Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

China Construction Bank Corp (CICHF)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
0.6994 +0.0058    +0.84%
22:24:00 - Dữ Liệu Trì Hoãn. Tiền tệ tính theo USD ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Hoa Kỳ
Mã ISIN:  CNE1000002H1 
S/N:  E1000002H
 • Khối lượng: 100
 • Giá Mua/Bán: 0.0000 / 0.0000
 • Biên độ ngày: 0.6994 - 0.6994
China Construction Bank 0.6994 +0.0058 +0.84%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Bullish doji Star 1W 2 01/05/2022
Belt Hold Bearish 1M 3 02/22
Tri-Star Bullish 1H 3 16/05/2022 20:00
Tri-Star Bullish 30 3 16/05/2022 20:30
Tri-Star Bullish 15 3 16/05/2022 20:30
Three Outside Up 1M 4 01/22
Bullish Engulfing 1M 5 12/21
Tri-Star Bullish 5H 5 10/05/2022 19:00
Tri-Star Bearish 30 5 11/05/2022 22:00
Tri-Star Bearish 15 5 11/05/2022 22:00
Bullish Hammer 1M 6 11/21
Hanging Man 1W 6 03/04/2022
Tri-Star Bullish 1H 7 10/05/2022 21:00
Tri-Star Bullish 30 7 10/05/2022 21:00
Tri-Star Bullish 15 7 10/05/2022 21:15
Three Outside Up 1W 8 20/03/2022
Bullish Engulfing 1W 9 13/03/2022
Tri-Star Bearish 5H 9 28/04/2022 02:00
Bullish Engulfing 1W 11 27/02/2022
Belt Hold Bullish 1W 11 27/02/2022
Tri-Star Bearish 1H 11 28/04/2022 02:00
Tri-Star Bearish 30 11 28/04/2022 02:30
Tri-Star Bearish 15 11 28/04/2022 02:45
Tri-Star Bullish 1H 12 25/04/2022 20:00
Tri-Star Bullish 30 12 25/04/2022 20:30
Tri-Star Bullish 15 12 25/04/2022 20:30
Harami Bullish 1W 13 13/02/2022
Harami Cross 1W 13 13/02/2022
Tri-Star Bullish 1H 14 21/04/2022 20:00
Tri-Star Bullish 30 14 21/04/2022 20:30
Tri-Star Bullish 15 14 21/04/2022 20:30
Three Inside Up 1M 15 02/21
Belt Hold Bearish 1W 15 30/01/2022
Harami Bullish 1M 16 01/21
Belt Hold Bearish 1W 16 23/01/2022
Tri-Star Bearish 1D 18 23/03/2022
Tri-Star Bearish 30 18 12/04/2022 00:30
Tri-Star Bearish 15 18 12/04/2022 00:45
Downside Gap Three Methods 1M 19 10/20
Belt Hold Bearish 1W 19 02/01/2022
Engulfing Bearish 1W 19 02/01/2022
Belt Hold Bullish 5H 19 30/03/2022 18:00
Tri-Star Bullish 1H 19 08/04/2022 20:00
Tri-Star Bullish 30 19 08/04/2022 20:30
Tri-Star Bullish 15 19 08/04/2022 20:30
Tri-Star Bearish 15 20 06/04/2022 21:00
Tri-Star Bullish 1H 23 30/03/2022 22:00
Tri-Star Bullish 30 23 30/03/2022 22:00
Tri-Star Bullish 15 23 30/03/2022 22:00
Tri-Star Bearish 30 24 30/03/2022 20:30
Tri-Star Bearish 15 24 30/03/2022 20:30
Abandoned Baby Bullish 1D 25 09/03/2022
Bullish Engulfing 1D 25 09/03/2022
Tri-Star Bullish 1H 25 26/03/2022 02:00
Tri-Star Bullish 30 25 26/03/2022 02:30
Tri-Star Bullish 15 25 26/03/2022 02:45
Bullish doji Star 1D 26 08/03/2022
Harami Bullish 1W 27 07/11/2021
Harami Cross 1W 27 07/11/2021
Tri-Star Bearish 15 27 23/03/2022 20:30
Engulfing Bearish 1M 28 01/20
Three Line Strike 1M 28 01/20
Falling Three Methods 1W 28 31/10/2021
Belt Hold Bullish 5H 29 10/03/2022 03:00
Bullish Engulfing 5H 29 10/03/2022 03:00
Belt Hold Bearish 30 29 17/03/2022 20:30
Tri-Star Bearish 15 29 17/03/2022 20:45
Belt Hold Bullish 1D 30 28/02/2022
Bullish Engulfing 1D 30 28/02/2022
Tri-Star Bearish 1H 30 16/03/2022 20:00
Tri-Star Bearish 30 30 16/03/2022 20:30
Tri-Star Bullish 15 30 17/03/2022 20:30
Three Inside Up 1M 31 10/19
Falling Three Methods 1W 31 10/10/2021
Tri-Star Bearish 15 31 16/03/2022 20:30
