C3 Ai Inc (AI)

NYSE
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
32.26
-2.46
(-7.09%)
Đóng cửa
31.87
-0.39
(-1.22%)
Sau giờ đóng cửa
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Biên độ ngày
30.60
34.57
Biên độ 52 tuần
10.16
44.02
Khối lượng
45,154,544
Giá đ.cửa hôm trước
34.72
Giá mở cửa
33.6
Biên độ ngày
30.6-34.57
Biên độ 52 tuần
10.16-44.02
Khối lượng
45,154,544
KLTB (3 thg)
25,688,275
Thay đổi 1 năm
62.6%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
113,942,561
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh

Mọi Người Cũng Xem

Tin tức C3 Ai Inc

Phân tích C3 Ai Inc

Hồ sơ Công ty C3 Ai Inc

Lĩnh vực
Công Nghệ
Nhân viên
704
Thị trường
Hoa Kỳ