SEK/PAB - Đồng Krona Thụy Điển Đồng Balboa Panama

Tỷ giá thời gian thực
0.0955
-0.0013(-1.34%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.0968
 • Giá Mua/Bán:
  0.0933/0.0976
 • Biên độ ngày:
  0.0953 - 0.0956
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Krona Thụy Điển
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Balboa Panama

Phân tích SEK/PAB

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