Tri-Star Bullish 1D 32 23/02/2022
Bullish doji Star 5H 32 09/03/2022 02:00
Abandoned Baby Bullish 1W 33 26/09/2021
Bullish Engulfing 1W 33 26/09/2021
Bullish doji Star 1W 34 19/09/2021
Dragonfly Doji 1W 34 19/09/2021
Belt Hold Bullish 1H 35 10/03/2022 03:00
Bullish Engulfing 1H 35 10/03/2022 03:00
Belt Hold Bullish 30 35 10/03/2022 03:00
Bullish Engulfing 30 35 10/03/2022 03:00
Tri-Star Bearish 15 35 12/03/2022 03:45
Harami Bullish 1D 36 08/02/2022
Harami Cross 1D 36 08/02/2022
Tri-Star Bullish 30 36 09/03/2022 22:30
Tri-Star Bullish 15 36 10/03/2022 03:15
Tri-Star Bullish 5H 37 28/02/2022 18:00
Tri-Star Bullish 15 38 09/03/2022 22:30
Tri-Star Bullish 5H 39 23/02/2022 23:00
Tri-Star Bearish 1H 40 07/03/2022 22:00
Tri-Star Bearish 30 40 07/03/2022 22:00
Tri-Star Bullish 1D 41 20/01/2022
Tri-Star Bearish 1H 42 03/03/2022 22:00
Tri-Star Bearish 30 42 03/03/2022 22:00
Tri-Star Bearish 15 42 07/03/2022 22:15
Tri-Star Bearish 5H 43 08/02/2022 23:00
Tri-Star Bearish 15 44 03/03/2022 22:15
Belt Hold Bearish 1D 46 05/01/2022
Engulfing Bearish 1D 46 05/01/2022
Tri-Star Bearish 30 46 25/02/2022 23:00
Belt Hold Bullish 1W 47 20/06/2021
Bullish doji Star 1W 47 20/06/2021
Doji Star Bearish 1D 47 27/12/2021
Tri-Star Bullish 1H 47 24/02/2022 01:00
Tri-Star Bullish 15 47 28/02/2022 22:15
Engulfing Bearish 1W 48 13/06/2021
Tri-Star Bullish 5H 48 21/01/2022 00:00
Tri-Star Bearish 15 48 25/02/2022 23:00
Harami Cross 1W 49 06/06/2021
Belt Hold Bearish 1D 49 22/12/2021
Tri-Star Bullish 15 49 24/02/2022 01:45
Belt Hold Bearish 1D 50 21/12/2021
Engulfing Bearish 1D 50 21/12/2021
Tri-Star Bullish 15 51 19/02/2022 02:15
Harami Cross 1W 52 16/05/2021
Harami Bullish 1W 52 16/05/2021
Tri-Star Bearish 1H 52 09/02/2022 00:00
Tri-Star Bearish 30 52 09/02/2022 00:00
Tri-Star Bearish 5H 53 06/01/2022 00:00
Belt Hold Bearish 1M 54 11/17
Dark Cloud Cover 1M 54 11/17
Belt Hold Bullish 1W 54 02/05/2021
Tri-Star Bearish 15 54 09/02/2022 00:15
Doji Star Bearish 5H 55 27/12/2021 20:00
Tri-Star Bearish 30 55 26/01/2022 22:00
Three Outside Up 1M 57 8/17
Belt Hold Bearish 5H 57 22/12/2021 20:00
Tri-Star Bullish 1H 57 21/01/2022 01:00
Tri-Star Bearish 15 57 26/01/2022 22:15
Bullish Engulfing 1M 58 7/17
Belt Hold Bearish 5H 58 22/12/2021 00:00
Engulfing Bearish 5H 58 22/12/2021 00:00
Engulfing Bearish 1M 59 6/17
Tri-Star Bearish 30 59 15/01/2022 01:00
Tri-Star Bullish 15 59 21/01/2022 01:30
Evening Doji Star 1M 61 4/17
Evening Star 1M 61 4/17
Belt Hold Bearish 1W 61 07/03/2021
Harami Cross Bearish 5H 61 17/12/2021 20:00
Tri-Star Bullish 1H 61 11/01/2022 02:00
Tri-Star Bullish 30 61 11/01/2022 02:00
Tri-Star Bearish 15 61 15/01/2022 01:00
Doji Star Bearish 1M 62 3/17
Tri-Star Bearish 30 62 06/01/2022 01:30
Separating Lines Bullish 1M 63 02/17
Tri-Star Bullish 15 63 11/01/2022 02:15
Harami Cross Bearish 1D 64 17/11/2021
Tri-Star Bearish 15 64 06/01/2022 01:30
Harami Bullish 1M 66 11/16
Harami Cross 1M 66 11/16
Belt Hold Bearish 1D 66 09/11/2021
Tri-Star Bearish 5H 67 08/12/2021 21:00
Tri-Star Bearish 30 68 23/12/2021 00:30
Falling Three Methods 1D 69 04/11/2021
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận 0939

Viết cảm nghĩ của bạn về China Construction Bank Corp
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email