BioNTech SE (22UAy)

122.95
+1.35(+1.11%)
 • Khối lượng:
  33,742
 • Giá Mua/Bán:
  122.50/122.95
 • Biên độ ngày:
  119.05 - 123.10
Kết quả lợi tức dự kiến trong 7 ngày

BioNTech sẽ công bố kết quả tài chính hàng quý của họ sau 7 ngày nữa. Các nhà giao dịch nên cân nhắc kết quả này vì giá cổ phiếu thường dao động trong khoảng thời gian này.

Dữ liệu Lịch sử 22UAy

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
20/02/2023 - 20/03/2023
122.95120.25123.10119.0533.74K+1.11%
121.60124.25124.85121.3021.70K-2.13%
124.25122.30124.80121.1532.13K+1.22%
122.75121.60123.40120.5053.69K+1.15%
121.35121.30123.35120.7524.60K-0.04%
121.40119.00122.15115.60112.34K+1.21%
119.95120.05121.45118.6036.46K-0.29%
120.30121.55122.75120.3035.00K-1.43%
122.05122.30122.45121.3521.42K-0.41%
122.55123.40123.80122.0524.88K-0.57%
123.25123.00124.00122.0543.27K-0.04%
123.30120.40124.00119.0049.33K+1.99%
120.90118.65121.30118.0549.85K+1.21%
119.45122.90122.90118.85100.84K-2.81%
122.90123.95123.95121.5541.95K-0.49%
123.50126.50127.25122.8062.52K-2.22%
126.30126.30127.50122.5047.67K-0.47%
126.90127.15128.45123.5090.44K-0.20%
127.15129.80130.95126.3073.63K-1.74%
129.40133.65133.65129.0560.26K-3.03%
133.45132.10134.75132.10117.92K+2.77%
Cao nhất: 134.75Thấp nhất: 115.60Chênh lệch: 19.15Trung bình: 123.60% Thay đổi: -5.31
 • giảm ngang modona
  0