BioNTech SE (22UAy)

147.00
0.00(0.00%)
 • Khối lượng:
  0
 • Giá Mua/Bán:
  0.00/0.00
 • Biên độ ngày:
  146.00 - 151.00

Dữ liệu Lịch sử 22UAy

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
19/07/2022 - 19/08/2022
147.00150.00151.00146.003.36K-1.90%
149.85156.25158.35148.454.09K-5.04%
157.80159.05161.90155.402.99K-1.37%
160.00155.00160.05155.005.19K+1.94%
156.95155.95157.30154.002.94K+1.00%
155.40156.60159.90155.003.02K+0.91%
154.00155.50158.00151.605.06K-1.28%
156.00166.95166.95154.005.68K-5.45%
165.00176.00185.90160.1525.09K-8.84%
181.00175.00181.00175.004.90K+2.52%
176.55173.50176.55171.405.02K+1.49%
173.95161.35175.15161.2513.54K+7.84%
161.30162.00163.30157.605.34K+0.81%
160.00161.95163.80160.005.71K-0.22%
160.35160.05162.50158.652.72K-0.28%
160.80155.00160.80152.051.24K+5.44%
152.50159.75159.75152.501.97K-3.36%
157.80157.00160.30157.001.51K-0.75%
159.00157.45159.15155.851.22K+2.51%
155.10162.15163.45155.100.71K-4.29%
162.05161.95166.95160.202.06K+0.03%
162.00160.65162.65159.001.94K+0.06%
161.90160.00162.00156.000.52K+2.47%
Cao nhất: 185.90Thấp nhất: 146.00Chênh lệch: 39.90Trung bình: 160.27% Thay đổi: -6.96
 • giảm ngang modona
  0