Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

China Construction Bank Corp (CICHF)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
0.6873 +0.0000    +0.00%
23/11 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo USD ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Hoa Kỳ
Mã ISIN:  CNE1000002H1 
S/N:  E1000002H
 • Khối lượng: 15,000
 • Giá Mua/Bán: 0.0000 / 0.0000
 • Biên độ ngày: 0.6873 - 0.6873
China Construction Bank 0.6873 +0.0000 +0.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Bullish Hammer 1M Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Harami Bullish 1W 2 07/11/2021
Harami Cross 1W 2 07/11/2021
Falling Three Methods 1W 3 31/10/2021
Harami Cross Bearish 1D 3 17/11/2021
Belt Hold Bullish 1H 3 19/11/2021 03:00
Belt Hold Bullish 30 3 19/11/2021 03:30
Bullish Engulfing 30 3 19/11/2021 03:30
Belt Hold Bullish 15 3 19/11/2021 03:45
Bullish Engulfing 15 3 19/11/2021 03:45
Belt Hold Bearish 1D 5 09/11/2021
Falling Three Methods 1W 6 10/10/2021
Belt Hold Bearish 5H 6 09/11/2021 22:00
Tri-Star Bearish 30 6 17/11/2021 22:30
Tri-Star Bearish 15 6 17/11/2021 22:45
Abandoned Baby Bullish 1W 8 26/09/2021
Bullish Engulfing 1W 8 26/09/2021
Falling Three Methods 1D 8 04/11/2021
Three Inside Up 1M 9 02/21
Dragonfly Doji 1W 9 19/09/2021
Bullish doji Star 1W 9 19/09/2021
Belt Hold Bearish 1H 9 10/11/2021 00:00
Harami Bullish 30 9 16/11/2021 00:30
Harami Cross 30 9 16/11/2021 00:30
Harami Bullish 15 9 16/11/2021 00:45
Harami Cross 15 9 16/11/2021 00:45
Harami Bullish 1M 10 01/21
Tri-Star Bullish 5H 10 04/11/2021 22:00
Belt Hold Bearish 30 10 10/11/2021 00:00
Belt Hold Bearish 15 10 10/11/2021 00:15
Tri-Star Bullish 30 11 09/11/2021 00:00
Tri-Star Bullish 15 11 09/11/2021 00:15
Downside Gap Three Methods 1M 13 10/20
Tri-Star Bullish 1H 15 05/11/2021 02:00
Tri-Star Bullish 30 16 05/11/2021 02:00
Bullish doji Star 1D 17 06/10/2021
Belt Hold Bullish 5H 17 26/10/2021 18:00
Tri-Star Bearish 15 17 04/11/2021 02:45
Harami Cross Bearish 1D 19 01/10/2021
Tri-Star Bearish 1H 19 29/10/2021 23:00
Tri-Star Bullish 1H 20 29/10/2021 20:00
Tri-Star Bearish 30 20 29/10/2021 23:30
Tri-Star Bearish 15 20 29/10/2021 23:45
Tri-Star Bullish 30 21 29/10/2021 20:30
Tri-Star Bullish 15 21 29/10/2021 20:30
Engulfing Bearish 1M 22 01/20
Three Line Strike 1M 22 01/20
Belt Hold Bullish 1W 22 20/06/2021
Bullish doji Star 1W 22 20/06/2021
Tri-Star Bullish 1H 22 26/10/2021 21:00
Engulfing Bearish 1W 23 13/06/2021
Tri-Star Bullish 30 23 26/10/2021 21:00
Tri-Star Bullish 15 23 26/10/2021 21:15
Harami Cross 1W 24 06/06/2021
Harami Bullish 1D 24 23/09/2021
Harami Cross 1D 24 23/09/2021
Tri-Star Bearish 30 24 26/10/2021 20:30
Tri-Star Bearish 15 24 26/10/2021 20:45
Three Inside Up 1M 25 10/19
Harami Bullish 1W 27 16/05/2021
Harami Cross 1W 27 16/05/2021
Bullish doji Star 1D 27 14/09/2021
Harami Cross Bearish 5H 27 01/10/2021 18:00
Abandoned Baby Bearish 1D 28 13/09/2021
Evening Doji Star 1D 28 13/09/2021
Evening Star 1D 28 13/09/2021
Tri-Star Bearish 1H 28 11/10/2021 22:00
Belt Hold Bullish 1W 29 02/05/2021
Doji Star Bearish 1D 29 08/09/2021
Tri-Star Bearish 30 29 11/10/2021 22:30
Tri-Star Bearish 15 29 11/10/2021 22:30
Tri-Star Bullish 5H 31 28/09/2021 00:00
