Advanced Micro Devices Inc (AMD)

3,923.500
+37.500(+0.96%)
  • Khối lượng:
    26,498
  • Giá Mua/Bán:
    3,908.000/3,923.500
  • Biên độ ngày:
    3,865.000 - 4,084.000

Bình luận AMD

Bạn cảm thấy thế nào về Advanced Micro Devices?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Tất Cả Bình Luận

(0)