BioNTech SE (22UAy)

114.70
0.00(0.00%)
 • Khối lượng:
  932
 • Giá Mua/Bán:
  0.00/0.00
 • Biên độ ngày:
  113.25 - 114.95

Dữ liệu Lịch sử 22UAy

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
01/03/2023 - 29/03/2023
114.70114.95114.95113.250.93K0.00%
114.70115.00115.05112.800.90K-0.26%
115.00118.50120.95112.703.96K-3.36%
119.00119.70120.35118.650.73K-0.42%
119.50122.65124.00119.502.26K-3.16%
123.40123.75125.25123.300.95K-1.08%
124.75122.05124.95122.051.35K+1.30%
123.15121.75123.15119.950.58K-0.04%
123.20123.05124.50121.501.23K-1.28%
124.80122.00124.80121.600.60K+1.71%
122.70121.95122.85120.751.23K+1.40%
121.00122.45123.35120.352.08K+1.09%
119.70118.20122.50116.009.77K+1.01%
118.50120.00120.60118.501.32K-1.46%
120.25121.00123.25120.250.50K-0.37%
120.70121.50122.40120.501.04K-2.82%
124.20123.45124.20122.000.53K+1.22%
122.70122.50123.50122.006.26K-0.24%
123.00118.60123.95118.602.93K+0.86%
121.95118.55121.95118.551.28K+1.62%
120.00121.65122.80118.453.12K-1.36%
Cao nhất: 125.25Thấp nhất: 112.70Chênh lệch: 12.55Trung bình: 120.80% Thay đổi: -5.71
 • giảm ngang modona
  0