Advanced Micro Devices Inc (AMD)

5,848.500
-88.500(-1.49%)
  • Khối lượng:
    13,971
  • Giá Mua/Bán:
    5,835.000/5,848.500
  • Biên độ ngày:
    5,820.000 - 5,940.000

Tin tức AMD