Bure Equity AB (BURE)

Stockholm
Tiền tệ tính theo SEK
Miễn trừ Trách nhiệm
210.20
-2.80
(-1.31%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
205.00
214.40
Biên độ 52 tuần
171.30
298.60
Khối lượng
59,051
Giá đ.cửa hôm trước
213
Giá mở cửa
212.6
Biên độ ngày
205-214.4
Biên độ 52 tuần
171.3-298.6
Khối lượng
59,051
KLTB (3 thg)
47,664
Thay đổi 1 năm
8.46%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
74,146,921
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về BURE?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc

Báo cáo Thu nhập B