Tri-Star Bullish 1H 31 07/10/2021 21:00
Tri-Star Bullish 30 32 07/10/2021 21:00
Tri-Star Bullish 15 32 07/10/2021 21:15
Doji Star Bearish 1D 34 27/08/2021
Belt Hold Bearish 1W 36 07/03/2021
Tri-Star Bullish 5H 36 16/09/2021 18:00
Tri-Star Bearish 30 36 01/10/2021 20:30
Tri-Star Bearish 15 36 01/10/2021 20:30
Tri-Star Bullish 1H 37 29/09/2021 20:00
Abandoned Baby Bullish 1D 39 18/08/2021
Tri-Star Bullish 30 39 29/09/2021 20:30
Doji Star Bearish 5H 40 08/09/2021 20:00
Tri-Star Bullish 1H 40 28/09/2021 00:00
Belt Hold Bearish 1D 42 13/08/2021
Engulfing Bearish 1D 42 13/08/2021
Tri-Star Bullish 15 42 28/09/2021 00:00
Tri-Star Bullish 1H 45 16/09/2021 21:00
Harami Cross Bearish 5H 46 27/08/2021 23:00
Tri-Star Bullish 30 47 16/09/2021 21:30
Tri-Star Bullish 15 47 16/09/2021 21:30
Belt Hold Bearish 1M 48 11/17
Dark Cloud Cover 1M 48 11/17
Falling Three Methods 1W 49 06/12/2020
Belt Hold Bullish 1D 49 03/08/2021
Tri-Star Bearish 30 50 14/09/2021 00:00
Tri-Star Bearish 15 50 14/09/2021 00:00
Three Outside Up 1M 51 8/17
Harami Bullish 1D 51 29/07/2021
Harami Cross 1D 51 29/07/2021
Doji Star Bearish 5H 51 19/08/2021 00:00
Tri-Star Bearish 1H 51 07/09/2021 21:00
Bullish Engulfing 1M 52 7/17
Harami Cross 1W 52 15/11/2020
Belt Hold Bearish 1D 52 28/07/2021
Abandoned Baby Bullish 5H 52 18/08/2021 19:00
Engulfing Bearish 1M 53 6/17
Tri-Star Bearish 30 53 07/09/2021 21:00
Tri-Star Bearish 15 53 07/09/2021 21:00
Tri-Star Bullish 30 54 07/09/2021 20:30
Tri-Star Bullish 15 54 07/09/2021 20:45
Evening Doji Star 1M 55 4/17
Evening Star 1M 55 4/17
Belt Hold Bearish 5H 55 14/08/2021 00:00
Engulfing Bearish 5H 55 14/08/2021 00:00
Doji Star Bearish 1M 56 3/17
Belt Hold Bullish 1D 56 22/07/2021
Separating Lines Bullish 1M 57 02/17
Harami Cross Bearish 1H 57 27/08/2021 23:00
Belt Hold Bullish 1H 58 24/08/2021 20:00
Bullish Engulfing 1H 58 24/08/2021 20:00
Belt Hold Bullish 1W 59 27/09/2020
Bullish Engulfing 1W 59 27/09/2020
Harami Cross Bearish 30 59 27/08/2021 23:30
Tri-Star Bearish 15 59 27/08/2021 23:45
Harami Bullish 1M 60 11/16
Harami Cross 1M 60 11/16
Belt Hold Bullish 1D 60 07/07/2021
Belt Hold Bullish 30 60 24/08/2021 20:30
Bullish Engulfing 30 60 24/08/2021 20:30
Tri-Star Bullish 15 60 24/08/2021 20:45
Inverted Hammer 1W 61 06/09/2020
Tri-Star Bullish 1H 61 20/08/2021 21:00
Belt Hold Bullish 1W 62 30/08/2020
Bullish Engulfing 1D 63 01/07/2021
Belt Hold Bullish 1D 63 01/07/2021
Belt Hold Bullish 5H 63 03/08/2021 19:00
Doji Star Bearish 1H 63 19/08/2021 02:00
Tri-Star Bullish 30 63 20/08/2021 21:00
Tri-Star Bullish 15 64 20/08/2021 21:15
Belt Hold Bearish 1W 65 09/08/2020
Harami Bullish 1D 65 28/06/2021
Harami Cross 1D 65 28/06/2021
Doji Star Bearish 30 65 19/08/2021 02:00
Doji Star Bearish 15 66 19/08/2021 02:15
Bullish Engulfing 1M 68 3/16
Tri-Star Bullish 1D 68 23/06/2021
Harami Bullish 5H 68 28/07/2021 23:00
Harami Cross 5H 68 28/07/2021 23:00
Belt Hold Bearish 1H 68 14/08/2021 00:00
Engulfing Bearish 1H 68 14/08/2021 00:00
Bullish Hammer 1M 69 02/16
Tri-Star Bearish 1H 69 12/08/2021 21:00
Belt Hold Bearish 30 69 16/08/2021 23:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận 0939

Viết cảm nghĩ của bạn về China Construction Bank Corp
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email