CTCP Công trình Đô thị Bến Tre (BTU)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
11,000
-1,000(-8.33%)
Đóng cửa

Dữ liệu Lịch sử BTU

Khung Thời Gian
Daily
10/05/2023 - 29/11/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
11,00011,00011,00011,0001.60K-8.33%
11,00011,00011,00011,0001.60K-8.33%
12,00011,70012,00011,7000.40K+2.56%
12,00011,70012,00011,7000.40K+2.56%
11,70011,70011,70011,7000.20K+7.34%
11,70011,70011,70011,7000.20K+7.34%
10,90011,80011,80010,9001.10K+3.81%
10,90011,80011,80010,9001.10K+3.81%
10,50010,50010,50010,5000.20K-4.55%
11,00011,00011,00011,0000.70K0.00%
11,00011,00011,00011,0000.10K-8.33%
12,00012,00012,00012,0000.20K+9.09%
11,00011,00011,00011,0000.50K-4.35%
11,50011,50011,50011,5000.50K0.00%
11,50011,50011,50011,5001.00K0.00%
11,50011,50011,50011,5002.00K-4.17%
12,00012,00012,00012,0001.01K-5.51%
12,70012,70012,70012,7000.20K0.00%
12,70012,70012,70012,7001.40K-10.56%
14,20014,40014,40014,2000.30K-1.39%
14,40014,40014,40014,4000.10K0.00%
14,40014,40014,40014,4001.50K+10.77%
13,00013,00013,00013,0001.60K0.00%
13,00013,00013,00013,0000.30K+8.33%
12,00012,00012,00012,0002.60K-0.83%
12,10012,10012,10012,1005.00K+5.22%
11,50011,20011,50011,2000.90K+2.68%
11,20011,20011,20011,2001.20K0.00%
11,20011,20011,20011,2000.20K+5.66%
10,60010,00010,60010,0001.10K-3.64%
Cao nhất
14,400
% Thay đổi
5
Trung bình
11,873
Chênh lệch
4,400
Thấp nhất
10,000