Inverted Hammer 1W 23 08/08/2021
Tri-Star Bullish 1H 23 03/01/2022 14:00
Doji Star Bearish 30 23 03/01/2022 20:00
Doji Star Bearish 15 23 03/01/2022 20:15
Engulfing Bearish 1M 24 01/20
Belt Hold Bullish 1D 24 10/12/2021
Tri-Star Bullish 5H 24 27/12/2021 20:00
Tri-Star Bearish 1H 24 30/12/2021 14:00
Inverted Hammer 1W 25 25/07/2021
Tri-Star Bearish 5H 25 27/12/2021 10:00
Tri-Star Bullish 30 25 03/01/2022 14:00
Tri-Star Bullish 15 25 03/01/2022 14:15
Tri-Star Bearish 30 26 30/12/2021 14:00
Tri-Star Bearish 15 26 30/12/2021 14:15
Tri-Star Bullish 1H 27 27/12/2021 21:00
Tri-Star Bearish 1H 28 27/12/2021 14:00
Doji Star Bearish 1W 29 27/06/2021
Harami Cross Bearish 1D 29 03/12/2021
Tri-Star Bullish 30 29 27/12/2021 21:30
Tri-Star Bullish 15 29 27/12/2021 21:45
Tri-Star Bullish 5H 30 17/12/2021 15:00
Tri-Star Bearish 30 30 27/12/2021 14:00
Tri-Star Bearish 15 30 27/12/2021 14:15
Belt Hold Bullish 1D 33 29/11/2021
Bullish Engulfing 1D 33 29/11/2021
Tri-Star Bullish 1H 33 17/12/2021 16:00
Tri-Star Bullish 5H 34 14/12/2021 17:00
Tri-Star Bullish 30 35 17/12/2021 16:00
Tri-Star Bullish 15 35 17/12/2021 16:00
Tri-Star Bearish 1H 36 15/12/2021 14:00
Belt Hold Bullish 1W 37 02/05/2021
Tri-Star Bullish 1H 37 14/12/2021 17:00
Tri-Star Bearish 30 38 15/12/2021 14:00
Tri-Star Bearish 15 38 15/12/2021 14:15
Three Black Crows 1W 39 18/04/2021
Tri-Star Bullish 30 39 14/12/2021 17:00
Tri-Star Bullish 15 39 14/12/2021 17:15
Tri-Star Bullish 1H 40 13/12/2021 20:00
Three Outside Up 1D 42 16/11/2021
Tri-Star Bullish 5H 42 08/12/2021 16:00
Tri-Star Bullish 15 42 13/12/2021 20:45
Tri-Star Bullish 30 44 10/12/2021 20:00
Tri-Star Bullish 15 44 10/12/2021 20:00
Belt Hold Bearish 1W 45 07/03/2021
Tri-Star Bullish 1H 45 08/12/2021 17:00
Doji Star Bearish 1D 46 10/11/2021
Belt Hold Bullish 1D 47 09/11/2021
Inverted Hammer 1D 47 09/11/2021
Tri-Star Bullish 30 47 08/12/2021 17:30
Tri-Star Bullish 15 47 08/12/2021 17:45
Shooting Star 1W 48 14/02/2021
Three Outside Up 1W 48 14/02/2021
Belt Hold Bullish 1D 48 08/11/2021
Bullish Engulfing 1D 48 08/11/2021
Harami Cross Bearish 5H 48 03/12/2021 01:00
Abandoned Baby Bullish 1W 49 07/02/2021
Bullish Engulfing 1W 49 07/02/2021
Tri-Star Bearish 30 49 07/12/2021 14:00
Tri-Star Bearish 15 49 07/12/2021 14:15
Harami Cross 1W 50 31/01/2021
Belt Hold Bullish 1D 50 04/11/2021
Harami Cross Bearish 1H 51 03/12/2021 03:00
Three Inside Up 1D 52 02/11/2021
Harami Bullish 1D 53 01/11/2021
Harami Cross Bearish 30 53 03/12/2021 03:30
Harami Cross Bearish 15 53 03/12/2021 03:45
Tri-Star Bullish 1H 54 01/12/2021 14:00
Belt Hold Bullish 1D 55 28/10/2021
Tri-Star Bullish 30 56 01/12/2021 14:00
Tri-Star Bullish 15 56 01/12/2021 14:15
Belt Hold Bullish 1D 57 26/10/2021
Bullish Engulfing 1D 57 26/10/2021
Belt Hold Bullish 5H 57 25/11/2021 13:00
Bullish Engulfing 5H 57 25/11/2021 13:00
Harami Cross Bearish 5H 58 24/11/2021 17:00
Tri-Star Bearish 15 58 29/11/2021 23:30
Bullish Engulfing 5H 59 24/11/2021 12:00
Belt Hold Bullish 5H 59 24/11/2021 12:00
Tri-Star Bullish 30 60 29/11/2021 14:00
Harami Bearish 1W 61 15/11/2020
Harami Cross Bearish 1W 61 15/11/2020
Belt Hold Bullish 1D 61 20/10/2021
Bullish Engulfing 1D 61 20/10/2021
Tri-Star Bullish 15 61 29/11/2021 14:15
Belt Hold Bullish 1H 62 25/11/2021 14:00
Bullish Engulfing 1H 62 25/11/2021 14:00
Tri-Star Bullish 30 62 25/11/2021 22:00
Three Outside Up 5H 63 19/11/2021 17:00
Tri-Star Bearish 1H 63 24/11/2021 18:00
Tri-Star Bullish 15 63 25/11/2021 22:15
Belt Hold Bullish 1D 64 15/10/2021
Belt Hold Bullish 5H 64 19/11/2021 12:00
Bullish Engulfing 5H 64 19/11/2021 12:00
Tri-Star Bullish 30 64 25/11/2021 14:30
Tri-Star Bullish 15 65 25/11/2021 14:45
Morning Star 1W 66 11/10/2020
Morning Doji Star 1W 66 11/10/2020
Abandoned Baby Bullish 1W 66 11/10/2020
Tri-Star Bearish 30 66 24/11/2021 18:30
Bullish doji Star 1W 67 04/10/2020
Tri-Star Bearish 15 67 24/11/2021 18:45
Tri-Star Bullish 1D 68 11/10/2021
Bullish Hammer 1W 69 20/09/2020
Tri-Star Bearish 1D 69 08/10/2021
Tri-Star Bullish 15 69 24/11/2021 14:15
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận 0939

Viết cảm nghĩ của bạn về China Construction Bank Corp
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email