Fisker Inc (FSR)

NYSE
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
1.73
+0.14(+9.18%)
Đóng cửa
Sau giờ đóng cửa
1.75+0.02(+1.16%)

Phân tích FSR