CTCP Công trình Đô thị Bến Tre (BTU)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
12,900
-100(-0.77%)
Đóng cửa

Phân tích Kỹ thuật BTU

Tổng kết

Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Mua Mạnh
Mua23Trung Tính0Bán0

Các Chỉ Số Kỹ Thuật

Mua Mạnh
Mua11Trung Tính0Bán0

Trung bình Động

Mua Mạnh
Mua12Bán0

Tổng kết:Mua Mạnh

Trung bình Động:Mua MạnhMua: (12)Bán: (0)
Các Chỉ Số Kỹ Thuật:Mua MạnhMua: (11)Bán: (0)

Chỉ báo Kỹ thuật

Tổng kết: Mua MạnhMua: 11Trung Tính: 0Bán: 0
07/12/2023 08:50 GMT
Tên
Giá trị
Hành động
RSI(14)57.096Mua
STOCH(9,6)57.703Mua
STOCHRSI(14)73.758Mua
MACD(12,26)378.091Mua
ADX(14)69.507Mua
Williams %R-23.071Mua
CCI(14)145.8333Mua
ATR(14)807.1429Biến Động Cao
Highs/Lows(14)1235.7143Mua
Ultimate Oscillator62.464Mua
ROC13.043Mua
Bull/Bear Power(13)1452.632Mua

Trung bình Động

Tổng kết: Mua MạnhMua: 12Bán: 0
07/12/2023 08:50 GMT
Tên
Đơn giản
Lũy thừa
MA5
12360.0000
Mua
12480.4929
Mua
MA10
11690.0000
Mua
12168.1994
Mua
MA20
12020.0000
Mua
11823.4326
Mua
MA50
11256.0000
Mua
11599.9847
Mua
MA100
11355.0000
Mua
11699.1725
Mua
MA200
12657.5000
Mua
11719.5195
Mua

Điểm Giới Hạn

Tên
S3
S2
S1
Điểm Giới Hạn
R1
R2
R3
Cổ Điển13800138001380013800138001380013800
Fibonacci13800138001380013800138001380013800
Camarilla13800138001380013800138001380013800
Woodie13800138001380013800138001380013800
DeMark--138001380013800--